בשורה לבעלי המשפחתונים: ייחשבו כמוסד חינוכי בסל הפיצויים

בתום דיונים ארוכים בוועדת הכספים בעניין תקנות הפיצויים לנזק עקיף במבצע "שומר החומות", אושרה דרישתם של יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני וח"כ ינון אזולאי, שמוסד חינוכי כדוגמת משפחתון או גן ילדים, שנסגר בהוראת פיקוד העורף, ייכלל גם הוא במסלול הפיצוי • זאת בתנאי שהמוסד זיכה את הורי הילדים מתשלום לימים אלה • בנוסף, במסגרת ההסכמות עם משרד האוצר אושרו תקנות פחת מואץ לטובת העסקים שנפגעו בערים המעורבות במהלך המהומות האחרונות

מכוניות שהושחתו בפרעות ערביי לוד | צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

ועדת הכספים הזמנית בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (ד') את תקנות פיצויים לנזק עקיף במבצע 'שומר חומות'.

בתום 3 דיונים אושרו התקנות, לאחר שהוכנסו שיפורים במגוון מישורים לדרישת הוועדה, בנוסף במסגרת ההסכמות עם משרד האוצר אושרו גם תקנות פחת מואץ לטובת העסקים שנפגעו בערים המעורבות במהלך המהומות במהלך המבצע.

לפי החוק הפיצוי בגין נזק עקיף משתלם באופן מלא רק ביישובי ספר שנמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה. עם זאת, שר האוצר באישור ועדת הכספים, מוסמך לקבוע אזורים מסוימים נוספים שיהיו זכאים לפיצוי בשל נזק עקיף במנגנון שיקבע ולתקופה שיקבע – וזו מטרת התקנות הנ"ל.

ואלה התקנות

עפ"י  החוק הקיים, ישובי הספר (7 ק"מ מגדר המערכת) זכאים לפיצוי מלא בהתאם להוכחת נזק (מסלול המכונה מסלול אדום), ואילו הפיצויים שנקבעו במסגרת תקנות הוראות שעה שאושרו היום, מתייחסות למסלולי פיצוי שונים (שכר, מחזורים וחקלאות) ומכונים מסלול ירוק משום שהם מחושבים בהתאם לנוסחאות והם אמורים להשתלם באופן מהיר יותר מאשר במסלול של הוכחת הנזק.

בתקנות שאושרו נקבע בהוראת שעה מנגנון הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם במהלך מבצע "שומר החומות" בשלושה מסלולי פיצוי חלופיים (מסלולים ירוקים), שיחולו בנוסף למסלול האדום הקבוע בתקנות הקבועות.

המסלול הראשון – מסלול שכר עבודה: מתווה לפיצוי מעבידים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו עקב מצב הלחימה, אשר מתגוררים במרחק של עד 80 קילומטרים מגבול רצועת עזה. הפיצוי נקבע במקור על סכום של 370 ש"ח ליום עבודה לעובד בהתאם לסכום שנקבע בהוראת השעה משנת 2019, ובהתחשב בכך שמדובר בנזק קצר מועד, במהלך דיוני הוועדה ולדרישת חבריה, הוגדל הסכום לדרישת חברי ועדת הכספים שביקשו לעדכנו וזה נקבע על 430 ₪ ליום עבודה לעובד. בנוסף נקבע לדרישת הוועדה כי מי שזכאי למסלול זה בטווח 40 עד 80 קילומטר, יהיה זכאי לקבל גם החזר בגין הוצאות קבועות במסגרת פיצויי הקורונה בגין החודשים מאי-יוני, במידה והוא זכאי לכך.

עוד סוכם לדרישת הוועדה, כי גם מוסד חינוכי בבעלות עצמאי, דוגמת משפחתון או גן ילדים, שנסגר בהוראת פיקוד העורף, ייכלל במסלול פיצוי בגין שכר, ויהיה זכאי ל-430 ₪ ליום כפול מספר הימים שהמוסד נסגר בהתאם להוראות, זאת בהתניה שזיכה את הורי הילדים מתשלום לימים אלה.

המסלול השני – מסלול מחזורים: מתווה לפיצוי עסקים הממוקמים במרחק של עד 40 קילומטרים מגבול רצועת עזה, בהתאם לירידה במחזור העסקים, לפי תקופות הדיווח למע"מ (חודשי או דו-חודשי), כאשר החישוב יעשה בהשוואה לשנת 2019 ולא שנת 2020, בהתחשב בהשפעות מגפת הקורונה. תקרת הפיצוי במסלול זה נקבעה על מיליון ₪ במקור, אך לדרישת ועדת הכספים הסכים שר האוצר להגדיל את הסכום ולהעמידו על מיליון וחצי ₪.

