'בזק' הונו אתכם? הייצוגית בדרך: תביעה ייצוגית כנגד בזק עסקים

במקביל לתחקיר 'ביזנעס' נגד תופעת החיובים ב'בזק' לעסקים מקודמים: בקשה לתביעה ייצוגית הוגשה. כל הפרטים

התביעה הייצוגית כנגד בזק

שבוע בלבד לאחר פרסום כתבת התחקיר ב'ביזנעס' אודות העוקץ שנעשה לבעלי עסקים שהוצע להם קידום חינמי שהתברר ככרוך בתשלום ע"י 'בזק' – הגיעו לידי אתר 'ביזנעס' טפסי בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 'בזק' שהוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

בקשת האישור הוגשה הלכה למעשה כבר באפריל אשתקד על ידי משרד רפפורט, לוין ביטון, המייצגים 12 תובעים עיקריים נגד 'בזק' – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ כאשר מהות התביעה הינה ייצוגית, כספית והצהרתית.

עורכי הדין ביקשו לחלק את הנפגעים לשלש קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה: "כל לקוחות בזק בשבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת אישור זו ועד למועד אישורה כייצוגית, אשר רכשו מבזק בשירות פרסום b144 במסגרתו הם משלמים 95 אג' עבור כל "חשיפה" של כרטיס העסק שלהם, ובפועל חויבו בניגוד להסכם ההתקשרות מול בזק ובניגוד למצגים הטרום חוזיים שמציגה בזק".

הקבוצה השנייה: "כל לקוחות בזק בשבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת אישור זו ועד למועד אישורה כייצוגית, אשר התקשרו עם בזק בשירות פרסום b144 וחויבו על ידי בזק בקנס יציאה", והקבוצה השלישית: "כל לקוחות בזק בשבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת אישור זו ועד למועד אישורה כייצוגית, אשר התקשרו עם בזק בשירות פרסום b144, ואשר זוכו על ידי בזק בסכומים שנגבו מהם שלא כדין וזאת ללא קבלת פיצוי בגין הזמן שנדרשו להשקיע לצורך כך".

בפתח התביעה נכתב כי "עניינה של בקשת אישור זו (והתובענה במסגרתה היא מוגשת), הינו במצגים המטעים שמציגים נציגי בזק בפני בעלי עסקים בישראל בכדי לפתות אותם להצטרף לשירות הפרסום b144  המוצע על ידה ובנזקים שנגרמים לבעלי העסקים שנפלו קורבן להתנהלותה הפסולה של בזק והסכימו לרכוש ממנה את שירות הפרסום, וזאת מבלי שהם מודעים לתנאים ולהתחייבות הכלולים בו.

"…המבקשים יוכיחו, כי אין מדובר במקרים בודדים שארעו בעניינם הפרטי בלבד, אלא כי אופן התנהלותה של בזק והאופן המטעה שבו היא מפתה את לקוחותיה לרכוש ממנה את שירות הפרסום, הפכה להיות "מכת מדינה" של ממש עבור בעלי עסקים בישראל, והובילה לכך שנפתחה קבוצה בפייסבוק בה חברים כ- 200 בעלי עסקים שנפלו קורבן להתנהלותה של בזק".

כך פעלה השיטה

תחת הכותרת "אז איך עובדת השיטה של בזק?" מפרטים עורכי הדין: "נציג של בזק יוצר קשר עם בעל עסק מסוים ומציין בפניו, כי בזק מבצעת בימים אלה רישום של העסקים בישראל ב- 144. אותו נציג מציע לבעל העסק לעדכן את פרטיו בבזק, וזאת בכדי שלקוחותיו הפוטנציאלים יוכלו לאתר אותו.

"בשלב זה, מציין נציג בזק בפני הלקוח, כי מגיע לו לקבל הטבה בדמות "שירות פרסום" של העסק שלו, ללא עלות, לפרק זמן של שנה. בהתאם למצגיו של הנציג, בזק תיצור עבור בית העסק כרטיס עסקי של העסק במסגרתו יפורטו, בין היתר, פרטי ההתקשרות של העסק, תחומי העיסוק של העסק ועוד. כרטיס זה יפורסם על ידי בזק באתרי האינטרנט השונים.

