בית שמש, צפת, ערד, נתיבות: אלה זוכי מכרזי רמ"י

27 זוכים במתחם אחד ברמת רזים בצפת, אלה שמונת הזוכים – מתוך 65 מציעים – ב-611 יח"ד בנווה שמיר בבית שמש ושני הזוכים במתחמי המסחר והתעסוקה בשכונה, מי יבנה 16 יח"ד בנתיבות ומי הזוכים במכרזים בערד? • הפרטים המעניינים מתוך מכרזי רמ"י בשבוע החולף

הדמייה של שכונת נוה שמיר בבית שמש | מקור: משרד השיכון

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 27 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה בצפת שכונת רמת רזים.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 3,004,524 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח על סה"כ 8,232,730 שקלים (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 5 הצעות.

250/200 סייד בר + קובייה
שטח במ"ר בערך מספר יח"ד סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
6,705 27 8,232,730 61,101 823,000 3,004,524 יעקב כהן, ישראל אריה דב בק, ישראל רובינשטיין, ברוך כהן, יעקב לוי, שרה מרגליות, אריה לייב פשר, אברהם מרדכי לודמיר, יעקב דוייטש, חנוך קמינר, רבקה בלומינג, נפתלי לוק, יוסף גולדמן, שושנה בק, יהושע גבריאלוב, שמעון מוסקוביץ, אברהם כהן, אסתר וייס, שלוש עוזר בק

בית שמש

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על שמונה זוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 611 יח"ד ב- 8 מתחמים בבניה רוויה בנוה שמיר, בית שמש.

סך התקבולים על שמונת המתחמים ששולמו לרשות מקרקעי ישראל הם  294,733,213 מיליון ש"ח  (לא כולל מע"מ) לא כולל הוצאות פיתוח. למכרז התקבלו 65 הצעות.

 

שטח במ"ר בערך מספר יח"ד סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה (לא כולל מע"מ) שם זוכה
3,339 50 17,842,234 1,010,220 1,784,000 18,010,220 א.פ.י נתיב פיתוח בע"מ
3,154 40 15,296,665 389,480 1,529,000 14,739,480 א.פ.י נתיב פיתוח בע"מ
3,356 56 19,310,541 1,437,554 1,931,000 20,281,222 נווה שמיר שיכון ויזמות בע"מ
1,514 28 9,293,584 883,344 929,000 17,306,416 סופרין נכסים בע"מ, ברוך סן-חן יוזמה ושיווק בע"מ
3,306 56 19,200,272 1,487,726 1,920,000 20,391,222 נווה שמיר שיכון ויזמות בע"מ
6,753 117 39,474,500 3,399,646 3,947,000 43,244,222 נווה שמיר שיכון ויזמות בע"מ
6,816 97 34,415,042 1,572,575 3,441,000 34,163,222 נווה שמיר שיכון ויזמות בע"מ
7,699 167 55,458,031 15,522,492 5,545,000 92,352,987 טריסון יזום ובניה בע"מ

870/135 ליינר ארטקל

כמו כן, ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על שני זוכים כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות לחכירת 2 מגרשים ביעוד מסחר ותעסוקה (סה"כ 2 מגרשים) בשכונת נוה שמיר –  ברמת בית שמש.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל בסה"כ  17,281,528 מילש"ח (לא כולל מע"מ) לא כולל הוצאות פיתוח. למכרז התקבלו 15 הצעות.

שטח במ"ר בערך סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה (לא כולל מע"מ) שם זוכה
1,362 4,912,046 2,745,470 603,000 11,755,510 משה כהן, זיו כהן, זיו אור צרויה
1,994 6,900,380 2,911,090 690,000 5,526,018 גוהרי יוסי השקעות בע"מ

נתיבות

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'פסגת שלמה נכסים והשקעות בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 16 יח"ד במתחם אחד (בבניה רוויה) ב"רמות יורם" בנתיבות.

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל 5,088,888 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסה"כ 1,972,492 שקלים בהתאם למתחם (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 23 הצעות.

שטח במ"ר בערך מספר יח"ד סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה (לא כולל מע"מ) שם זוכה
3,128 16 1,972,492 153,000 197,000 5,088,888 פסגת שלמה נכסים והשקעות בע"מ

ערד

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על שני זוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 149 יח"ד ב- 2 מתחמים בבניה רוויה, בערד שכונת יהושפט.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום של 432,010 שקלים (לא כולל מע"מ) לא כולל הוצאות פיתוח.

שטח במ"ר בערך מספר יח"ד סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה (לא כולל מע"מ) שם זוכה
8,240 86 6,595,128 215,915 659,000 270,260 נוף מיגדל בנייה בע"מ
2,813 63 4,584,319 158,410 458,000 161,750 נלה באבייב אצל עו"ד מגן לוזון ושות', דלית פינקר, ציפורה דוידוביץ, אודי סעדה, לוי יצחק ולס

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה