בר: ניתן יהיה להנפיק את חברות האשראי בבורסה

בנק ישראל מפרסם את הקריטריונים הסופיים לגופים שיוכלו לרכוש את חברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים ומזמין רוכשים פוטנציאלים מהארץ והעולם לבחון את ההזדמנות שברכישה. המפקחת  על הבנקים, ד"ר חדוה בר העלתה אופציה שהחברות ינפקו ויחזקו בידי הציבור.

הדס פרטוש- פלאש90

 

על פי המלצות ועדת שטרום ובהתאם לחוק להגברת התחרות בבנקאות, עד לינואר 2020 יצטרכו בנק הפועלים ובנק לאומי למכור את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם או להפחית את אחזקתם כך שתעמוד על פחות מ- 40%, אם ינפיקו את החברות בבורסה. המכירה תוכל להיות לגרעין שליטה, שיקבל היתר שליטה מבנק ישראל, או באמצעות הנפקה בבורסה וביזור המניות לציבור הרחב.

בנק ישראל מפרסם היום את המסמך הסופי שמגדיר את הקריטריונים למי שיוכל לקבל היתר לרכוש חברת כרטיסי אשראי או להקים ולהיות בעלים של סולק. הגופים שירכשו את חברות כרטיסי האשראי יוכלו להפיק תועלת ממאגרי המידע העשירים שהחברות מחזיקות לגבי משקי בית ועסקים קטנים –  מידע שיכול לאפשר להן להתפתח ולהציע מוצרים פיננסיים מגוונים בעלי ערך ללקוחות, מהמומחיות הגבוהה של החברות והניסיון שצברו בתחומי פעילותן, המוניטין שלהן, ומהרמה הגבוהה של ההון העצמי שהן מחזיקות. החברות צפויות להתמודד בשנים הקרובות גם עם אתגרים, ובנק ישראל יעניק להן "רוח גבית" רגולטורית כדי לתמוך ביכולתן להגביר את התחרות בשוק הסליקה והאשראי.  פרסום המסמך, בנוסף להחלטה הסופית לגבי המתווה להפחתת העמלה הצולבת שצפויה להתפרסם בקרוב, מגבירים את הוודאות הרגולטורית ומאפשרים לרוכשים הפוטנציאליים לגבש תכניות מעשיות לרכישת חברות כרטיסי האשראי והפעלתן.

בהתאם למדיניות החדשה והמרחיבה שמגדיר בנק ישראל, את החברות יוכל לרכוש כל גורם שאינו מנוע מכך על פי חוק, בדגש על חוק הריכוזיות והחוק להגברת התחרות; תאגידים פיננסיים או ריאליים מישראל, תאגידים פיננסיים או ריאליים זרים, קרנות השקעה פרטיות, וכו'. הקריטריונים המרכזיים על פיהם יינתן היתר שליטה כוללים היבטים של יושר ויושרה, חוסן פיננסי, ניסיון עסקי רלוונטי בתחום הסליקה והפיננסיים, והיעדר ניגודי עניינים. בנוסף, תיבחן אסטרטגיית ההשקעה של הגופים שיבקשו לרכוש את החברות, כדי לוודא שמדובר בגופים שבכוונתם להוות גורם משמעותי בשוק הסליקה והאשראי בישראל, ולתרום לתחרות בענף הפיננסי.

בנוסף למסמך הקריטריונים מפרסם בנק ישראל מצגת ובה מידע רלוונטי אודות החברות, תמצית הקריטריונים למתן היתר שליטה, ועיקרי ההיבטים הרגולטוריים שעל הרוכשים להיות מודעים אליהם.

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג: "הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים היא מרכיב מרכזי בצעדים להגברת התחרות בבנקאות, לצד צעדים מבניים ותשתיתיים נוספים שאנו מקדמים בישראל כגון הקמת מאגר נתוני האשראי, הקמת לשכת המחשוב המשותפת, הצעדים להקלת המעבר בין בנקים, ועוד. בנק ישראל פועל בשיתוף עם הרגולטורים הרלוונטיים, במקצועיות ובאחריות, כדי שהצרכן הפיננסי בישראל יצא נשכר מהרפורמה".

המפקחת  על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "היום התקדמנו בעוד שלב קריטי ליישום הרפורמה לקידום התחרות. חברות כרטיסי האשראי הן חברות פיננסיות בשלות ומנוסות בתחומי פעילותן, בעלות תשתית טובה ונכסים משמעותיים כדוגמת מאגרי המידע שברשותן, שיכולים לשמש את הרוכשים להרחבת פעילות החברות ולצמיחה. מהפגישות שאנו עורכים עם רוכשים פוטנציאלים של חברות כרטיסי האשראי ובתי השקעות עולה באופן ברור הצורך שלהם בוודאות רגולטורית, ולכן נוודא שהסביבה הרגולטורית תהיה תומכת ככל האפשר, כדי שהחברות ירכשו על ידי גופים רציניים ויוכלו לממש את יעדי הרפורמה. לבנקים עומדת גם האפשרות להנפיק את החברות בבורסה, כך שמניותיהן יוחזקו על-ידי הציבור הרחב".

כתיבת תגובה