"בהתאם למצגיו של נציג בזק, במהלך שנה זו התשלום היחידי אותו יידרש בעל העסק לשלם לבזק הינו סכום בסך 95 אג' (בצירוף מע"מ), אשר ישולם עבור כל לקוח שיפנה אליו כתוצאה משירות הפרסום (או יקליק על כרטיס העסק בכדי לקבל את מספר הטלפון של העסק). נציגי בזק אף מדגישים בפני לקוחותיהם, כי הם יקבלו הודעה מבזק בכל פעם שלקוח יתקשר אליהם כתוצאה מהחשיפה לפרסום, ובדרך זו יוכלו בעלי העסקים לזהות את האפקטיביות של שירות הפרסום.

"על בסיס מצגים אלה, מעבירים בעלי העסקים השונים לבזק את מספר כרטיס האשראי שלהם (או נותנים הסכמתם שבזק תגבה מהם את התשלום במידה והם מנויים של בזק בתחומים אחרים), וממתינים למטר שיחות הטלפון שיתקבלו בזכות שירות הפרסום של בזק, תוך שהם בטוחים, כי התשלום היחידי שהם יידרשו לשלם לבזק הינו עבור שיחות שיגיעו אליהם מבזק.

"אלא שציפיותיהם של בעלי העסקים מתנפצות לרסיסים בעת קבלת החשבונית הראשונה.

"כך, כחודש לאחר ההצטרפות לשירות הפרסום, מקבלים בעלי העסקים חשבונית בסך מאות שקלים מבזק. בתמימותם, מתקשרים בעלי העסקים לבזק ומתלוננים כי ארעה טעות, וכי  חשבונם חויב בטעות בסכומים לא הגיוניים וזאת על אף שהם לא קיבלו שיחות מלקוחות שהופנו מהפרסום של בזק.

"או אז, מסבירים להם נציגי בזק לראשונה, כי בזק מחייבת אותם בגין "חשיפה" של כרטיס העסק שלהם, בכל אחד מהמקרים הבאים:

"הראשון – כאשר כרטיסו העסקי של העסק הוצג באחד משלושת "הכרטיסים העליונים" בדף האינטרנט של בזק. קרי, גם כאשר האדם שביצע את החיפוש באתר בזק עסקים לא לחץ על כרטיסו העסקי של בית העסק ולא התקשר אל בית העסק כלל, חייבה המשיבה את בית העסק בסכום של 95 אג' (בצירוף מע"מ), וזאת אך ורק נוכח העובדה שכרטיסו הופיע באחד משלושת המקומות העליונים באתר האינטרנט שלה.

"השני – כאשר הכרטיס העסקי של העסק הוצג באחד מה"כרטיסים התחתונים" במנוע החיפוש (קרי, הכרטיסים שמופיעים מתחת לשלושת הכרטיסים העליונים), והאדם שביצע את החיפוש לחץ על הכרטיס של העסק.

"השלישי – כאשר אדם התקשר אל b144 בטלפון, ביקש לקבל טלפונים של עסקים בתחום ובאזור של העסק, וכאשר הפרטים של העסק הועברו לאותו בנאדם. נבהיר, כי אף אם אותו אדם לא התקשר אל אותו בית העסק בסופו של דבר ולא נכנס לכרטיסו האישי, עדיין חויב חשבונו של העסק בסכום של 95 אג' בצירוף מע"מ".

יצאת? נקנסת!

"לאורם של הסברים אלה, מתרעמים בעלי העסקים (חברי קבוצה זו) ודורשים שהנציגים ינתקו אותם לאלתר משירות הפרסום של בזק אליו צורפו על בסיס מצגים מטעים. שהרי, הפירוט אודות המקרים בהם יידרשו בעלי העסקים לשלם לבזק עבור "חשיפה" של כרטיס העסק שלהם, מעולם לא הוסבר והובהר לבעלי העסקים באופן יאות.

"נהפוך הוא, כפי שהוסבר לחברי הקבוצה, ייחודו של שירות הפרסום של בזק והסיבה בגינה החליטו המבקשים להצטרף אליו הינה, כי מדובר בשירות "ללא עלות קבועה", אשר מבוסס על תשלום נקודתי על בסיס מספר הפניות שהגיעו לבעל העסק בזכות הפרסום.

