בעוד שבועיים: חוק הפיקדון נכנס לתוקף; הרשתות עוד לא התארגנו

לחוצים ממס המשקאות הממותקים? אל תשכחו שבעוד שבועיים, ב-1 בדצמבר, ייכנס לתוקף חוק הפיקדון | המשרד להגנת הסביבה נפגש עם יצרנים ויבואנים של מכלי המשקה בישראל ורשתות השיווק, ומחדד את אחריותם כלפי הצרכנים וכן את אחריותם להיערך לכניסת החוק | אבל בפועל, ברשתות לא נראה כי הוצבו מכונות איסוף אוטומטיות | מול היצרנים שלא יסמנו את מכלי המשקאות החדשים יוטל עיצום כספי בסך 58.4 אלף שקל | מקלב: כשלתם בתפקידכם

בקבוקים למיחזור | צילום: באדיבות המצלם

בעוד חלק מהרשויות מסלקות את המיחזוריות נראה כי אין באמת פתרון הולם למיחזור הבקבוקים הגדולים. המשרד להגנת הסביבה מקיים סדרת פגישות בימים אלה עם יצרנים ויבואנים של מכלי משקה בישראל ורשתות השיווק, בהובלת השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, וזאת לקראת כניסת חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים לתוקף ב-1 בדצמבר 2021.

בפגישות עם היצרנים והיבואנים של מכלי המשקה בישראל, מדגישים במשרד את האחריות המורחבת המוטלת עליהם מכוח כוח הפיקדון והרחבתו על מכלי משקה גדולים בנפח 1.5 ליטרים – הרחבה שתיכנס לתוקף ב-1 בדצמבר 2021.

כשעל פי החוק, החל ב-1 בדצמבר 2021 יחולו כלל החובות לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה, כולל מכלי המשקה הגדולים, לרבות האיסור שחל על יצרני ויבואני מכלי המשקה הגדולים וכן על בתי עסק, למכור מלאים של מכלי משקה שלא סומנו במילים "חייב בפיקדון" לצד סכום הפיקדון.

ההיערכות של היצרנים והיבואנים כוללת, בין היתר, סימון של מכלי המשקה הגדולים בהתאם להוראות החוק בכיתוב "חייב בפיקדון" ולצדו סכום הפיקדון, וכן היערכות לאיסוף מוגבר של מכלי משקה ריקים אשר יחזיר הציבור הרחב לבתי העסק.

לפי המשרד להגנת הסביבה, דרך המלך להשבת מכלי המשקה הריקים על ידי הציבור היא באמצעות החזרתם לבתי העסק – רשתות השיווק, מכולות, חנויות נוחות ופיצוציות – והשבת דמי הפיקדון ששולמו בגינם. העבודות הכלכליות שביצע המשרד להגנת הסביבה בנושא העלו, כי הדרך הכלכלית הכלל-משקית היעילה ביותר להשבת המכלים אל בתי העסק, היא באמצעות מכונות אוטומטיות. ערוץ זה הוא המיטבי ביותר מבחינת השירות לציבור וכן מבחינה האפשרות למיחזור טוב יותר של מכלי המשקה.

הנחת המשרד היא שבתקופת מעבר של כחודשיים, יימצאו במחסנים ועל המדפים, מכלי משקה שיוצרו עוד לפני 1 בדצמבר 2021 ושאינם מסומנים בפיקדון. בתקופת מעבר זו בלבד יפעל המשרד בהתאם למדיניות אכיפה סבלנית.

חובת סימון המכלים מפורטת בחוק הפיקדון, כולל נוסח ואופן הסימון, כך שלא ניתן יהיה להסירו או למחוק אותו בשימוש סביר. עוד נקבע, כי סימון המכלים ייעשה לפני הייבוא או במחסן רישוי כהגדרתו בפקודת המכס. סימון שלא לפי החוק מחבל במטרותיו, מונע מהציבור הרחב להחזיר מכלי משקה ולקבל דמי פיקדון בעבורם ומונע את מיחזורם כחוק. ועל כן, דין אי סימון מכלי המשקה לפי חוק הפיקדון הוא עיצום כספי בסך 58.4 אלף שקל.

דמי פיקדון יוחזרו לציבור רק עבור מכלי משקה ריקים מסומנים, ואת מכלי המשקה שאינם מסומנים יש להשליך לפחי המיחזור הייעודיים.

יצוין כי כחלק המשרד פנה לרשויות המקומיות, והמליץ בפניהן להשאיר את המיחזוריות במרחבים הציבוריים לתקופה מוגבלת לאחר יישום החוק, כדי לתת מענה למכלי פלסטיק שאינם עם פיקדון, וזאת עד להיערכות של מערך איסוף חליפי, אך כעת המצב הוא שהמחזוריות הולכות ונעלמות ואופציות המיחזור החדשות עדיין לא פעילות כראוי.

"נכשלתם בתפקידכם"

בדיון שנערך הבוקר בוועדת הכלכלה תקף ח"כ אורי מקלב גם את השר לשעבר גילה גמליאל שיזמה את החלת מס הבקבוקים בעת שכיהנה בתפקידה כשרה להגנת הסביבה.

"זהו מס או קנס ולא פיקדון, הציבור ישלם את המס ולא יקבל את הפיקדון, אנשים ישלמו ולא יהיה מי שיחזיר להם את כספם. יש מס סוכר, חד"פ וכעת על הבקבוקים. אתם מחוייבים לאיכות הסביבה ולא ל'לא תגנוב'. אם אתם גובים פיקדון ואין לכם יכולת להחזיר את הכסף זו גניבה מהאזרח.

"לצערנו המשרד לאיכות הסביבה נכשל בתפקידו, הבקבוקים הגדולים מהווים צריכה ביתית או מוסדית, אין להם השפעה על המרחב הציבורי כמו הבקבוקים הקטנים אלא רק השפעה על איכות הסביבה של כולנו".

ח"כ מקלב פנה לשרה לשעבר גמליאל ותקף, אמרנו לך בזמן אמת כי אין מקום למס הזה, אנשים ישלמו ולא יקבלו את ההחזר. אתם יוצאים לדרך ומה השמחה שלכם? – שהציבור לא יקבל את זה חזרה? הציבור ממורמר לא סתם. אלא בגלל שמטעים אותו. זה מס ולא פיקדון!.

"הציבור החרדי היה שותף לכל פעולה במחזור. בציבור החרדי כלובי האיסוף היו מפוצצים – החוכמה היא לא לגבות כסף אלא להקים מערך מיחזור אפקטיבי.

"נכשלתם בתפקידכם".

נציין כי שרת הגנת הסביבה תמר זנדברג הדגישה בדיון כי "החברות המסחריות והרשתות הקמעונאיות חשבו שהחוק לא ייכנס לתוקף, ולא נערכו בצורה מספקת. אני רוצה לחדד: משמעות חוק הפיקדון היא ש'המזהם משלם', ולא 'המזהם מזהם, והציבור משלם'. כספי ציבור לא יממנו את פריסת המכונות האוטומטיות בסופרמרקטים".

כתיבת תגובה