המסלול השלישי – מסלול חקלאות: מתווה לפיצוי לחקלאים ששטחם החקלאי ממוקם במרחק של עד 40 קילומטרים מגבול רצועת עזה, בהתאם למספר העובדים המועסקים ובמרחק של השטח החקלאי מהגבול – 0 עד 7 קילומטרים, 7 עד 20 קילומטרים ו- 20 עד 40 קילומטרים, זאת בהתחשב בכך שמסלול המחזורים אינו מתאים לחקלאים בשל מאפייני הרווח וההפסד העונתיים.

במסגרת הדיונים, נקבע לדרישת הוועדה כי יוגדלו אחוזי הפיצוי לחקלאים שתחומי הפעילות שלהם במרחקים של 7 עד 20 קילומטרים ו-20 עד 40 קילומטרים מעזה. בתוספת הגדלת תשלום השכר היומי שנקבע כאמור אתמול על 430 ₪, הועמדו סכומי הפיצוי לחקלאים בצורה הבאה: 7-0 ק"מ – סכום של 4,031 ₪ (במקום 3,465 ₪ בנוסח התקנות המקורי) מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע: 20-7 ק"מ – סכום של 3,225 ש"ח (במקום 2,355 ₪) מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע;  40-20 ק"מ – סכום של 1,935 ₪ (במקום סכום של 1,387 ₪) מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע.

לעניין עסקים שיגישו בקשה למענק בגין הירידה במחזורים בעקבות משבר הקורונה עבור התקופה של מאי-יוני 2021 לא יהיו זכאים לפיצוי לפי התקנות.

בנוסף, קובעות התקנות הקלות במתווה הפיצוי במסלול האדום (עסקים בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה). הקלות אלו כוללות, בין היתר: ביטול התנאי לפיו נדרשת הפסקת פעילות למשך 24 שעות עבור עסקים בענפי התעשייה, אולמות אירועים ומוסדות תרבות, לצורך קבלת פיצוי על נזק עקיף; ביטול התנאי לפיו נדרשת הפסקת פעילות למשך שבוע עבור עסקים בענפי מסחר ושירותים, לצורך קבלת פיצוי על נזק עקיף.

בנוסף נקבע היום לדרישת הוועדה כי במקרה של פיצוי בגובה עד 10,000 ₪, לא יופעלו הליכי קיזוז חובות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני ציין לאחר אישור התקנות: "לאחר דיונים מאומצים הגדלנו ממיליון למיליון וחצי את הפיצוי במסלול המחזורים, גם את פיצוי השכר היומי העלנו מ-370 ל-430 ש"ח, פתרנו גם את הבעיה של המעונות וכן את הבעיה לעסקים בין 40 עד 80 קילומטר עם כפל פיצויים. כעת נבקש לאשר גם את הפחת לטובת העסקים בערים המעורבות".

פיצוי מעורב

ואכן, מיד לאחר אישור תקנות הפיצוי, אישרה ועדת כספים גם את תקנות הפחת המואץ עבור ציוד שנרכש במקום ציוד שהושחת במהומות.

במסגרת דיוני הפיצוי לעסקים במסגרת מבצע 'שומר חומות', הגיעה ועדת הכספים כאמור להסכמות עם משרד האוצר במסגרתן אושרו תקנות פחת מואץ על ציוד שנרכש חלף ציוד אשר ניזוק באירועים, צעד שצפוי להקל על תזרים המזומנים של עסקים שנפגעו, בתקופה הקרובה, ולעודד את הצמיחה, ההתחדשות וההתפתחות שלהם.

כך נקבע כי מי שניזוק מאירועי האלימות בתקופה זו באופן ישיר, וקיבל פיצוי מקרן הפיצויים בשל הנזק הישיר שספג, יהיה רשאי לקבל פחת מואץ על ציוד שנרכש חלף הציוד אשר ניזוק, ובלבד שהנזק גרם להפסקת פעילות בעסק לתקופה של 7 ימים או יותר.

לפי המתווה, האמור הוא בגופו של ציוד בגינו זכאי בעל העסק לניכוי בעד פחת, ובמסגרת כך יהיה רשאי בעד העסק לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו, בשיעור של 100% ממחירו המקורי של הציוד.

עפ"י דברי ההסבר לתקנות, הפחת הנוסף יקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים, ויביא להקטנת נטל המס עליהם בתקופה הקרובה. הגדלת שיעור הפחת לצורכי מס, והעמדתו על שיעור גבוה יותר, תקל על אותם עסקים לבנות את עסקם מחדש ולשוב לשגרת פעילות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני ציין לאחר אישור התקנות: "הפיצוי הוא פחות ממה שביקשנו אבל לראשונה מגיעה כאן הטבה של פיצוי עקיף לעסקים שניזוקו בערים המעורבות בגין אירועים שכאלה, למרות שהדבר לא תוכנן בתחילה, וזה צעד מבורך. נבקש שרשות המיסים תפעל ותבחן את הנושא, ותקים צוות לשם הסדרתו למקרים עתידיים במידת הצורך".

כתיבת תגובה