"יתרה מכך; אף מסמך סיכום העסקה אשר שולחת בזק אל לקוחותיה לאחר ההתקשרות בעסקה (אשר מתבצעת תמיד באמצעות הטלפון), אינו כולל את ההסבר אודות המקרים בהם יחויבו בעלי העסקים בגין "חשיפה" של הכרטיס העסקי שלהם אצל בזק, ומשכך מחזק את ההבנה של חברי הקבוצה לגבי העובדה שהמקרה היחידי שבו בזק תחייב אותם הינו כאשר יצור עמם קשר לקוח בעקבות הפרסום בבזק.

"משמבקשים חברי הקבוצה להאזין לשיחת המכירה שבה הוסבר להם אודות פרטי שירות הפרסום, מודיעים להם נציגי בזק בחגיגיות, כי השיחות מוקלטות על ידי בזק לצורך שימושה הפרטי בלבד, ובהתאם לכך, דוחים את בקשתם.

"רק במידה ולקוחות בזק מתעקשים ומאיימים כי יפנו לערכאות משפטיות, מסכימה בזק לבחון את האפשרות להעביר להם את השיחות שהוקלטו על ידה, אך זאת רק לאחר שבזק תבצע בדיקה מוקדמת ותחליט אם היא מוכנה להעביר להם את אותה שיחה.

"ברוב המקרים, מודיעה בזק ללקוחותיה כי היא החליטה שלא להעביר להם את שיחות המכירה. על אף האמור, במקרים מסוימים מזכה בזק את לקוחותיה "לפנים משורת הדין" בגין החיובים שגבתה מהם.

"בחלק אחר של מקרים, בהם בזק סבורה משום מה שהמצג שהוצג על ידי נציגיה הינו מצג אמת, עורכת בזק את השיחה ומשמיעה ללקוחותיה רק את שלב "סיכום העסקה" שבו מציינים נציגי בזק בפני לקוחותיהם בחטף את שלושת המקרים שבהם תחייב אותם בזק בגין חשיפת הכרטיס העסקי שלהם.

"מעבר לעובדה שהסברים אלה מבוצעים על ידי נציגי בזק בשלב סיום העסקה באופן לקוני ומהיר, הרי שהם סותרים את הדברים שנאמרו ללקוחות בזק בשלבים המוקדמים יותר של השיחה וכן כלל אינם מפורטים במסגרת המסמך שנשלח על ידי בזק לאחר ההתקשרות בעסקה.

"כפי שיעלה באופן ברור מההקלטות… ניתן לשמוע בבירור את האופן שבו מציגים נציגי בזק בפני לקוחותיהם את פרטי העסקה וכיצד הם מסבירים מהי אותה "חשיפה" בגינה תגבה מהם בזק סכום של 95 אג' ל אורך כל שלבי השיחה, וכן את האופן האגבי שמחליקים נציגי בזק בשלב סיכום השיחה את ההסבר השונה לגבי המקרים שבהם יחויבו לקוחות בזק. לאחר שכל ניסיונותיהם של לקוחות בזק להסביר לנציגי בזק שמה שהושמע להם בשלב סיכום השיחה הינו שונה בתכלית ממה שהוסבר להם לאורך כל השיחה, מתייאשים חברי הקבוצה ודורשים להתנתק משירות הפרסום באופן מיידי.

"אלא שאז מגלים נציגי בזק לבעלי העסקים לראשונה (!), כי כדי לסיים את הסיוט אליו נקלעו ולהפסיק את החיוב הקבוע בסך 300 ₪ שמחייבת אותם בזק מדי חודש (ללא כל תמורה), הם נדרשים לשלם לבזק קנס יציאה בסך 600 ₪ (520 בצירוף מע"מ) ללקוחות המבקשים להתנתק מהשירות במהלך ששת החודשים הראשונים, וכן קנס בסך 250 ₪ עבור לקוחות המבקשים להתנתק במהלך חודשים 7- 12 לשירות.

"…בנסיבות אלה, מלינים בעלי העסקים על התנהלותה הקלוקלת והמטעה של בזק, ונשבעים בכל היקר להם לנציגי השירות, כי מעולם לא נאמר להם כי יהיה עליהם לשלם קנס יציאה בסכום מאות שקלים עבור עזיבת השירות. נהפוך הוא, בעלי העסקים מבהירים לנציגי בזק כי נאמר להם שהשירות הינו ללא עלות במהלך השנה הראשונה, ומשכך אין זה הגיוני שיידרשו לשלם קנס כספי עבור שירות שניתן להם "כהטבה" בחינם.

