בית הדין אישר: שב"א ומס"ב יופרדו

שתי מערכות התשלומים המרכזיות בישראל נשלטו בעבר על ידי הבנקים | באמצעות מערכות תשלומים אלה מתבצעת סליקת כרטיסי אשראי, העברת כספים בין חשבונות בנק ועוד | השת"פ בין החברות יופסק בהוראת רשות התחרות | בית הדין לתחרות אישר את ההחלטה

סליקה אונליין | צילום: ולנטין וולקוב

פירוק מונופול מערכות התשלומים בישראל: בית הדין לתחרות אישר את המתווה המוסכם בין הממונה על התחרות לשב"א ומס"ב להיפרדות מלאה של החברות.

שב"א ומס"ב הן שתי מערכות התשלומים המרכזיות בישראל אשר נשלטו בעבר על ידי הבנקים. באמצעות מערכות תשלומים אלה מתבצעת סליקת כרטיסי אשראי, העברת כספים בין חשבונות בנק ועוד. בין החברות התקיימו לאורך השנים שיתופי פעולה רבים כגון: מנכ"ל והנהלה משותפים, משרדים משותפים ומערכות מחשוב משותפות.

ביום 10 במאי 2020 הגישו שב"א ומס"ב בקשה לאשר את שיתופי הפעולה ביניהן כהסדר כובל. הממונה על התחרות התנגדה לאישור ההסדר הכובל שכן הוא עלול לפגוע בתחרות והוא איננו לטובת הציבור. הממונה סברה שהפרדת שיתופי הפעולה בין החברות עשויה להוביל להתפתחות של תחרות בין מערכות התשלומים ותגביר את החדשנות של אמצעי התשלום בישראל. 

ביום 27 בפברואר 2022, ולאחר שנוהלו מגעים עם הממונה, הוגשה בקשה מוסכמת לאישור מתווה ההפרדה לבית הדין לתחרות, כך שההסדר הכובל יאושר בתנאים מוסכמים. התנאים, שגובשו בשיתוף חטיבת התשלומים בבנק ישראל, כוללים הפרדה מלאה של החברות מרמת ההנהלה, פיתוחי האפליקציות ושירותי התשלומים המיידים ועד לתשתיות שעליהן נסמכות החברות. 

בהתאם להסכמה עם הממונה על התחרות כבר הופרדו רוב הפונקציות הניהוליות בחברות וכן חלק משמעותי מההתקשרויות עם צדדים שלישיים. במסגרת התנאים, יופרדו כל כוח האדם והמשרדים של החברות עד לאוגוסט 2022, מרבית הפיתוחים האפליקטיביים המאפשרים התעצמות של התחרות בין החברות יופרדו עד לסוף שנת 2023, תשתיות החברות תופרדנה עד לסוף שנת 2024 ואילו מחשבי החומרה של החברות יופרדו עד לסוף שנת 2027.   

בימים האחרונים אישר בית הדין לתחרות את המתווה המוסכם במלואו.

 

מיכל כהן, הממונה על התחרות: "פירוק מונופול מערכות התשלומים בישראל היא בשורה משמעותית שתאפשר התפתחות של תחרות בין שני גופים שעד כה התנהלו כגוף יחיד ותקדם הסרת חסמים מהותיים להתפתחות של שוק תשלומים מתקדם ומגוון בישראל."

כתיבת תגובה