בנק ישראל לא יתנגד לקידום ארנקים ותשלומים דיגיטליים

האם אפליקציית ביט תצא לדרך כארנק דיגיטלי ושירותים בנקאיים – כפי שמייעד בנק הפועלים? ומה יעלה בגורל הארנק הדיגיטלי שמקדם בנק דיסקונט עם שופרסל על אפליקציית פייבוקס? מיזמים דומים של בנק לאומי, מקס, ישראכרט וכאל יצאו לדרך – ובנק ישראל מביע את הסכמתו העקרונית למהלך אחת המגבלות: איסור איסוף ושימוש במידע על הלקוחות

אפליקציות העברת כספים | צילום: geralt, pixabay

מול ההתפתחויות בתחום התשלומים ופעילות ארנקים דיגיטליים מתפרסמת היום עמדת בנק ישראל הנחרצת בנושא: אפשר לקדם, צריך לשים לב לרגישות פרטיות המידע.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון אמר היום כי "בשנים האחרונות נקט בנק ישראל בשורת צעדים לקידום חדשנות, יעילות ותחרות בשוק התשלומים לטובת כלל הציבור בישראל. בנק ישראל עוקב מקרוב אחר כלל ההתפתחויות בשוק התשלומים בישראל בכלל ובשוק ארנקי התשלומים בפרט. נוסיף לפעול על מנת לוודא שנשמר האיזון המאפשר הזדמנויות לשחקנים השונים לפיתוח השוק כחדשני, מתקדם, יעיל ותחרותי ובכך להתאים את עולם התשלומים בישראל לחזית החדשנות הטכנולוגית בעולם לטובת רווחת הלקוח".

שוק התשלומים המתקדמים עובר שינויים משמעותיים בתקופה האחרונה בכלל, ובתחום הארנקים הדיגיטליים בפרט. התפתחויות אלו כוללות הצעות שירותי תשלום חדשניים על ידי שחקנים קיימים ושחקנים חדשים, כך מסבירים בבנק ישראל. בין השאר, מציינים את העובדה שבנק הפועלים הודיע כי בכוונתו להשיק ארנק דיגיטלי על תשתית אפליקציית התשלומים ביט; בנק דיסקונט הודיע כי בכוונתו להשיק, בכפוף לאישורים נדרשים, ארנק דיגיטלי בשותפות עם שופרסל על גבי אפליקציית פייבוקס; בנק לאומי, מקס, ישראכרט וכאל השיקו ארנקים דיגיטליים עבור לקוחותיהם; קמעונאים שונים פועלים אף הם על מנת להציע ללקוחותיהם אפשרויות תשלום מתקדמות נוספות וחברות טכנולוגיה גלובליות צפויות להשיק ארנקים דיגיטליים לציבור בישראל. מיזמים אלו מתאפשרים, בין היתר, הודות למהלך שהוביל בנק ישראל בשנה האחרונה יחד עם כלל השחקנים בשוק להטמעת תקן EMV במסופי בתי העסק, מה שמאפשר, בין היתר, תשלום ללא מגע (NFC) וביצוע תשלום באמצעות ארנקים דיגיטליים.

מדיניות בנק ישראל באשר להתפתחות שוק התשלומים מכוונת ליצירת תשתית שתאפשר לשחקנים בשוק לייצר חדשנות בתחום התשלומים ולהרחיב על ידי כך את מגוון האפשרויות העומדות בפני הצרכנים ובתי העסק בישראל לביצוע תשלומים, באופן שיעצים את חוויית הלקוח, ישפר את רווחת הצרכן ובו בזמן יתרום לעידוד ופיתוח התחרות לטובת הציבור. עמדה זו כוללת הסתכלות ארוכת טווח על השוק והתפתחות אמצעי התשלום בו. 

בתקופה האחרונה בחן בנק ישראל מיזמים חדשים בשוק התשלומים, לרבות פעילות בתחום של הארנקים הדיגיטליים הקיימת והצפויה להתפתח בעתיד הקרוב. הבחינה כללה, בין השאר, סקירה של הנעשה בחו"ל בתחום ארנקי התשלום, העמקה, תחקור והערכת התפתחות מבנה שוק הארנקים בישראל ומאפייניו, ובכלל זה פגישות ושיח עם בעלי העניין השונים, הן גופים ממשלתיים והן גופים עסקיים רלוונטיים. 

שרשרת המידע

אחת הסוגיות המהותיות באשר להתפתחות שוק התשלומים וכנגזרת מכך ההתפתחות בשוק הפיננסי, נוגעת להעברה וצבירה של מידע על ידי גופים בשרשרת הוראת תשלום אודות פעילותו הפיננסית של הלקוח והשימושים שיעשו במידע האמור. מדובר בסוגיה מורכבת, שגבולותיה הם מעבר לשימושים הפיננסיים והשפעותיהם. בנק ישראל מתכוון לבחון סוגיה זו, ביחד עם יתר הגורמים הרלוונטיים, ואם יהיה צורך, לקדם אסדרה בנושא.

לאור הבחינה שערך ועל בסיס מדיניותו האמורה, גיבש בנק ישראל עמדה שעל פיה יש במיזמים החדשים כדי לעודד את התחרות, לפתח את עולם התשלומים ולהביא ערך לצרכן הישראלי וכי אין מקום לעכבם, ובלבד שבשלב זה של ההתפתחויות בשוק התשלומים:  

  • לא ייעשה שימוש במידע שנאסף במסגרת ארנק דיגיטלי לשם מתן שירותים פיננסיים או מכירה של מוצרים פיננסיים אחרים ללקוחות בעלי כרטיסי חיוב שהנפיקו עבורם מנפיקים שאינם בעלי הארנק. וזאת עד אשר תיבחן סוגיה זו על כלל היבטיה;
  • בארנק פתוח תהא בתוך תקופה קצרה אפשרות לריבוי כרטיסים של מנפיקים שונים, כך שלקוחות יוכלו לעשות שימוש לפי בחירתם במספר כרטיסים בקלות ובנוחות;
  • המגבלה שהוטלה על שני הבנקים הגדולים בחוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות במערכת הבנקאות לעניין מסגרות בכרטיסי אשראי חלה על כרטיסי אשראי שמונפקים או שיונפקו במסגרת מיזמים של שיתוף פעולה שבהם מעורבים שני הבנקים הגדולים, בין כרטיסים ייעודיים לשימוש בארנק דיגיטלי ובין כרטיסים אחרים, אלא אם כן יודיע בנק ישראל, בתום בחינה שהוא עורך, ששיתופי פעולה כאמור אינם בגדר הנפקה משותפת שעליהם חלה המגבלה האמורה

בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בתחום זה בד בבד עם פעילותו להובלה וקידום החדשנות והיעילות בתחום התשלומים המתקדמים, ובמידת הצורך יפעל לאסדרה מתאימה.

כתיבת תגובה