ביהמ"ש קבע: 35,000 שקל קנס על שליחת ספאם

פסיקת פיצוי בגובה תקדימי: חברת שירותי כוח אדם נתבעה וחויבה בפיצוי כולל של למעלה מ-35,000 ש"ח על הפרת חוק הספאם • התובע טען כי קיבל 87 דברי פרסומת לתיבות דוא"ל שונות, ללא הסכמתו ומבלי שהמילה 'פרסומת' תצוין בראש ההודעה • 350 שקלים להודעה הוא פיצוי סביר, קבע השופט • 5,000 ש"ח הוצאות משפט התווספו לחיוב

ספאם | צילום: ejan Stanisavljevic, שארסטוק

שולחים מייל בתפוצת נאט"ו ולא מציינים כי מדובר בפרסומת? זהירות. שופט בית משפט השלום בפ"ת, השופט אריאל ברגנר, קבע לאחרונה פיצוי כולל של למעלה מ-35,000 ש"ח על הפרת חוק הספאם.

עו"ד טל קפלן, שותף וחבר בקבוצת האינטרנט, הסייבר וזכויות היוצרים במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ שהעלה את תמצית הפסיקה שתובא להלן, מציין בשיחה עם 'ביזנעס' כי זו הפסיקה הגבוהה אי פעם בישראל לחוק הספאם שלא בתביעה ייצוגית.

התובע טען כי הנתבעת שלחה לו 87 דברי פרסומת לתיבות דוא"ל שונות, ללא הסכמתו ומבלי שהמילה "פרסומת" מופיעה בשורת הנושא, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת היא חברה העוסקת בשירותי כוח אדם ולטענתה התובע רשם עצמו בדפי נחיתה שהפיצה ברשת, אך פרטי ההרשמה של התובע לא אותרו על-ידה.

השופט קבע כי דין התביעה להתקבל. עיון בהודעות מעלה כי הן מהוות "דבר פרסומת" לפי החוק. ההודעות כוללות כתבות על פעילות הנתבעת, לקוחותיה והשירותים שהיא מספקת. התוכן עונה על הגדרת מסר מסחרי, שמטרתו להאדיר את הנתבעת בעיני לקוחותיה כמובילה בתחומה וכי ההודעות נועדו לשדר מסר שיווקי.

לפי פסק הדין, הנתבעת לא הביאה כל אסמכתא להוכחת הסכמתו של התובע לקבלת ההודעות. הנתבעת לא הציגה דף פלט או כל ראיה אחרת הכוללת את פרטיו המזהים של התובע. לדברי השופט, אין די בהשערות וספקולציות שהעלתה הנתבעת מבלי שישנה לכך אחיזה בראיות. הנתבעת לא ציינה את המילה "פרסומת" בכותרת הודעות הדוא"ל ובכך הפרה את הוראות החוק (סעיף 30א(ה)(1)). עם זאת, לא היה בכך כדי לגרום לעוול ממשי לתובע, רק בשל כך.

לדברי השופט, החוק אינו מטיל חובה על התובע לדרוש את הסרתו מרשימת התפוצה, כך שאין לזקוף הימנעות כזו לחובתו. עם זאת, הדעת אינה סובלת כי תובע המוטרד מספאם יפעל להסרתו מרשימת התפוצה רק לאחר תקופה של שנה ולאחר מכן יגיש דרישה לריפוי הפגם באמצעות פיצוי. תום הלב הוא שיקול שיש להביא במערך השיקולים בקביעת גובה הפיצוי. עצם העובדה כי התובע הוא "תובע סדרתי" אין כדי לפגום, כשלעצמה, בתום ליבו. יש משקל גם לכך שלא מדובר בנסיבות חמורות של אסטרטגיית שיווק פסולה, אלא בחברה הנוהגת לשגר דיוורים לנמעניה על בסיס חודשי, בפרט כאשר טענה שלא נתבעה בגין דיוור לא מורשה בכל שנות פעילותה.

בית המשפט קבע כי לצד שיקולים אלה יש לייחס משקל לכך שנשלחו לתובע 5 פרסומים לאחר הגשת כתב התביעה וכן את כמות ההודעות שנשלחו לתובע ובשים לב לכך שההודעות נשלחו ל-5 כתובות דוא"ל שונות, דבר המגדיל את סיכוי התובע לקבל ספאם. הפיצוי ההולם בנסיבות העניין הוא 350 ש"ח לכל הודעה, במכפלת 87 דברי פרסומת. סה"כ תשלם הנתבעת לתובע 30,450 ש"ח וכן הוצאות בסך 5,000 ש"ח.

כתיבת תגובה