בעקבות המלחמה: הוצאת פעילות ההייטק מישראל עלולה להחמיר

סקר האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות IATI ורשות החדשנות שנערך בקרב קרנות הון הסיכון המובילות: השפעת המלחמה על ההשקעות בהיי טק הישראלי – הוצאת הפעילות מישראל עלולה להחמיר | 65% מקרנות ההון סיכון הפועלות בישראל מדווחות על קשיים על רקע זהותן כישראליות

הון סיכון shutterstock

בשבועות האחרונים ערך האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות IATI סקר בקרב 30 קרנות הון סיכון ישראליות (הקרנות המובילות הפועלות בישראל) החברות באיגוד, כחלק מהעבודה על הדוח השנתי של רשות החדשנות. הסקר מציג נתונים מדאיגים; כמעט 40% מקרנות ההון הסיכון עדות למגמה בה לפחות אחת מחברות הפורטפוליו שלהן העבירה פעילותה לחו"ל עקב חוסר יציבות בישראל.

כמעט רבע מקרנות ההון סיכון מעריכות שמעל ל 30% מחברות הפורטפוליו שלהן כבר העבירו בשנה האחרונה או יעבירו פעילות משמעותית לחו"ל בשנה הקרובה שלא כתוצאה מגידול אורגני. בנוגע לפעילות ההשקעות בישראל קרנות ההון הסיכון מעריכות, כי בשנה הקרובה קרנות זרות יצמצמו את ההשקעה בסטרטאפים בישראל יותר מאשר קרנות ישראליות. הקרנות מעריכות כי אי- היציבות המקומית משפיעה לרעה על האופן בו נתפסים סטרטאפים ישראלים, והיא כבר גרמה להוצאת פעילות וקניין רוחני מישראל. על פי הקרנות מגמות אלה עלולות להחמיר בשנה הקרובה.

הנתונים המלאים של הסקר שערך איגוד התעשיות המתקדמות
IATI על קרנות ההון סיכון הפועלות בישראל:

41% – מעריכים שהשקעות הקרנות הזרות בסטארטאפים בישראל יצטמצמו בשנה הקרובה לעומת 2023

15% – מעריכים שהשקעות הקרנות ישראליות בסטארטאפים בישראל יצטמצמו בשנה הקרובה לעומת 2023

48% מעריכים ששיעור השקעות ההמשך של קרנות הון סיכון ישראליות בחברות הפורטפוליו שלהן יגדל בשנה הקרובה לעומת 2023.

11% מהקרנות השיבו שמעל ל-30% מחברות הפרוטפוליו שלהם העבירו פעילות משמעותית לחו״ל מתחילת 2023 ועד מרץ 2024 שלא כתוצאה מגידול אורגני.

23%  מהקרנות העריכו שמעל ל-30% מחברות הפרוטפוליו שלהם יעבירו פעילות משמעותית לחו״ל בשנה הקרובה שלא כתוצאה מגידול אורגני.

38% מהקרנות דיווחו שלפחות אחת מחברות הפרוטפוליו שלהן הוציאה קניין רוחני מישראל מתחילת 2023 ועד מרץ 2024 כתוצאה מאי-יציבות מקומית.

בנוסף, הקרנות צופות שמספר חברות הפרוטפוליו שלהן שיוציאו קניין רוחני מישראל יגדל בשנה הקרובה.

65% מהקרנות דיווחו על קשיים של חברות הפורטפוליו שלהן על רקע הזדהותן כישראליות.

כתיבת תגובה