בשורה לחייבים: שכר הטרחה יוגבל, כניסת הוצל"פ תצטמצם בחצי

ועדת שרים לחקיקה אישרה תיקון משמעותי לחוק הוצאה לפועל | יוגבל שכר טרחת עורכי דין בתיקי הוצאה לפועל | תצומצם כניסת אנשי הוצאה לפועל לבתי חייבים – התיקון צפוי להקטין בכ-50% את המקרים שבהם נכנסים אנשי הוצאה לפועל לביתם של חייבים

לשכת ההוצל"פ ברשות האכיפה והגבייה | צילום: דוברות הרשות

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (א') תיקון לחוק ההוצאה לפועל, שיזם סגן רה"מ ושר המשפטים, יריב לוין, הצפוי להפחית באופן דרמטי את השימוש בעיקול חפצים על ידי ההוצאה לפועל, ולהקטין את שכר טרחת עורכי דין.

התיקון לחוק מהווה בשורה חברתית של ממש לחייבים רבים במערכת ההוצאה לפועל. הוא צפוי לצמצם את יכולתם של נושים להשתמש בעיקול חפצים מבתיהם של חייבים כדי לגבות את חובם, ובחלקו השני של התיקון להפחית את שכר הטרחה לעורכי דין, שמשלמים חייבים בתיקי הוצאה לפועל בסכומים נמוכים כדי למנוע תפיחת חובות לא פרופורציונלית.

חובות נמוכים בהוצאה לפועל תופחים ללא פרופורציה כבר עם פתיחת תיק בהוצאה לפועל כיוון שמתווספים עליהם אגרה ושכר טרחת עורך דין. הנושה משלם אותם והם מגולגלים אל החייב. שכר טרחת עורכי הדין עם פתיחת התיק עומד כיום גם בתיקים נמוכים ביותר על מאות רבות של שקלים. כדי למנוע מחובות קטנים לתפוח ללא פרופורציה, באופן שאינו הוגן ואף אינו אפקטיבי כיוון שהוא מייאש את החייבים ולא מניע אותם לתשלום, מוצע להגביל את שכר הטרחה המשולם בתיקים אלה לסכום של 236 ₪. זאת בדומה להגבלה הקיימת היום על שכר הטרחה בתיקי הוצאה לפועל באותם סכומים שנגבים בעבור רשויות מקומיות. התיקון שאושר, הכולל שכר טרחה מידתי יותר, מתקן עיוות רב שנים במנגנון שכר הטרחה בהוצאה לפועל, שגרם לכך שחייבים נרתעו מלשלם את החוב בתיק.

תיקון נוסף שאושר נוגע לעיקול מיטלטלין – כלי גבייה שכרוך בפגיעה בפרטיותם של חייבים יחידים. זאת, בשל הצורך להיכנס לביתם הפרטי ולבצע רישום של הפריטים הניתנים לעיקול ולהוצאה. פגיעה זו מותירה את רישומה על החייב וסביבתו בשל עצם כניסת אנשי ההוצאה לפועל לביתו, אף אם לבסוף, כפי שקורה פעמים רבות, לא נמכרים חפצים ולא מתקבל בעקבות זאת אף לא שקל לכיסוי החוב. יתרה מכך, כיום יש כלים אפקטיביים אחרים לגביית חובות. הנושים בהוצאה לפועל יכולים להפעיל סל של כלים שאינם כרוכים בפגיעה כאמור מצד אחד, ויש בהם כדי לשרת את הקטנת החוב באופן אפקטיבי מהצד שני.

התיקון שאושר יבטיח שהשימוש בכלי זה ייעשה אך ורק במקרים שבהם החוב עולה על 35,000 ₪ ורק כאשר הרשם יתרשם כי צפויה ממימוש העיקול תועלת ממשית בהתחשב בין היתר בשווי המעוקלים. התיקון צפוי להקטין בכ-50% את המקרים שבהם נכנסים אנשי הוצאה לפועל לביתם של חייבים.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין: "הצעת החוק מהווה בשורה חברתית משמעותית וראויה עבור חייבי הוצאה לפועל. היא מבטיחה שכבודם יישמר לצד הגנה על זכותם של הנושים לגבות את חובם ועל קיומה של מערכת גבייה אפקטיבית. הצעת החוק אינה מיטיבה רק עם חייבים, היא משרתת גם את האינטרס של הנושים. התיקון בעניין עיקול מיטלטלין ימקד את ההליכים בתיקים שבהם ההליך עשוי לתרום לגביית החוב. התיקון בעניין שכר הטרחה ימנע את התמריץ השלילי שיוצר מנגנון שכר הטרחה היום ויביא לכך שחייבים לא יימנעו מתשלום החוב בגללו".

מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד: "עיקול מטלטלין הוכח בשנים האחרונות ככלי שאינו אפקטיבי לצורך גביית חובות, ומאידך מהווה פגיעה בפרטיותם של חייבים ובבני משפחותיהם וכתוצאה מכך גם בכבודם. התיקון לחוק הוצאה לפועל הוא מחויב המציאות, והשימוש בכלים חלופיים המותאמים לעידן הנוכחי יובילו לתוצאות חיוביות הרבה יותר הן עבור הנושים והן עבור החייבים. אני רוצה להודות למשנה ליועמ"שית, עו"ד מאיר לוין ולמערך ייעוץ וחקיקה וכן לרשות האכיפה והגבייה בראשות עו"ד אורי ולרשטיין על שיתוף הפעולה בקידום התיקון לחוק".

כתיבת תגובה