בעשרה חודשים רכשו המשקיעים דירות יותר מאשר רכשו בשנה

הכלכלנית הראשית: בין אוגוסט 2020 למאי 2021 רכשו המשקיעים כ-21 אלף דירות – כמות הגבוהה ממספר הדירות שרכשו בכל אחת מהשנים 2017-2020 • 2021 צפויה להיות שנת המשקיעים הגדולה שתשבור את כל השיאים • מאז 2016 נגרעו ממלאי דירות המשקיעים כ-27 אלף יח"ד • אזור באר שבע הוא היחיד שהושפע מ'שומר החומות'

פרויקט 'מחיר למשתכן' ברמת שלמה | צילום אילוסטרציה: 'ביזנעס'

בחודש מאי נמשכה הרמה הגבוהה של פעילות בשוק הנדל"ן, ובאגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג, מסכמים את המגמות בניתוח מרתק.

סך הדירות שנרכשו עמד על  12.5 אלף דירות, גידול של 40% בהשוואה למאי 2019  וגידול של 15% בהשוואה לחודש אפריל האחרון. בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי (רוכשי תכנית מחיר למשתכן שהסתיימה לפני שנה אך שיווקיה לדיירים נמשכים) עמד מספר העסקאות בחודש מאי על 11.3 אלף, גידול של 45% בהשוואה למאי 2019 וגידול של 18% בהשוואה לחודש הקודם.

מי שהובילו את הגדול בעסקאות בחודש מאי, בדומה לחודשים הקודמים, היו המשקיעים. סך הדירות שרכשו עמד על 2.5 אלף דירות, גידול חד של 117% בהשוואה למאי 2019 וגידול של27% בהשוואה לחודש הקודם. שיעור רכישות המשקיעים מסך העסקאות עמד על 20% מהם, גידול של 9 נקודות אחוז בהשוואה למאי אשתקד, טרם הורדת מס הרכישה.

מאז הופחת מס הרכישה בסוף יולי אשתקד רכשו המשקיעים בעשרת החודשים האחרונים בלבד (אוגוסט 2020-מאי 2021) כ-21 אלף דירות. זוהי כמות הגבוהה מסך רכישות המשקיעים בכל אחת מהשנים 2020-2017.  בקצב הנוכחי של רכישות המשקיעים, אשר הואץ עוד יותר מאז תחילת השנה, עשויה שנת 2021 לרשום את אחת הרמות הגבוהות ברכישות המשקיעים בעשרים השנים האחרונות לפחות.

המלאי יורד

מכירות המשקיעים בחודש מאי הסתכמו ב-2.6 אלף דירות, גידול חד של 48% בהשוואה למאי 2019 וגידול של 22% בהשוואה לחודש הקודם. מכירות אלו קיזזו במלואו את הגידול החד שנרשם גם במספר הדירות שנרכשו ע"י משקיעים, כך ש'מלאי' הדירות בידי משקיעים נותר ללא שינוי משמעותי בהשוואה לחודש הקודם. במצטבר, מאז החל לרדת לראשונה 'מלאי' הדירות בידי משקיעים באפריל 2016 נגרעו ממנו עד מאי 2021 כ-27 אלף דירות.

מכירות הקבלנים בשוק החופשי בלבד הסתכמו בחודש מאי ב-3.3 אלף דירות, גידול חד של 63% בהשוואה למאי 2019 וגידול של 20% בהשוואה לחודש הקודם. מתוך סך זה, כ-420 דירות נרכשו ע"י חברות המייעדות את הדירות להשכרה, הרמה הגבוהה ביותר של רכישות אלו לפחות בשנתיים האחרונות.

בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי במהלך חודש מאי, על רקע מבצע "שומר החומות" נמצא כי האזור היחידי בו ניכרת  השפעת ימי הלחימה על קצב המכירות של הקבלנים בשוק החופשי היה אזור בא"ש, שספג את מרבית הפגיעות בעורף.

רכישות "דירה ראשונה" בשוק החופשי בחודש מאי הסתכמו ב-4.5 אלף דירות,  גידול חד של 41% בהשוואה למאי 2019. הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" הסתכמו ב-1.2 אלף דירות, כאשר לראשונה התבצעו רכישות במסגרת זו בנוף הגליל, בהן בלט שיעור גבוה יחסית של רכישות ע"י בני מיעוטים.

רכישות משפרי הדיור בחודש מאי הסתכמו ב-4.3 אלף דירות, גידול של 24% בהשוואה למאי 2019. משך הזמן למכירת דירה נותר על רמה גבוהה משמעותית בהשוואה לאשתקד.

כתיבת תגובה