בנקים, ליסינג ונדל"ן למגורים

כלכלני לאומי שוקי הון: "קצב עליית מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת בהדרגה, בחודשים הבאים, מרמתו הנוכחית" | ובהמלצות: השקעה באג"ח בנקים, חברות ליסינג וחברות נדל"ן למגורים

אילוסטרציה: Vintage Tone | שאטרסטוק

במהלך שנת 2021 עליית המדד הייתה רוחבית במרבית סעיפי המדד. התרומה האפקטיבית (כלומר, שיעור עליית הסעיף מוכפל במשקלו במדד) המשמעותית ביותר לעליית המדד ב-2021, הייתה של סעיפי המדד הגדולים: דיור, תחבורה ותקשורת ומזון.

אנו מעריכים כי קצב עליית מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת בהדרגה, בחודשים הבאים, מרמתו הנוכחית. זאת, על רקע התמתנות בקצב עליית מחירי הסחורות, בדגש על תשומות ייצור ומוצרי צריכה; התמתנות קצב הגידול של הביקושים המקומיים לאור התפוגגות ההשפעה של הביקוש שהצטבר במהלך תקופת המגבלות על המשק והסגרים השונים; וכן, המשך ההתחזקות של השקל מול סל המטבעות אנו מעריכים כי על רקע עליית סביבת האינפלציה, הקרובה לגבול העליון של היעד, ובהנחה שגלי התחלואה של הקורונה לא יביאו להרעה משמעותית ומתמשכת בפעילות הכלכלית בהמשך השנה, העלאת הריבית הראשונה בישראל תהיה במחצית השנייה של 2022, והעלאת ריבית שנייה צפויה בתחילת 2023.

למרות העלייה בגירעון המסחרי, העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים צפוי להישאר סביב 5% תוצר גם במהלך 2022, זאת הודות לעודף גדול יותר בחשבון השירותים מאשר הגירעון בחשבון הסחורות.

הפד צפוי לאותת השבוע (26/1/2022), בהודעת הריבית, על העלאת ריבית בחודש מרץ.

על מנת למנוע מצב של "השתטחות עקום התשואות", להערכתנו, ה-FED צפוי לצמצם את המאזן באופן של אי השקעה מחדש של אגרות החוב המוחזקות על ידו שיגיעו לפדיון.

אג"ח ממשלתי:

המגמה השלילית בשוק האג"ח הממשלתי נמשכה גם השבוע.

ממשיכה להיות מומלצת השקעה במח"מ קצר – בינוני.

על רקע העלייה בציפיות האינפלציה מומלצת אחזקה מאוזנת בין האפיקים.

כחלופה להשקעה במק"מ ובשקלים לטווח של עד שנתיים, מומלצת מכירת IRS לטווח קצר – בינוני.

צמודי המדד מומלצים להשקעה בטווח הבינוני של העקום.

מומלצת אחזקת אג"ח בריבית משתנה חלף אחזקת מק"מ ואג"ח ממשלתי קצר.

קיים פוטנציאל להמשך התרחבות הפער השלילי בין הריביות השקליות לריביות הדולריות.

אג"ח קונצרני:

המשך הגיוסים המואצים בשוק הראשוני לצד ירידות השערים בשוק האג"ח הממשלתי, מכבידים על ביצועי השוק המשני.

ברמת המרווחים הנוכחית ההשקעה באפיק הקונצרני בהחלט סבירה.

מומלצת השקעה באג"ח בנקים, חברות ליסינג וחברות נדל"ן למגורים.

 

הכותב הינו הכלכלן הראשי של לאומי. המאמר נכתב כסקירה מקיפה יחד עם דודי רזניק, אסטרטג הריביות של לאומי שוקי הון

כתיבת תגובה