בנק ישראל שוקל לשנות שוב את כללי עמלות העו"ש

רפורמה בעמלות משקי בית ועסקים קטנים: הפיקוח על הבנקים מוציא להתייעצות טיוטה ראשונה של עדכון לכללי העמלות | במטרה לשפר את שיטת הגבייה ולאפשר ללקוחות רבים יותר ליהנות מתעריפים מוזלים – הפיקוח על הבנקים מתכנן שורה של צעדים משמעותיים לטובת ציבור משקי הבית והעסקים הקטנים

המפקח על הבנקים יאיר אבידן | צילום: דוברות בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מפרסם היום טיוטה להתייעצות ראשונית לפני שינוי כללי העמלות שגובים הבנקים – במטרה לאפשר ללקוחות רבים יותר ליהנות מעמלות מוזלות יותר. "הפיקוח על הבנקים פועל לקדם מספר צעדים משמעותיים בתחום עמלות המערכת הבנקאית, שמטרתם להקל על הציבור ולשפר את מנגנוני התשלום עבור שירותים בנקאיים בסיסיים, כך שיהיו מותאמים יותר לפעולות הלקוח בפועל ויביאו לתשלום הזול ביותר האפשרי עבור הלקוח", הסביר המפקח על הבנקים, יאיר אבידן.

"במסגרת זו, אנו מקדמים שיטת חיוב חדשה עבור פעולות עו"ש, לפיה בכל סבב חיוב יגבה מהלקוח המחיר המוזל ביותר האפשרי באופן אוטומטי, וכן מספר צעדים נוספים אשר יאפשרו ליותר עסקים קטנים ליהנות מתעריפון העמלות המוזל. צעדים אלו הם חלק מסט צעדים יזומים שאנו מקדמים לטובת ציבור הלקוחות ואשר יעבירו אליהם את הכוח ויאפשרו להם לצרוך שירותים בנקאיים בסיסיים במחיר הוגן. אני קורא ללקוחות לעשות שימוש בשלל האפשרויות העומדות לרשותם לטובת השוואה בין נותני השירותים הפיננסיים השונים, בין אם מבנקים ובין אם מגופים מפוקחים אחרים."

כך למשל מוצע עדכון שיטת החיוב בעמלות עו"ש ("מנגנון המסלול המיטבי"). על פי שיטת התשלום הקיימת היום, לקוחות הבנקים משלמים עבור כל פעולת עו"ש באופן נפרד, אלא אם בחרו להצטרף לאחד משירותי המסלולים הקיימים – מסלול בסיסי במחיר מפוקח של 10 ₪ בחודש או מסלול מורחב שמחירו שונה מבנק לבנק, ונע בין 20-30 ₪.

על פי שיטת התשלום החדשה, הלקוח לא יידרש להצטרף למסלול באופן אקטיבי, אלא הבנק יחשב עבור הלקוח מהי שיטת התשלום הזולה ביותר עבורו מידי חודש, בהתאם לפעולות העו"ש (פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר) שבוצעו על ידו בפועל באותו חודש, והתשלום שיגבה ממנו יהיה בהתאם.

באתר בנק ישראל מפורסם מחשבון העמלות בו ניתן לעשות סימולציות לתרחישים שונים. התוצאה הזולה ביותר בכל תרחיש היא הסכום שישלם הלקוח לאחר עדכון השיטה.

במקביל, מוצע לבצע הרחבת קבוצת העסקים הקטנים שהתעריפון המוזל יחול עליהם. הגדרת "עסק קטן" הורחבה, מעסק שמחזור העסקים שלו הוא עד 5 מיליון ₪, לעסק שמחזור העסקים שלו עד 10 מיליון ₪. באופן זה עסקים רבים יותר יוכלו ליהנות מתעריפון העמלות הקמעונאי המוזל.

במסגרת שינוי ברירת המחדל בצירוף עסק קטן לתעריפון המוזל – עד כה, עסק נדרש להעביר דוח שנתי לתאגיד בנקאי לצורך צירופו לתעריפון המוזל. בהתאם לטיוטת ההנחיות החדשה, שונתה ברירת המחדל. כל התאגידים יוגדרו כ"עסק קטן", והתאגיד הבנקאי יהיה רשאי לבקש דוח שנתי במקרים בהם יש לו יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של התאגיד עולה על 10 מיליון ₪. על מנת למנוע ניצול לרעה של ההטבה נקבע כי במקרים בהם דרישת התאגיד הבנקאי למסירת דוח שנתי לא נענתה תוך 90 ימים ניתן יהיה לסווג את העסק כ"עסק גדול".

עוד הוצע, לעדכן את מסלול "מורחב פלוס". מסלול זה נותר כמסלול שלקוח יכול לבחור להצטרף אליו באופן וולונטרי. מסלול זה מיועד ללקוחות שמקיימים פעילות בנקאית ענפה ומעוניינים במסלול אשר נותן להם ערך נוסף, מעבר לשירותים הבסיסיים (פעולה בערוץ ישיר ופעולה באמצעות פקיד). כיום, כולל מסלול זה את כמות פעולות העו"ש הנכללות במסלול המורחב וכן שירותים נוספים לבחירת התאגיד הבנקאי. בהתאם לטיוטת העדכון, מסלול זה יורחב, כך שכמות פעולות הפקיד והישיר שנכללות בו יהיו ללא הגבלה וזאת במטרה לייחד אותו משני המסלולים האחרים כך שיהווה מוצר ייחודי ותחרותי.

נציין כי על מחירי פעולות העו"ש ומחירי המסלולים, ובכלל זה מסלול מורחב פלוס, הוטל לאחרונה פיקוח, כך שלא ניתן יהיה להעלות את מחירם ללא אישור הפיקוח על הבנקים.

תגובה אחת ל: "בנק ישראל שוקל לשנות שוב את כללי עמלות העו"ש"

  1. עצם הדבר שנדרש התערבות של בנק ישראל והתחרות לא עושה דבר הן לגבי עמלות רגילות והן לגבי "דמי כרטיס"
    בשוק חופשי העמלות הרגילו נמחקות ודמי כרטיס זה משהו שמשלמים אך ורק על כרטיסים שהם מעניקים הטבות מרחיכי לכת במיוחד. כל זה מראה ומוכיח על ריקבון מוחלט בתיאום מחירים ובתיאום פיקוח באופן מלא. חייבים לתת לבנקים מלהבין שאם הם לא נותנים את המינימום

כתיבת תגובה