בונים על הקורונה

הוראות השעה החדשות בחוק המכר משנות את הכללים באיחורי מסירה ובפיצויים על איחורי מסירה • מהם השלכות המשבר על ההתקשרויות שבין רוכשי הדירות למוכרי הדירות בדגש על המועדים שנקבעו למסירת הדירות בהתאם לחוזי המכר

בניה בישראל | צילום: גילי יערי, פלאש 90

צוות בין-משרדי לבחינת השלכות משבר הקורונה על החוזים שבין רוכשי ומוכרי דירות, ממליץ לשר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן, לקבוע הוראת שעה בחוק המכר (דירות), שתאריך ב-60 ימים את מועד מסירת הדירות, מבלי שהקבלן יחויב לשלם פיצוי מוגבר. במקביל, גם מועדי התשלום של הרוכש שהיו אמורים לחול בתקופה זו, יידחו. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ, שהגיש את הדו"ח לשר, מבקש לבחון אפשרות לקדם תיקון חקיקה בעניין, כחלק מההתמודדות עם השפעות משבר הקורונה על קיום חוזים.

כזכור, על רקע משבר הקורונה והשפעתו על קיום חוזים, הוקם צוות בין-משרדי בראשות קמיניץ, שעניינו בחינת השלכות המשבר על התקשרויות חוזיות באשר הן. לצידו הוקם צוות-משנה שמטרתו לבחון את השלכות המשבר על התקשרויות שבין רוכשי דירות למוכרי דירות שלפי חוק המכר, בדגש על המועדים שנקבעו למסירת הדירות בהתאם לחוזי המכר.

250/200 סייד בר + קובייה

הקלות משפטיות

החוק קובע כי קבלן המאחר במסירת דירה, ישלם פיצוי מוגבר, מעין עונשי, לרוכש הדירה. המחוקק קבע כי איחור במסירה העולה על 60 ימים מהמועד שעליו הוסכם בחוזה יזכה את הרוכש, בלא הוכחת נזק, בפיצוי מוגבר לתקופת האיחור שלאחר 60 הימים, וזאת החל מהיום הראשון לאיחור. שיעור הפיצוי עומד על 150% מסכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה.

בתקופת הקורונה אתרי בנייה שבתו כמו כל המשק, ומשכך צפויים איחורים במסירת דירות לקונים בסדר גודל של בין חודשיים לשלושה חודשים. הצוות הבין-משרדי בראשות ראש אשכול הנדל"ן בייעוץ וחקיקה, עו"ד כרמית יוליס, בחן את הדרכים למתן למתן את השפעת משבר הקורונה על חוזי מכר דירות ולבחון דרכים למעט בסכסוכים ובפניות לבית המשפט ביחס לחוזים אלה. הצוות הבין-משרדי כלל נציגים ממשרדי השיכון והאוצר, הפרקליטות, מטה הדיור, בנק ישראל והרשות להגנת הצרכן.

Inner article

פנייה לבית המשפט תגרום להפסד

בסיום ישיבות ודיונים רבים ובחינה מעמיקה של הנתונים, החליט הצוות להמליץ לתקן את חוק המכר בהוראת שעה, כך שעל חוזים שמועד המסירה החוזי הקובע בהם חל בין התאריכים 15.3.2020 ל-1.4.2021 יחולו הוראות זמניות.

כך לדוגמא תוארך תקופת החסד הניתנת לקבלן לגבי מועד המסירה מ-60 יום ל-120 יום, בתקופה זו הקבלן יפצה את הרוכש רק במחצית הפיצוי הרגיל. במקביל, חיובי הרוכש בכל הנוגע למועדי תשלומים בהתאם לקבוע בחוזה, יידחו אף הם.

ההסדר מציע לקבלן מקל וגזר. אם בכל זאת יבקש צד לפנות לבית המשפט כדי שיקבע הוראה אחרת ביחס לחוזה (כמו למשל קבלן שיבקש להסתמך על טענת 'כוח עליון' בחוזה ככזו שמאפשרת לו לאחר במסירת הדירה ביותר מ-120 ימים), הוא רשאי יהיה לעשות כן, אך במקרה כזה ההסדר שנקבע בחוק לטובתו ייעצר ויהיה עליו להוכיח שכלל ימי האיחור הם מוצדקים.

עו"ד כרמית יוליס, ראש אשכול נדל"ן בייעוץ וחקיקה: "לאחר שבחנו את הנושא לעומק בצוות, הגענו למסקנה כי ההסדר מאזן נאותה בין זכויות הצדדים על פי הדין הקיים; תורם לוודאות ומקטין התדיינויות; ואף מאזן בין שיקולים שונים, דוגמת ההצדקה לפטור מרכיב עונשי מזה, מול הותרת התמריץ לקבלנים לשוב לשגרת עבודה מידית לאחר חלוף התקופה המוכרת לעיכוב, ולסיים את בניית הדירה במהירות מזה. הצוות סבור שהצדדים לחוזה יעדיפו להיצמד להסדר שייקבע בחוק, וירצו להגיע להסכמות בהתאם, על פני פנייה לבתי המשפט. זאת מאחר וההסדר למעשה 'מסדר' את המציאות המשפטית ומגביר את הוודאות בכל הנוגע לסיכויו של כל צד בעת דיון משפטי".

אימוץ חלקי

בתגובה למסקנות הצוות שדן בעיכוב מסירת דירות, מאמץ שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן את המסקנות בחלקן. בהתאם לאחת האלטרנטיבות המוצגות בדוח, החליט ליצמן לקבוע את מכסת ימי האיחור במסירה בשל משבר הקורונה על 40 ימים נוספים כפי שהמליצו משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר ולא 60 יום. כמו כן ביקש השר לקבוע זאת כעמדה ממשלתית. ליצמן בירך כמובן את הצוות על העבודה המקצועית שעשתה על מנת להגיע למתווה פעולה אחיד בנושא.

כניסה יומית בהפסקה

במקביל, בעקבות העלייה בתחלואה ברשות הפלסטינית, ולמען שמירה על רציפות עבודה בענף, אישר משרד הבינוי והשיכון מתווה להכנסת פועלים פלסטינים והלנתם בישראל באתרי עבודה לתקופות של 21 ימים ברצף. לפיכך, החל מיום ראשון הקרוב (28.6.2020) תופסק כניסה יומית של פועלים לישראל.

מדובר במנגנון שיזם משרד הבינוי והשיכון בגל ההדבקה הראשון והוא יושם במהלך חודשים מרץ – אפריל. המתווה נועד להבטיח את תנאי הבריאות הנדרשים לעבודת הפועלים באופן רציף בשגרת הקורונה וכן לשמור על הרציפות בענף הבנייה, כדי למנוע איחורים נוספים במסירת הדירות. במקביל המתווה גם מאפשר לוודא כניסה מבוקרת של פועלים לישראל.

על פי המתווה, העבודה בשגרת הקורונה תנוהל באופן שיאפשר שליטה ובקרה במניעת תחלואה, ובהכלה של תחלואה, אם חלילה תתרחש, כל זאת בהתאם לכללי התו הסגול לבנייה והנחיות משרד הבריאות.

מעסיקים יקבלו היתר להזמין עובדים לעבודה בישראל למחזור של 21 ימים רצופים. לקראת תום התקופה יוחלט על המשך המדיניות בנושא. במידה והמתווה ימשיך – בתום כל מחזור ישוב העובד לביתו למנוחה של סוף השבוע ויחזור שוב ל-21 ימים רצופים.

על פי המתווה, כל מעסיק שיבחר להזמין פועלים יתבקש למלא טופס מקוון, ימנה ממונה קורונה אחראי להבטחת השמירה על הנחיות משרד הבריאות, ויתחייב לפוליסת ביטוח רפואי לעובדים.

שמירת הרציפות התפקודית

שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן אמר עם אישור המתווה כי "עם העלייה בתחלואה עלה צורך מהותי במציאת פתרון מהיר ואיכותי לענף הנדלן. המתווה שאושר יאפשר לשמור על הרציפות התפקודית של ענף הבנייה לצד שמירה על תנאי לינה ושהייה הולמים וראויים לפועלים".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יאיר פינס אמר על האישור: "בזכות המנגנון שאישרנו נאפשר מענה רחב לענף הבנייה, הן לקבלנים והן לעובדים, ובמקביל נספק הגנה לציבור. משרד הבינוי והשיכון מברך על אישור הכנסת עובדים והלנתם בישראל".

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו ברך על ההחלטה לחזור להלנה של עובדי בנייה פלשתינים בישראל, ואמר כי "ההחלטה של משרד הבריאות והמל"ל היא צעד נכון וההתאחדות תפעל בשיתוף פעולה עם הממשלה לצורך הפחתת התפשטות הקורונה, כפי שעשתה לאורך כל משבר הקורונה עד כה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

2 תגובות ל: "בונים על הקורונה"

  1. מה יהיה עם אלו שחתמו חוזה במחיר למישתכן והחוזה צמוד למדד תשומות הבניה כל חודש עיכוב זה עולה בכמה אלפיי שקלים אם לא עשרות אלפי שקלים

  2. כרגע מדד תשומות הבנייה לא השתנה מינואר השנה

כתיבת תגובה