בכפוף לבלימת המגפה: הצמיחה הכלכלית של 2021

באוצר צופים ששנת 2021 תעמוד בסימן צמיחה כלכלית, אולם היקפה תלוי במידת ההצלחה של ההשתלטות על המגפה • בתרחיש המרכזי המוגדר כהתאוששות הדרגתית, המשק יתאושש בקצב צמיחה של 4.6% • בתרחיש החמור יותר מניחים באוצר כי יתכן ותהיה תחלואה משמעותית לאורך שנת 2021, והצמיחה תסתכם ב-1.9%

צמיחה | צילום: McIek, שטארסטוק

במשרד האוצר מעריכים שהמשק יצמח ב-2021 בשיעור של 4.6% זאת בהתאם להתפתחויות הבריאותיות והמבצע לחיסון האוכלוסייה מפני הנגיף. בשלב זה אחוזי החיסון בישראל גבוהים בשיעור ניכר ביחס למדינות העולם. על פי תחזית פסימית יותר במקרה של החמרה בריאותית תסתכם הצמיחה ב-1.9%. כך עולה מסקירה שנכתבה על ידי צוות מאקרו באגף הכלכלנית הראשית, בהובלת ד"ר לב דרוקר.

הערכה זו מתבססת על נתוני פתיחה מקרו כלכליים חיוביים ועל הסיוע הפיסקלי והמוניטרי, לצד המבנה הענפי של המשק הישראלי. נתונים אלו הביאו לפגיעה מוגבלת בתוצר המקומי בהשוואה למדינות אחרות. לפי תחזית האגף, כלכלת ישראל צפויה להתכווץ ב-3.3% בשנת 2020, זאת לעומת תחזית ארגון ה- OECD להתכווצות של 4.15% ביחס לכלכלת ישראל, וממוצע של 5.5% במינוס במדינות ה-OECD.

את הפגיעה המצומצמת בכלכלה הישראלית בשנת 2020 בהשוואה עולמית ניתן לתלות בין היתר בפגיעה קלה בלבד ביצוא, שמהווה רכיב משמעותי בתוצר המקומי. בנוסף, מגזר הטכנולוגיה התעלה על עצמו והציג שגשוג למרות המשבר שבא לידי ביטוי בין היתר בגידול ביצוא שירותי ההיי-טק ובהשקעות הזרות בתחום. מנגד, השפעותיו השליליות של המשבר הורגשו ביתר שאת בשוק העבודה לצד התכווצות הצריכה הפרטית, שנפגעו יותר ממקביליהם במדינות ה-OECD.

שלושת הזעזועים

את המשבר הכלכלי שהתפתח בעקבות המגפה והתגובה שננקטה מאפיינים במשרד האוצר באמצעות שלושה סוגי זעזועים: זעזוע היצע, זעזוע ביקוש ושינויים מבניים. זעזוע היצע משקף בעיקר את ההשלכות של המגבלות הבריאותיות וצפוי לחלוף ככול שהמגבלות יוסרו. הזעזוע במשבר הנוכחי בא לידי ביטוי במגבלות כפי שהוטלו על שורה של ענפים לסירוגין, ובשינוי התנהגות הצרכנים לאור חשש בריאותי. מהנתונים עולה כי רכיב זה אחראי על כמחצית מהפגיעה בתעסוקה בתקופה שבין הסגר הראשון והשני.

באוצר מסבירים כי בדרך כלל נהוג לחשוב על שינוי התנהגות צרכנית כזעזוע ביקוש, אולם במקרה שלפנינו מדובר בזעזוע בצד ההיצע, היות והדבר נובע מחשש בריאותי. כדוגמה מביאים באוצר את מצבן של המסעדות. מבחינתו של אדם הנמנע מאכילה במסעדה בשל חשש מהידבקות, הגורם הוא בצד ההיצע. מנקודת מבטו, השירות אינו זמין אולם הרצון לסעוד ויכולת הקנייה עודם קיימים. זאת להבדיל ממצב שבו אותו אדם מוותר על הסעודה בגלל חשש לפרנסתו העתידית.

