בור המתגלגל: בין אשראי רגיל לאשראי מתגלגל

מול היתרון של שחרור התקציב המשפחתי מעומס החגים, צריך לזכור שבסופו של דבר כסף עולה כסף • דחיית התשלומים תעלה לכם, משום שחברת האשראי 'סולקת' כביכול, למוכרי המוצרים, את התשלום מאיתנו, כשאת הריבית על ה'הלוואה' שהחברה משלמת עבורנו לחנות – אנו משלמים בריבית גבוהה • בפעם הבאה שאתם לוקחים עסקות קרדיט, תחשבו שוב: או שווה לקחת הלוואה זולה יותר?

מדריך הפיקוח על הבנקים

הארנק שלנו, שהיה עמוס בעבר בשטרות או בצ'קים, מתפוצץ בשנים האחרונות מרוב כרטיסי אשראי. חברות האשראי מוכרות לנו באקט שיווקי כרטיסי מסוגים שונים בשמות קליטים ומעניינים. בנקאיים, חוץ בנקאיים, כאלה שהם תולדה של חברות במועדון זה או אחר וכיוצ"ב.

אך למעשה, קיימים כיום בישראל אך ורק שני סוגים של כרטיסי אשראי. האחד הוא 'חיוב נדחה' דהיינו פירעון הרכישות שצבר הלקוח מתבצע במועד חודשי קבוע המוסכם מראש. בכרטיס זה ניתן לבצע גם עסקאות בתשלומים שגם הם נפרעים מחשבון הבנק באותו תאריך.

סוג האשראי השני הוא מסוג 'אשראי מתגלגל' – ובו, מסגרת האשראי נקבעת מראש. בהגיע תאריך הפירעון החודשי, בעל הכרטיס יכול לפרוע סכום חלקי מסך החיוב בגין העסקאות ואת היתרה שלא נפרעה להעביר או 'לגלגל' לחיוב בחודש הבא. נציין שבגין דחיית הפירעון לחודשים הבאים, קרי 'גלגול האשראי', הלקוח ישלם ריבית.

כפי שאמרנו, חלק מחברות כרטיסי האשראי מנפיקות כרטיסים ייעודיים בשמות שיווקיים שונים, המכנה המשותף שלהם הוא, שיש להם את התכונות של כרטיס אשראי מתגלגל, ורק באמצעותם ניתן לקבוע את גובה החיוב החודשי ולהעביר את היתרה לחיוב בחודש העוקב. חלק מהחברות מאפשרות לבצע זאת בכל כרטיס אשראי, הן בכרטיס שהונפק על ידי הבנק והן בכרטיס שהונפק על ידי חברת כרטיסי האשראי, וזאת בהצטרפות למסלול 'חיוב חודשי קבוע'.

איך זה עובד?

בעת הנפקת 'כרטיס אשראי מתגלגל' הלקוח מתבקש לקבוע את סכום החיוב המקובל עליו, כאשר במקביל נקבעת מסגרת אשראי. שימו לב, ישנה חשיבות רבה לקביעת סכום גבוה מראש ככל הניתן, וזאת למה? מכיוון שככל שהסכום לפירעון במועד החיוב הנוכחי יהיה גבוה יותר, סך הסכום לגלגול יהיה נמוך יותר והתשלום בגין הריבית על הסכום המגולגל תהיה נמוכה יותר.

חשוב לציין כי גם בהצטרפות למסלול חיוב חודשי קבוע, הלקוח נדרש לבחור מהו הסכום לחיוב, כחלק מתהליך ההצטרפות. על הלקוח לזכור כי בכל רגע נתון הוא יכול – ואף רצוי – לשנות את גובה הסכום החודשי לחיוב, או לבטל את ההצטרפות לאפשרות חיוב חודשי קבוע. הדבר נעשה בקלות ובאמצעות פנייה במגוון דרכים לגוף שהנפיק את כרטיס האשראי, הבנק או חברת כרטיסי האשראי.

אם כן, למעשה ההבדל בין התשלום הרגיל בכרטיס אשראי המוגדר כ'חיוב נדחה' לבין התשלום בכרטיס אשראי מתגלגל קשור לסכום היורד מחשבון הבנק מדי חודש בחודשו ולעמלה הנגבית בגין ההמתנה מזמן הרכישה ועד לחיוב החשבון. בעצם, כשאנחנו רוכשים פריט בכרטיס אשראי, חברת האשראי או הבנק מלווים לנו כסף ברגע הרכישה ועד לחיוב חשבון הבנק. באשראי רגיל (נדחה) אין כל עמלה או ריבית בגין הלוואה זו.

לעומת זאת באשראי מתגלגל או במסלול חיוב חודשי קבוע, כאשר ההחלטה על גובה החיוב נמצאת בידי הלקוח, כל יתרה מעבר לסכום המוגדר לחיוב חשבון הבנק שעוברת לחיוב בחודש הבא נושאת תוספת תשלום ריבית.

