בנק ישראל מעריך: עיקר השפעת מלחמת הסחר והברקזיט מאחורינו

הוועדה המוניטרית מעריכה שהשפעות מלחמת הסחר והברקזיט על הכלכלה הגיעו לשיאן ולא יחריפו • כך הבהיר היום נגיד בנק ישראל בהודעתו על החלטת הריבית של הוועדה המוניטרית • למרות תחזיות של ספקולנטים שבעקבות השפעות המצב הפוליטי בארץ הבנק יוריד את אחוז הריבית, הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.25%

העולם התרגל לציוצים? | צילומסך: עמוד הטוויטר של טראמפ

הוועדה המוניטרית שעל ידי בנק ישראל, הודיעה על הותרת הריבית על כנה, ברמה של 0.25%. זאת לאחר שפרשני כלכלה נטו להניח שלאור אי היציבות הפוליטית, יחששו בבנק מהורדת דירוג האשראי של ישראל ויחליטו להפחית את הריבית לטובת משיכת השקעות.

הוועדה בהסבריה להחלטתה, מעריכה שלאור סביבת האינפלציה בישראל, המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, ההתמתנות בכלכלה העולמית, והמשך הייסוף, יהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה למשך זמן ממושך או להפחיתה על מנת לתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ושהמשק ימשיך לצמוח בקצב נאה.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

כמו כן, הוועדה נוקטת על פי הצורך בצעדים נוספים כדי להרחיב את המדיניות המוניטרית. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, במדיניות הפיסקלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

בהרחבה על סביבת האינפלציה נותרה נמוכה. בשנים עשר החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של 0.4%, ובחודשיים האחרונים חלה ירידה גם באינפלציה בניכוי אנרגיה ופירות וירקות, על רקע הייסוף וההאטה בקצב העלייה של מחירי הדיור והמזון. הציפיות לאינפלציה לטווח של שנה נותרו יציבות בקרבת הגבול התחתון של היעד. בציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים חלה ירידה קלה.

לאחר החלטת הריבית הקודמת השקל נחלש קלות ובהמשך שב והתחזק, כך שבמונחי השער הנומינלי האפקטיבי הוא נותר יציב. עם זאת, מתחילת השנה השקל התחזק ב-8.9%, והייסוף ממשיך להקשות על  חזרת האינפלציה ליעד.

הפעילות הכלכלית ממשיכה לצמוח בקרבת הקצב הפוטנציאלי על אף הסנטימנט העולמי השלילי. יצוא השירותים צומח בקצב נאה אך נמשך הקיפאון ביצוא הסחורות. שוק העבודה נותר הדוק. עם זאת,  נמשכת אי הוודאות לגבי המצב הפוליטי, ובמידה והממשלה תיאלץ לפעול על פי תקציב המשכי למשך זמן ממושך, תהיה לכך השפעה מצמצמת.

Inner article

הפעילות הכלכלית העולמית ממשיכה להאט; למעט בארה”ב, מרבית נתוני הצמיחה ברבעון השלישי הפתיעו לרעה, ועיקר החולשה ממוקדת בתעשייה. מאזן הסיכונים עדיין נוטה כלפי מטה וההתדרדרות בסחר העולמי נמשכת, אך הסיכון להחרפה משמעותית על רקע “מלחמת הסחר” והברקזיט פחת. האינפלציה עדיין נמוכה מהיעדים המנחים את הבנקים המרכזיים, אך מסתמן שהתהליך של העמקת ההרחבה המוניטרית על ידי הבנקים המרכזיים העיקריים הגיע למיצוי בשלב זה.

עפר קליין  ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים בתגובה מיידית להודעת בנק ישראל: כפי שצפינו, ובניגוד לרוב ההערכות בשווקים, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 0.25 אחוז. שוק העבודה ההדוק, היציבות בפעילות הכלכלית וההפוגה שלקחו הבנקים המרכזיים בעולם בהפחתת הריבית היו התורמים המרכזיים להחלטה. יחד עם זאת, להערכתנו, הסיכוי להפחתת ריבית בחודשים הבאים כמו גם רכישת מט”ח עדיין משמעותי, במיוחד במקרה שנחזור ונראה ייסוף מהיר של השקל.

החלטת הריבית הבאה צפויה להיות ב-9.1.2020. סביר להניח שעד אז המצב הפוליטי והשפעתו על הכלכלה יהיו הרבה יותר ברורים ויהוו שיקול מכריע בהחלטות הבנק.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה