ביקשתם הלוואה ולא נעניתם? בקשו בדיקה ב'סיכון מוגבר'

אם הגשתם בקשה לאחת מקרנות ההלוואות בערבות מדינה ועוד לא נעניתם, תוכלו לבקש להיבדק במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים בסיכון גבוה, עם ערבות גבוהה יותר • היקף ההלוואות במסלול החדש: 4 מיליארד שקלים

סיכון מול סיכוי | צילום: שאטרסטוק

הקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה לעסקים בסיכון גבוה יצאה לדרך. המסלול לעסקים בסיכון גבוה נועד לתת מענה לעסקים בסיכון גבוה שנדרשים לערבות מדינה גבוהה יותר. היקף ההלוואות במסלול החדש יעמוד על 4 מיליארד שקלים. בנוסף הורחב מסלול הלוואות הקיים ב-4 מיליארד שקלים נוספים, כך שסך ההלוואות במסגרת קרן הסיוע יעמוד על 22 מיליארד שקלים.

במסגרת המסלול המוגבר לעסקים בסיכון גבוה, תעמיד המדינה לגופים המממנים המפעילים את הקרן, ערבות מדינה בשיעור של עד 60% מהיקף ההלוואות, במטרה לאפשר לעסקים נוספים לקבל סיוע תזרימי, בתנאים נוחים לתקופת החזר של עד חמש שנים, תקופת גרייס של שנה על הקרן ותשלום מלוא הריבית על ההלוואה במהלך השנה הראשונה על ידי המדינה.

המסלול נועד לתת סיוע לעסקים המאופיינים ברמת סיכון גבוהה מזו של אלה שקיבלו הלוואות במסגרת המסלול הרגיל בקרן, שיציגו ירידה של 50% או יותר במחזור חודש אפריל או חודש מאי 2020 ביחס לאותו מחזור בשנת 2019.

בעלי עסק שכבר הגישו בקשה לקרן אך טרם קיבלו מענה, זכאים לפנות לגוף המממן אליו הוגשה הבקשה ולהודיע לו כי הם מבקשים שהבקשה תבחן במסגרת המסלול המוגבר לעסקים בסיכון. הגוף המממן יהיה מחויב לבחון את הבקשה במסגרת מסלול זה, טרם אישורה או דחייתה של בקשת העסק לקבלת הלוואה. עסקים שבקשתם נדחתה בעבר מוזמנים להגיש בקשה מחודשת דרך אתר הקרן.

עד כה הוגשו למעלה מ-67 אלף בקשות לקרן, מהן נדונו כ-52 אלף בגופים המממנים. אושרו הלוואות לכ- 37.5 אלף עסקים קטנים ובינוניים בגובה של כ-13.9 מיליארד שקלים. גובה הלוואה ממוצע בקרן עומד על כ-370 אלף שקלים.

למידע נוסף אודות המסלול החדש, וללינק הגשת הבקשה בקליק, ניתן לפנות לאתר הייעודי של הקרן להעמדת הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים בכתובת: https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/

כתיבת תגובה