"בנתיב החלב" הקובץ ההלכתי בנושא תעשיית החלב

הקובץ הופיע לקראת כינוס הכשרות השנתי של תנובה. זהו הקובץ השביעי ואף הוא כקודמיו, עוסק בסוגיות הלכתיות הקשורות לכשרות החלב ומוצריו, תוך התמקדות ברמת הידורי הכשרות המיושמים במוצרי החלב של תנובה. בקובץ, בעריכתו של רב תנובה, מתפרסמים מאמריהם ההלכתיים של חברי בד"צ ועדת מהדרין תנובה, הרבנים הגאונים שליט"א, המאירים זוויות שונות בהיבטי הידורי הכשרות בענף החלב – בכלל, ובתנובה – בייחוד וכן מאמריהם של רבנים ומורי הוראה העוסקים בכשרות, בארץ ובעולם. בקובץ – תשובת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בעניין חליבה בשבת.

קובץ בנתיב החלב

הגר"מ גרוס, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין, במאמר מפרי עטו הפותח את הקובץ, עוסק בשאלת ביצוע ניתוחי בהמות באופן שלא יאסר החלב. במאמרו התייחסות נרחבת להתקדמות הטכנולוגית ורתימתה להידורי כשרות תוך שמירת מסורת ההלכה בשלימות.  הגרי"מ שטרן, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין, הקדיש את מאמרו להכשרה מחלב נכרי ולפסח ללא המתנה מעת לעת, שאלה המתעוררת בעיקר בהכשרת פסי ייצור במפעלי מזון. בששת סימני המאמר מנתח הגרי"מ שטרן את ההיבט ההלכתי של הכשרת מפעלי מזון ללא המתנה של מעת לעת ונוגע בשאלות יסוד כמו חלב נכרי במקום שאין מצויות בהמות טמאות, בירור בעמדת בעל ה"אגרות משה" באיסור חלב עכו"ם, כשרות אבקת חלב עכו"ם, ועוד.

בקובץ חמישה מדורים המוקדשים להיבטים הלכתיים שונים בתעשיית החלב ומוצריו, שמירת שבת כהלכתה ברפתות ומגוון תשובות הלכתיות של הרבנים הגאונים חברי בד"צ ועדת מהדרין שניתנו בכנס הכשרות בשנה שעברה. במרכז הקובץ מאמריהם של חברי בד"צ ועדת מהדרין. הרב עמרם אדרעי דן בהרחבה בכשרות החמאה וייצורה. מאמרו של הרב דוב לנדאו  על כשרות מי הגבינה ומוצריו זכה לשקלא וטריא הלכתית ולהתייחסותם של הרב זאב וייטמן רב תנובה והרב יוסף מרדכי זילבר יועץ בד"צ ועדת מהדרין לחומרי גלם ותעשייה. המחבר הגיב והדיון ההלכתי פורה ונלוות אליו השלכות מעשיות. הרב אברהם יהושע הורוויץ דן בכשרות בישול נכרי בפיסטור והאם הוא נחשב הלכתית כבישול. הרב פנחס לייבוש פדווא פירסם התכתבות הלכתית הנוגעת לסדרי בדיקה והשגחה בחלב עכו"ם. הרב יוסף מרדכי זילבר, סקר בדבריו את ההיבטים המעשיים וההשלכות על כשרות המוצר במערכות קיטור המותקנות במפעלי מזון.  הרב אברהם שלזינגר מפקח בד"צ ועדת מהדרין כתב על שימוש באריזות נייר ובפלסטיק בפסח.

במדורי הקובץ על 140 עמודיו, מתפרסמים מאמריהם של רבנים וגדולי תורה בנושאים הקשורים לתעשיית החלב ובהם מאמריהם של הרב לוי יצחק הלפרין ראש מכון מדעי טכנולוגי בענייני הלכה (חשש תערובת חלב טריפות), הרב שמואל דוד רבה של עפולה (הטיפול בפרות בשבת), הרב יצחק אייגנר (תפעול רפת ודיר בשבת) והרב חנוך בלייער (ייצור אלכוהול ממי גבינה). כן מופיעים מאמריהם של הרב מנחם גנק ראש מערך הכשרות של הOU על בישול נכרים והרב אברהם יצחק זורוועל אף הוא ממערך כשרות ה-OU בארה"ב על ייצור גבינה כשרה במפעל של נכרים. בקובץ חילופי מכתבים בין כ"ק אדמו"ר מקאליב שליט"א והגר"י זילברשטיין בעניין שמירת שבת ברפת. בהקשר זה מופיעה תשובתו  של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, בעל איילת השחר. במדור מיוחד רוכזו התשובות ההלכתיות שניתנו ע"י חברי בד"צ ועדת מהדרין לשאלות שהוצגו ע"י הציבור בכינוס הכשרות בשנה שעברה.

במאמר הפותח מציין עורך הקובץ, הרב זאב וייטמן רב תנובה, כי כל חומר גלם חדש וכל מערכת חדשה מובאים  בפני מערך הכשרות "לאישור, לייעוץ ולהכוונה ושום דבר לא נסתר מעינינו כך שההשגחה יכולה להיעשות באופן המיטבי ביותר. השימוש במצלמות לצורך השגחת הכשרות", שחברי בד"צ ועדת מהדרין אימצו לפני שנים בהסכמת והנחיית מרנן ורבנן הגרש"י אלישיב והגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל, "הינו שידרוג עצום מבחינת רמת ההשגחה…המשגיחים הנעזרים במערכת מצלמות משוכללות ואמינה ביותר, מצליחים להכפיל את יכולת השגחתם עשרות מונים מעבר למה שהם יכולים לעשות ללא שימוש במערכות המשוכללות בהן אנו משתמשים היום. ההסתמכות על מצלמות בהשגחה כיום הינה יתרון והידור גדול שמעלה את רמת ההשגחה בכמה וכמה דרגות".

שבעת קבצי "בנתיב החלב", שהופיעו עד כה, משמשים מקור חשוב לכל העסוק בסוגיות ההלכתיות הכרוכות בענף החלב. הקובץ נשלח בימים אלה לרבנים היושבים על מדין, גורמי כשרות, חברי בד"צים ומשתתפי כנס הכשרות השנתי.

כתיבת תגובה