ברבעון הבא: התשתית והספק יירכשו כמוצר אחד מחברה אחת

סוף לטרטור הצרכני: משרד התקשורת מקדם את רפורמת ביטול הפיצול בין התשתית והספק בשוק האינטרנט | בעוד 3 חודשים הרפורמה תיכנס לתוקף לגבי תשתית חברת בזק והצרכנים ירכשו אינטרנט כמוצר אחד ומחברה אחת | הרפורמה תיכנס לתוקף ב-3.4.22

נתב אלחוטי | מקור: Pixabay

משרד התקשורת מתקדם במתכונתו לסיום הפיצול בין התשתית והספק בשוק האינטרנט הנייח ועובר לשלב האחרון – היערכות החברות. הרפורמה שתיכנס לתוקף ב-3.4.22 תאפשר לצרכן הישראלי כתובת אחת לרכישת אינטרנט ולפתרון תקלות.

מנכ"לית משרד התקשורת לירן אבישר בן- חורין הודיעה השבוע לחברות התקשורת כי הרפורמה לביטול חובת הפיצול בין התשתית לספק מתקדמת לשלב האחרון, ולפיו בעוד שלושה חודשים לא תתאפשר יותר מכירה מפוצלת של שירותי אינטרנט למנויים חדשים על גבי תשתית חברת בזק. כזכור, לפני כחצי שנה משרד התקשורת הודיע על החלטת שר התקשורת יועז הנדל לבטל את החובה שחלה על בעלות התשתית לפצל בין התשתית לספק, וזאת בסיומו של הליך שימוע שקיים המשרד. תחילתו של השלב האחרון מתאפשרת לאחר שחברות התשתית ביצעו, לבקשת המשרד, התאמות שיבטיחו שלמתחרים תהיה גישה שוויונית ובלתי מפלה לשירותים שהן מספקות במסגרת השוק הסיטונאי.

עד כה היה ניתן היה לרכוש את השירות בצורה מפוצלת באופן שבו הצרכן רכש שירות תשתית אינטרנט בנפרד ושירות ספק אינטרנט בנפרד. הסדר זה פגע באיכות השירותים לצרכן בישראל. צרכנים שסבלו מתקלות פעמים רבות טורטרו בין חברת התשתית לספק, והתפתחה בשוק תופעת "מנויים רדומים" – המשך תשלום לא מודע לחברת התקשורת למרות הפסקת קבלת השירותים ממנה. הרפורמה שתיכנס לתוקף ביום 3.4.22 בשלב זה לגבי תשתית חברת בזק בלבד (ובשלב הבא גם לגבי תשתית חברת הוט) תשפר את מצבם של הצרכנים ושל התחרות בשוק, הן באמצעות יצירת "כתובת אחת" – חברה אחת שממנה מקבל הצרכן שירות מלא והן בהפסקת תופעת "זריקת האחריות" שהתפתחה כתוצאה מההפרדה בין חברת התשתית לספק בנושאי תקלות ושירות.

כמו כן, ייהנו הצרכנים ממזעור תופעת "המנויים הרדומים" שגרמה לפי ההערכות לכ-50 מיליון ₪ תשלומים עודפים של הצרכנים בישראל בשנה, על מוצר שלא השתמשו בו. בשנה האחרונה המשרד הוביל לצמצום של למעלה מ-46% מהמנויים שסבלו מהתופעה, וממשיך לפעול בנושא.

Inner article

בנוסף, הרפורמה מייצרת מנגנונים שיבטיחו שגם שחקנים קטנים וחדשים יוכלו לפעול באופן אפקטיבי, שוויוני ותחרותי אל מול בעלי התשתית במסגרת השוק הסיטונאי. בעלי התשתית יחתמו על הסכמים מחייבים עם חברות המבקשות לעשות שימוש בתשתית, הכוללים הסדרי פיצוי על הפרת תנאי ההסכם.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה