ביקושים של כ-148 מיליון ש' בשלב המוסדי של 'אנשי העיר'

הנפקת אג"ח מוצלחת לחברת הנדל"ן אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין: החברה זכתה לביקושים של כ-148 מיליון שקל בשלב המוסדי | החברה בחרה לגייס כ-90 מיליון שקל | האג"ח ייפרעו עד 2026 ומשועבדות לפרויקטים שיוזמת החברה בתל אביב

רון חן, מנכ''ל 'אנשי העיר' | צילום: טל גבעוני

חברת הנדל"ן אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין, המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית בעיר תל אביב,  השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב ראשונה בבורסה בתל-אביב. במסגרת השלב המוסדי של הנפקת החברה, המנוהלת על ידי רון חן, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-148 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-90 מיליון שקל. 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית, עם מח"מ של כשנתיים. איגרות החוב, שייפרעו במהלך השנים 2024-2026, ושיהיו מגובות בשעבוד ראשון על עודפי החברה במספר פרויקטים שיוזמת החברה בתל אביב (ברחובות רמז, מוזיר, עמוס, ז'בוטינסקי, בצלאל, דוד המלך, צייטלין ופנקס) המונים יחד 220 יח"ד, מתוכן 102 יח"ד לשיווק, עם היקף עודפים צפוי בסך של כ-120 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום.

חברת הנדל"ן אנשי העיר פועלת בעיקר בתחומה המוניציפלי של העיר תל אביב-יפו, מובילה מזה כ-15 שנים שורה של פרויקטים של התחדשות עירונית שמטרתם להוביל לשינוי הנוף האורבני של העיר תוך שילוב מיטבי עם מגמת הגידול הטבעי המאפיינת אותה והיותה שחקנית מרכזית המשתלבת עם הקהילה. חברת רוטשטיין הציבורית מחזיקה ב-56.86% ממניות החברה, ואילו המנכ"ל רון חן ושותפיו, ערן חפץ ורועי דור, מחזיקים ב-43.14% ממניות החברה. 

חן, חפץ ודור, שלושתם טייסי קרב בעברם, הקימו את החברה בשנת 2007 ופעילותה התרחבה במהלך השנים באופן משמעותי. נכון להיום, החברה מקדמת 51 פרויקטים, מתוכם 12 בשלבי ביצוע ושיווק. סך פרויקטי החברה הינם בהיקף של 3,757 יח"ד, מתוכם 2,155 יח"ד לשיווק. 

סך ההכנסות של החברה מצבר הפרויקטים שלה המצויים בשלבי תכנון, ביצוע ושיווק, מוערך על ידה בכ-4 מיליארד שקל והרווח הגולמי הצפוי בגינם נאמד בכ-835 מיליון שקל. החברה סיימה שנת 2022 עם הכנסות בסך של כ-208 מיליון שקל, עם רווח גולמי בסך של כ-39 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-13 מיליון שקל.

כתיבת תגובה