זעזוע ביקוש נובע מהפגיעה בהכנסות של פרטים וחברות והחשש מפני הרעה במצבם הכלכלי. הזעזוע בולט בתחומי הצריכה (בייחוד ברכיבי צריכה כגון רכישות בני-קיימא). במקביל, הירידה בביקושים וחוסר הוודאות באים לידי ביטוי בירידה חדה בהשקעות במשק.

שיא השקעות בהייטק

את החלק של השינויים המבניים מסבירים באוצר בין היתר בעבודה מהבית, צמצום שטחי משרדים והכנסת דיגיטציה מרובת זרועות לעסקים. ענף ההייטק נפגע ברמה הנמוכה ביותר בין היתר בשל שינויים מבניים כפי שמגדירים זאת באוצר, אולם יש שמעריכים שהייטק רק המשיך לצמוח.

לפי הדו"ח האחרון של IVC, ענף ההייטק הישראלי שבר את שיא ההשקעות בשנת 2020. סך השקעות ההון סיכון הגיעו לשיא בשנת 2020 והסתכמו ב9.9 מיליארד דולר, עלייה של 27.4% בהשוואה לשנת 2019. העלייה החדה מהווה המשך המגמה כאשר משנת 2017 היקף ההשקעות בחברות ההייטק הישראליות יותר מהכפיל את עצמו.

מאידך ראוי להזכיר כי יחד עם הגידול בהיקף ההשקעות, משבר הקורונה שינה את תמהיל ההשקעות וצורת האקזיטים. בשני הרבעונים הראשונים של השנה פגע חוסר הוודאות הגבוה בהשקעות בסבבי גיוס מוקדמים יותר. לעומת זאת, השקעות בשלבים המאוחרים יותר דווקא כן עלו בהשוואה לשנים הקודמות, וזאת ככל הנראה בעקבות רצון המשקיעים למזער סיכונים.

החיסון יציל את המשק

בתחזית הצופה פני עתיד כותבים כלכלני האוצר, כי נלקח בחשבון תוצאות סקר פורום הקונצנזוס הרבעוני שנערך על ידי האגף. תחזית הסבב האחרון לצמיחת המשק הישראלי בשנת 2020 נמצאת בטווח התכווצות של 4.8% ל-3.1% לפי מומחי כלכלה הנשאלים בסקר פורום הקונצנזוס (שיפור ביחס לתוצאות סבב קודם). בשנת 2021 צופים המשתתפים בממוצע שלאור המשך המגבלות הבריאותיות התוצר יתאושש באופן חלקי ויצמח בקצב של 4.4% (טווח של 2.7% – 5.9%).

באוצר צופים ששנת 2021 תעמוד בסימן צמיחה כלכלית, אולם היקפה תלוי במידת ההצלחה של ההשתלטות על המגפה. הצמיחה בשנה הבאה תיגזר מהמגבלות הבריאותיות ומקצב ההתאוששות בסיומן. באוצר מציגים שני תרחישים:

בתרחיש המרכזי המוגדר כהתאוששות הדרגתית, המשק יתאושש בקצב שאפיין את היציאה ממשבר הסאב-פריים. התרחיש מניח כי חיסון האוכלוסייה יסתיים במחצית הראשונה של שנת 2021, כאשר בתקופה זו עדין ישנן הגבלות בריאותיות בהיקף מצומצם. בתרחיש זה צפויה צמיחה בשיעור של 4.6%.

בתרחיש החמור יותר מניחים באוצר כי יתכן ותהיה תחלואה משמעותית לאורך שנת 2021, לדוגמה בשל קיום מוטציה או התארכות מבצע התחסנות האוכלוסייה מעבר לצפוי, שייאלצו את הממשלה לנקוט צעדי הכלה וסגר במהלך השנה. בתוך כך, המשק יתאושש בקצב שאפיין את היציאה ממשבר דוט-קום/האינתיפאדה השנייה. ההתאוששות האיטית בתרחיש זה משקפת פגיעה מתמשכת (scarring). הצמיחה בתרחיש זה תהיה מתונה ותסתכם ב-1.9%.

כתיבת תגובה