בנקודה זו יאמר הלקוח, אם אני יכול ללוות סכום כסף ולא לשלם עליו ריבית, מדוע אם כן אכניס את עצמי למצב של חיובי ריבית מיותרים? התשובה היא פשוטה ונובעת מעצם החיים הכלכליים שלנו שפעמים רבות לצערינו אין כל קשר בין היכולת הכלכלית לבין ההתנהלות הכלכלית שלנו. השימוש בכרטיס אשראי מתגלגל או בשמו הנוסף מסלול חיוב חודשי קבוע, מאפשר דחייה של חלק מהעסקאות לחודש הבא בכל תקופה – כמו תקופת החגים – בה יש ללקוח הוצאות גבוהות במיוחד וקושי לשלם אותם.

אלא שמול היתרון של שחרור התקציב המשפחתי מעומס החגים, צריך לזכור שבסופו של דבר כסף עולה כסף. דחיית התשלומים עולה כסף. הסכום שנדחה משולם על ידי חברת האשראי לחנות שמכרה לנו מוצרים והסכום מוגדר עבורנו כהלוואה עם ריבית גבוהה. חשוב מאוד לציין כי אי מעקב אקטיבי וצמוד אחר החיובים החודשיים וההוצאות המתוכננות, עלול לעלות לכם יקר מאוד.

הבעיה גדולה יותר אם הלקוח לא מפנים שיש לו שתי מסגרות אשראי שמאפשרות לו להיכנס ליתרת חובה – מסגרת אשראי בבנק ומסגרת בכרטיס האשראי. אם לא נמצאים ב'היכון' כל הזמן מה יורד מתי ואיך ולא עוקבים מדי חודש אחר התשלומים והסכום שגולגל לחודש הבא, קשה מאוד לנהל נכון את ההוצאות והתשלום על הריביות הופך לכבד.

שימו לב, אם נצרך לכם לדחות לחודש אחד חלק מתשלומי האשראי, אל תתפתו להנפיק כרטיס אשראי נוסף מכיוון שהוא – בדרך כלל מיד אך גם אם לאחר זמן – גורר אחריו עוד חיובים ועמלות. התעקשו לקבל האופציה של דחיית תשלומים בכרטיס האשראי הרגיל שלכם.

חפשו חלופות

כאשר מוצע לכם על ידי הבנק או חברת האשראי כרטיס המאפשר לגלגל את החיובים לחודש הבא, בחנו את עצמכם האם השימוש בשירות מסוג זה מתאים להתנהלות הפיננסית היום-יומית שלכם. בדקו האם באמת תעמדו על עצמכם לנהל נכון את התקציב, לעקוב אחר ההכנסות וההוצאות בכל עת. במקרה שהתשובה שלילית עדיף יותר לשקול לוותר על הוצאות לא הכרחיות ולנסות לצמצם ככל הניתן את הצורך בגלגול החיוב, מאשר למעשה ליטול הלוואה בריבית גבוהה יחסית. כך למשל, אם אתם יודעים שמתוכננת עבורכם הוצאה גדולה בתקופה הקרובה, רצוי להיערך אליה מבעוד מועד, באמצעות חיסכון של סכום כסף מדי חודש ולא להגיע למצב של דחיית חיובים על שלל העמלות וההוצאות הכרוכות בגין 'גלגול' החיוב.

אם החלטתם שכרטיס אשראי מסוג זה מתאים ו'תפור' להתנהלות הכלכלית והאישית שלכם, אל תמהרו ללחוץ את היד הראשונה המושטת לכם (לחיצה וירטואלית, תואמת-קורונה). לגלגול אשראי יש מחיר בדמות הריבית, מומלץ מאוד לבצע סקר שוק קטן בין חברות כרטיסי האשראי, להשוות בין שיעורי הריבית ולהתמקח על שיעור הריבית המוצע.

מומלץ מאוד לבחון בנוסף חלופות אחרות להתמודדות עם קשיים תזרימיים, ולמצוא מקורות נוספים למשאבים הנצרכים שלנו, למשל נטילת הלוואה בשיעור ריבית נמוך יותר על ידי עריכת סקר שוק בין הגופים הבנקאיים והחוץ בנקאיים המציעים הלוואות.

בבנק ישראל ממליצים מאוד לנהל מו"מ ולנסות להוזיל את עלויות דמי הכרטיס ושיעור הריבית כמו כן מומלץ לערוך סקר שוק כדי לבחון חלופות אחרות ולשקול היטב טרם הנפקת כרטיס אשראי מתגלגל או הצטרפות למסלול חיוב חודשי קבוע, מכיוון שמכשיר פיננסי זה המאפשר דחיית תשלומים שקול להלוואה וכרוך בעלויות של תשלומי ריבית על יתרת ההלוואה.

המידע לעיל נלקח מתוך חוברת המידע של הפיקוח על הבנקים בנושא אשראי מתגלגל.

חשוב לציין שבכל הקשור לתשלום ריבית, מומלץ לבצע בירור הלכתי כדי לא להיכשל באיסור ריבית.

כתיבת תגובה