בעקבות הזינוק במימון אשראי לנדל"ן, בנק ישראל מגיב בחריפות

בבנק ישראל חוששים מסיכון המוגבר מהבנקים הרושמים עלייה חדה במתן אשראי לנדל"ן ודורשים במכתב חריג לבנקים שכל בנק יקבע את גבולות סיכון האשראי שלו, וינטר בתדירות רבעונית את העסקאות שאושרו, תוך ניהול מעקב אחריהן, והבאת הנתונים בדיון בוועדת ניהול סיכונים יחד עם מסמך הסיכונים הרבעוני של הבנק | "התמשכות המגמה עלולה להוביל לנטילת סיכונים עודפים, שלא יעלו בקנה אחד עם הסטנדרטים המצופים לחיתום אשראי על ידי תאגידים בנקאיים – ולהרעה באיכות תיק האשראי הבנקאי", הזהירו

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים | צילום: אילנית זינגרמן ונתנאל בן שבת

בבנק ישראל בכלל ובפיקוח על הבנקים בפרט עוקבים בדאגה אחרי המגמה אותה מובילים בנק לאומי ובנק פועלים של עלייה חדה במתן אשראי לנדל"ן ע"י הבנקים. המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, ומנהלת יחידת ביקורת סיכוני אשראי בפיקוח על הבנקים, ורד יפת, שלחו לבנקים מכתב חריג, בו הם דורשים מהבנקים שורת צעדי ניטור למנוע את סיכון האשראי.

בבנק ישראל דורשים במכתבם שכל בנק יקבע את גבולות סיכון האשראי שלו, יקבע קריטריונים לחיתומי האשראי והגדרת הסיכונים המוגברים, ולנטר בתדירות רבעונית את העסקאות שאושרו, תוך ניהול מעקב אחריהן, והבאת הנתונים בדיון בוועדת ניהול סיכונים יחד עם מסמך הסיכונים הרבעוני של הבנק.

במכתב שצוטט ב'דה מרקר' נאמר: "במחצית השנה האחרונה חל גידול משמעותי ביתרות האשראי העסקי בכלל, וביתרות האשראי לענף הנדל"ן בפרט, מהדו"חות הכספיים שפורסמו למחצית הראשונה של 2021 עולה כי הגידול בסיכון האשראי הכולל בתיק העסקי של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות הסתכם ב-66 מיליארד שקל – עלייה של 8% בתקופה זו.

"כ-54% מהגידול נובע מעלייה בסיכון האשראי הכולל שניתן לענף הנדל"ן, שמשקף גידול של 12% בתקופה זו. מבדיקות שערכנו ומשיחות שקיימנו עם אנשי מערכת הבנקאות לגבי ההתפתחויות באשראי לענף הנדל"ן הבנו כי לנוכח התגברות התחרות על אשראים חדשים הגידול ביתרות האשראי לענף זה מלווה בהגדלת התיאבון לסיכון ובהקלות בתנאי החיתום. עקב כך, מתחזקת רמת הסיכון וחלה ירידה במרווחי האשראי של העסקות החדשות. העלייה בסיכון האשראי באה לידי ביטוי בהגדלת תיאבון הסיכון במסמכי מדיניות האשראי, וכן בהיקף חריגות גבוה ממדיניות האשראי, ובפרט בפרמטרים כמו הון עצמי בשיעור מופחת, כושר ספיגה נמוך מבעבר, העמדת הלוואות מזנין, אפשרות לשחרור עודפים בשלב מוקדם ושיעורי השכרה נמוכים מבעבר".

 

בבנק ישראל המשיכו והזהירו: "התמשכות המגמה עלולה להוביל לנטילת סיכונים עודפים, שלא יעלו בקנה אחד עם הסטנדרטים המצופים לחיתום אשראי על ידי תאגידים בנקאיים – ולהרעה באיכות תיק האשראי הבנקאי. לנוכח הדברים הללו, הבנקים נדרשים להגביר את תהליכי הניטור והבקרה על התפתחות הסיכונים, בפרט בעסקות אשראי חדשות. בהתאם לנדרש בהוראות הדיווח לציבור, בחישוב ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי יש להביא בחשבון גידול מהיר בתיק האשראי והקלות בתנאי החיתום, הנכם נדרשים לוודא ביצוע ההתאמות שנדרשות לחישוב ההפרשה".

"נבקשכם להעביר לעיוננו את חומר הרקע שהוצג לוועדת ניהול הסיכונים, ואת פרוטוקול הדיון שהתקיים בכל אחד מהנושאים הרלוונטיים, בהתייחס לאשראי שהועמד ברבעון השני של 2021 עד 15 באוקטובר 2021. בנוסף, נבקשכם לשלוח אלינו פירוט לגבי אופן התאמת ההפרשה הקבוצתית, לאחר פרסום הדו"ח לרבעון השלישי של 2021" נאמר לסיכום.

בתוך כך בשבוע שעבר פורסמו נתוני הרווח של הבנקים ברבעון האחרון, כשבנק הפועלים רושם רווח נקי של למעלה מ-1.4 מיליארד ₪, ובנק דיסקונט מזנק לכ-860 מיליון ש"ח. חבר הכנסת שלמה קרעי הגיב לדיווחים וכתב: "דמעות התנין של הבנקים בשנת הקורונה, הפכו ליהלומים על חשבוננו. הם גבו ריבית דריבית על דחיית תשלומי הלוואות ממאות אלפי מובטלים, למרות שקיבלו מיליארדים מהמדינה בריבית אפס. ואת ההפרשות להפסדי אשראי, שנועדו להקטין את הרווח באופן מלאכותי בשנת הקורונה, החזירו השנה לשורת הרווח. בושה!".

3 תגובות ל: "בעקבות הזינוק במימון אשראי לנדל"ן, בנק ישראל מגיב בחריפות"

  1. הכלבים נובחים והשיירה עוברת. מי בכלל מתייחס להערות בנק ישראל כל עוד הם מרוויחים כסף מפקחי בנק ישראל מזמן הפכו לבדיחה

  2. מאוחר מידי.
    הסוסים ברחו מזמן מהאורווה.

  3. משכנאות הם אשראי עם בטחונות שעבוד הדירה ובטוח משכנתא.
    ..יש אשראי יותר בטוח מזה…למה בנק ישראל נכנס ללחץ….
    להכניס את המערכת ללחץ…

כתיבת תגובה