"בתגובה, מסבירים נציגי בזק לבעלי העסקים, כי אין ביכולתם לקבל את טענותיהם, וכי הדברים הוסברו להם במסגרת שיחת המכירה במסגרתה הם הסכימו להצטרף לשירות. למרבה הפלא, טענתם זו של נציגי בזק אינה נכונה, וכפי שיוכח להלן, נציגי בזק אינם מציינים באופן שיטתי בפני לקוחותיהם, כי קיים קנס יציאה בסך 520 ₪ (בצירוף מע"מ) בכדי לסיים את השירות.

"או אז, מציעים נציגי בזק לחברי הקבוצה לבצע שינויים בפרטי העסק שלהם, לעדכן את פרטיהם, ואפילו מסכימים להפחית להם את הכמות המקסימאלית של החשיפות החודשיות. נציגי בזק מסבירים ללקוחותיהם, כי לאור העובדה שגם ככה הם יידרשו לשלם קנס כבד במידה ויחליטו לסיים את השירות (520 ₪ בצירוף מע"מ), משתלם להם להפחית את כמות החשיפות במעט ולהישאר בשירות עד תום תקופת ההתחייבות או עד שתחלוף חצי שנה ואז יופחת הקנס.

"במידה וחברי הקבוצה יחליטו לדחות את הצעתם ה"נדיבה" של נציגי בזק, יזכו אותם חברי קבוצה ליחס עוין מנציגי בזק, להתעלמות ממושכת מבקשות הניתוק מהשירות, וידרשו לכלות זמן ושיחות טלפון רבות בכדי לגרום לבזק לנתק אותם מהשירות".

סכומי התביעה של התובעים המיוצגים נעים בין 200 לכ-7,000 שקלים, אך באשר לסכום התביעה הייצוגית המוערך, לא הגישו התובעים כל ההערכה, משום שבשלב זה לא ניתן להעריך מה מידת הנזק שנגרם לכלל הלקוחות שנפגעו.

למרות שחלפה כמעט שנה מעת הגשת בקשת האישור לתביעה ייצוגית – מאחר שמשרדים שונים ביקשו להגיש תביעה דומה, התעכבו ההליכים עד להסדרה בין כלל מגישי התביעות ורק בימים אלו צפויה התקדמות אפשרית בקבלת ההכרה בתביעה זו כייצוגית.

9 תגובות ל: "'בזק' הונו אתכם? הייצוגית בדרך: תביעה ייצוגית כנגד בזק עסקים"

 1. איך אפשר להצטרף לתביעה ולקבל פיצויים?

 2. מה קורה עם התביעה הייצוגית ואיך אפשר להצטרף

 3. איך אני תבועה את בזק? אני רוצה את הפרטים לרשום בתביעות קטנות

 4. איך אפשר להצטרף לתביעה ואיך היא הסתיימה?

 5. איך אפשר להצטרף לתביעה הייצוגית?!

 6. מעונינת להצטרף לתביעה הייצוגית או לקבל הדרכה איך הולכים לבית דין לתביעות קטנות ומגישים תביעה דרכם.

 7. בסד
  לא ברור איך ב2018 זה פורסם והתארגנה תביעה ייצוגית והם ממשיכים בזה אני גם "נפלתי" ברשתם….כי ממש רציתי פלטפורמה לפרסום והבנתי שאוכל לעשות זאת דרכם וגם אני חוייבתי במאות שקלים מבלי שאבין על מה חוייבתי(עד עכשיו יצא ששילמתי יותר מ2000שח)…רק בשבוע שעבר התקשרתי אליהם כדי להתנתק מהשירות והיציעו לי שירות אחר…לאור מה שאני קוראת פה אני מבינה שאני לא אמורה להאמין להם..

 8. גם אני הוטעתי, באלפי שקלים. סיפור ארוך איתם.
  איך ניתן להצטרף לתביעה?

 9. כמה עוגמת נפש נגרם לי מה׳עקיצה׳ שלהם, אני מזדהה אם כל מילה שכתובה פה. הבנתי שהגישו תביעה, איך מקבלים את הפיצויים מהם?

כתיבת תגובה