בעלי עסקים קטנים ובינוניים: אלה הבנקים הידידותיים עבורכם

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים לשנת 2021: אלה בנקים נחשבים הידידותיים ביותר? | בשנה האחרונה ירד שיעור האשראי לעסקים קטנים מסך האשראי העסקי ב 1.8 נקודות אחוז | קיימת ירידה של כל הבנקים (למעט מזרחי) בהיקף ההכנסות מריבית ביחס לאשראי לעומת השנה שעברה, בשל השפעות הקרן בערבות מדינה | ניתן לראות ירידה באשראי בסיכון כתוצאה, בין היתר, מגידול הפעילות העסקית במשק לאחר משבר הקורונה | עליה במחיר האשראי ביחס לסיכון | ירידה עקבית בנטל התפעולי של שלוש שנים ברציפות

סניף בנק | צילום אילוסטרציה: 'ביזנעס'

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים, המתפרסם מאז מאי 2018, על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, מתפרסם הבוקר (ג).

המדד מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, על סקר שביעות רצון של העסקים ועל סקר משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים. המדד מתייחס לעסקים עם מחזור של עד 50 מיליון ₪.

250/200 סייד בר + קובייה

הפרמטרים המרכיבים את המדד הם:

  1. היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי
  2. יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק
  3. שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)
  4. סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים
  5. סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים

תוצאות המדד – שנת 2021

דירוג בנק ציון המדד*
1 מרכנתיל 91
2 מזרחי 89
3 לאומי 86
4 פועלים 85
5 דיסקונט 83
6 הבינלאומי 80

ציון לפי מרכיבי המדד

בנק שיעור האשראי לעסקים קטנים שיעור הכנסות מריבית ביחס לסיכון נטל תפעולי הכנסות שאינן מריבית ביחס לאשראי ופיקדונות  

משוב יועצים פיננסיים

סקר עסקים ציון משוקלל
מרכנתיל 100 92 97 83 77 91.3
מזרחי 84 96 85 99 85 89.2
לאומי 55 76 100 99 100 86.0
פועלים 57 79 98 100 92 85.3
דיסקונט 56 100 84 87 92 83.2
הבינלאומי 81 65 75 95 95 80.2

מרכיבי המדד:

שיעור האשראי והריביות לעסקים קטנים (40%)

חלק זה של המדד מורכב משני פרמטרים:

שיעור האשראי לעסקים קטנים מתוך כלל האשראי לעסקים כאשר, שיעור גדול יותר משמעותו דירוג גבוה יותר במדד (משקלו במדד 20%).

שיעור הכנסות מריבית של עסקים קטנים ובינוניים ביחס לשיעור הפסדי האשראי של המגזר. יחס גדול יותר משמעותו דירוג נמוך יותר במדד. מרכיב זה נועד לבחון את המחיר שגובים הבנקים על האשראי ביחס לסיכון בפועל. (משקלו במדד 20%).

הסיכון מבוסס על הפסדי אשראי (ממוצע 3 שנים) + חובות פגומים + חובות מעל 90 יום.

יחס העלויות הנלוות לאשראי של העסקים קטנים (30%)

רכיב זה בודק את סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים (אשראי ופיקדונות). הוא נועד לבחון את העלויות הנוספות הנגבות על ידי הבנקים ביחס להיקף הפעילות.

ניכרת מגמת ירידה קלה בנטל התפעולי, מלבד בנק מזרחי שרשם עלייה משמעותית.

סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים (15%)

רכיב זה של המדד מתבסס על סקר שביעות רצון שביצעה הסוכנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים שהיו צריכים אשראי בתקופת המשבר. הסקר בדק חמישה תחומים ופירוט על המתודולוגיה שלו מובאת בנספח של סקירה זו:

תחום הבנק שקיבל את הדירוג הגבוה ביותר
שיעור אישורי בקשות לאשראי (30%) בינלאומי
המידה בה הבנק קשוב לצרכי העסק (20%) מרכנתיל
המידה בה הבנק דרש דרישות חריגות נוספות מעבר לדרישות בשגרה (20%) לאומי
שיעור האשראי שניתן מתוך הסכום המבוקש (15%) פועלים
שינויים בעלויות ההלוואה בבנק, בהשוואה לעלויות לפני המשבר (15%) דיסקונט

משוב יועצים פיננסיים (15%)

רכיב זה של המדד מתבסס על סקר משוב שביצעה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים העובדים עם המעוף ובקרב רו"ח ויועצי מס העובדים עם עסקים קטנים ובינוניים. הסקר בדק תשעה תחומים ופירוט על המתודולוגיה שלו מובאת בנספח של סקירה זו:

תחום הבנק שקיבל את הדירוג הגבוה ביותר
תעריפי ריבית פועלים
תעריפי עמלות לאומי
רמת הטיפול הכולל  לאומי
רמת הקשב לבקשות שונות פועלים
רמת המקצועיות לאומי
מידת הידידותיות של מערכות המחשב והאפליקציות ופתרון בעיות טכניות פועלים
ההליכים הפרוצדורליים (ביורוקרטיה)  פועלים
נגישות לפקידים בעלי סמכות (טלפונים אישיים, כתובות דוא"ל) מזרחי טפחות
זמינות של כוח אדם, המתנה בתורים מזרחי טפחות
איכות המענה למסמכים המוגשים פועלים

נתונים חישוביים

בנק שיעור האשראי לעסקים קטנים מתוך כלל האשראי לעסקים שיעור הכנסות מריבית ביחס לסיכון
שיעור הפסדי אשראי + חובות מעל 90 יום + פגומים
נטל תפעולי הכנסות שאינן מריבית ביחס לאשראי ופיקדונות סקר עסקים (ציון מתוך 100) משוב יועצים פיננסיים (ציון בין 1 ל-5)
מרכנתיל 56.7% 164.8% 0.59% 42.3 2.55
מזרחי 47.8% 156.9% 0.67% 46.6 3.04
לאומי 30.9% 198.7% 0.57% 55.1 3.05
פועלים 32.1% 190.0% 0.59% 50.7 3.08
דיסקונט 31.6% 151.1% 0.68% 50.6 2.69
הבינלאומי 46.0% 233.0% 0.76% 52.3 2.91

Inner 620/130

שרת הכלכלה אורנה ברביבאי: "בתקופה שבה המשק נמצא שוב בצמיחה גבוהה, לבנקים, כמקורות מימון עיקריים לעסקים קטנים ובינוניים, יש תפקיד מכריע בהעמדת אשראי איכותי והוגן להקמת עסקים, לצמיחתם, לצרכים השוטפים וגם לאלו הזקוקים עדין לאשראי לשם הישרדות. המדד מהווה אינדיקטור לעסקים ותמריץ לבנקים להשתפר במתן השירות והיחס לעסקים קטנים והבינונים".

רן קויתי – מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: "משבר הקורונה לימד אותנו שלאורך השנים הבנקים ייחסו סיכון עודף לעסקים קטנים ובינוניים. התחזיות השחורות בתחילת המשבר התבדו והנתונים מראים שמגזר העסקים הקטנים והבינוניים נותר יציב וממשיך לצמוח. אנו מקווים שהבנקים ילמדו מכך ויתנו יותר אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ובתנאים טובים יותר".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה