בית שמש, צפת, ערד, נתיבות: אלה זוכי מכרזי רמ"י

27 זוכים במתחם אחד ברמת רזים בצפת, אלה שמונת הזוכים – מתוך 65 מציעים – ב-611 יח"ד בנווה שמיר בבית שמש ושני הזוכים במתחמי המסחר והתעסוקה בשכונה, מי יבנה 16 יח"ד בנתיבות ומי הזוכים במכרזים בערד? • הפרטים המעניינים מתוך מכרזי רמ"י בשבוע החולף

הדמייה של שכונת נוה שמיר בבית שמש | מקור: משרד השיכון

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 27 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה בצפת שכונת רמת רזים.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 3,004,524 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח על סה"כ 8,232,730 שקלים (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 5 הצעות.

שטח במ"ר בערךמספר יח"דסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
6,705278,232,73061,101823,0003,004,524יעקב כהן, ישראל אריה דב בק, ישראל רובינשטיין, ברוך כהן, יעקב לוי, שרה מרגליות, אריה לייב פשר, אברהם מרדכי לודמיר, יעקב דוייטש, חנוך קמינר, רבקה בלומינג, נפתלי לוק, יוסף גולדמן, שושנה בק, יהושע גבריאלוב, שמעון מוסקוביץ, אברהם כהן, אסתר וייס, שלוש עוזר בק

בית שמש

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על שמונה זוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 611 יח"ד ב- 8 מתחמים בבניה רוויה בנוה שמיר, בית שמש.

סך התקבולים על שמונת המתחמים ששולמו לרשות מקרקעי ישראל הם  294,733,213 מיליון ש"ח  (לא כולל מע"מ) לא כולל הוצאות פיתוח. למכרז התקבלו 65 הצעות.

 

שטח במ"ר בערךמספר יח"דסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיה (לא כולל מע"מ)שם זוכה
3,3395017,842,2341,010,2201,784,00018,010,220א.פ.י נתיב פיתוח בע"מ
3,1544015,296,665389,4801,529,00014,739,480א.פ.י נתיב פיתוח בע"מ
3,3565619,310,5411,437,5541,931,00020,281,222נווה שמיר שיכון ויזמות בע"מ
1,514289,293,584883,344929,00017,306,416סופרין נכסים בע"מ, ברוך סן-חן יוזמה ושיווק בע"מ
3,3065619,200,2721,487,7261,920,00020,391,222נווה שמיר שיכון ויזמות בע"מ
6,75311739,474,5003,399,6463,947,00043,244,222נווה שמיר שיכון ויזמות בע"מ
6,8169734,415,0421,572,5753,441,00034,163,222נווה שמיר שיכון ויזמות בע"מ
7,69916755,458,03115,522,4925,545,00092,352,987טריסון יזום ובניה בע"מ

כמו כן, ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על שני זוכים כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות לחכירת 2 מגרשים ביעוד מסחר ותעסוקה (סה"כ 2 מגרשים) בשכונת נוה שמיר –  ברמת בית שמש.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל בסה"כ  17,281,528 מילש"ח (לא כולל מע"מ) לא כולל הוצאות פיתוח. למכרז התקבלו 15 הצעות.

שטח במ"ר בערךסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיה (לא כולל מע"מ)שם זוכה
1,3624,912,0462,745,470603,00011,755,510משה כהן, זיו כהן, זיו אור צרויה
1,9946,900,3802,911,090690,0005,526,018גוהרי יוסי השקעות בע"מ

נתיבות

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'פסגת שלמה נכסים והשקעות בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 16 יח"ד במתחם אחד (בבניה רוויה) ב"רמות יורם" בנתיבות.

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל 5,088,888 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסה"כ 1,972,492 שקלים בהתאם למתחם (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 23 הצעות.

שטח במ"ר בערךמספר יח"דסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיה (לא כולל מע"מ)שם זוכה
3,128161,972,492153,000197,0005,088,888פסגת שלמה נכסים והשקעות בע"מ

ערד

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על שני זוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 149 יח"ד ב- 2 מתחמים בבניה רוויה, בערד שכונת יהושפט.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום של 432,010 שקלים (לא כולל מע"מ) לא כולל הוצאות פיתוח.

שטח במ"ר בערךמספר יח"דסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיה (לא כולל מע"מ)שם זוכה
8,240866,595,128215,915659,000270,260נוף מיגדל בנייה בע"מ
2,813634,584,319158,410458,000161,750נלה באבייב אצל עו"ד מגן לוזון ושות', דלית פינקר, ציפורה דוידוביץ, אודי סעדה, לוי יצחק ולס

כתיבת תגובה