בשורה לענף המלונאות: 265 יחידות אירוח חדשות בזכרון יעקב

265 יחידות אירוח חדשות בזכרון יעקב: רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות יפרסמו מכרז להקמת שני מתחמי תיירות ומלונאות בפארק היין | המיזם הוא חלק מתוכנית המייעדת את מתחם פארק היין לאזור תיירות משולב תעשייה ומסחר בתחום היין ומוצריו, שטחים פתוחים ציבוריים ופרטיים וכ-200 יח"ד למגורים שבנייתן בעיצומה

פארק היין בזכרון יעקב | הדמיה: 3Design

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשיתוף עם משרד התיירות יפרסמו מכרז להקמת שני מתחמי לינה תיירותית בפארק היין. המדובר הוא בייעוד 3 מגרשים (בשני מתחמים) באזור פארק היין בזכרון יעקב עבור תיירות ומלונאות.

מגרש אחד מיועד לכ-48 יחידות אכסון מלונאי מיוחד, ומגרש שני מיועד לכ-67 יחידות אכסון מלונאי מיוחד גם הוא. הם ישווקו כמתחם אחד (סה"כ 115 יחידות אירוח); בנוסף, המתחם השני שישווק הוא מגרש המיועד לכ-150 יחידות אירוח. סה"כ ישווקו במסגרת המכרז כ-265 יחידות אירוח, בהתאם לתקנים הפיזיים שקבע משרד התיירות.

בתיאום עם משרד התיירות ומנהלת הפארק, הזוכים במגרשים של המתחם הראשון, יוכלו להגדיל את מספר היחידות ב-30%, ובתנאי שיישמרו האופי והוראות הבניה שנקבעו בתוכנית. כמו כן ניתן יהיה להמיר את האכסון המלונאי המיוחד למלון, בתנאי שלא ישונו הוראות הבניה שנקבעו בתוכנית המאושרת.

במגרש שבמתחם השני, יתאפשר, בתיאום עם משרד התיירות ומנהלת הפרויקט, להגדיל את מספר יחידות הארחה ב-20%.

המיזם הוא חלק מתוכנית ש/656 המייעדת את השטח לאזור תיירות משולב – פארק יין לצד שטחים פתוחים ציבוריים ופרטיים. מתחם פארק היין משתרע על שטח כולל של כ-606 דונם, כאמור, בזכרון יעקב. לצד 265 חדרי מלון/אירוח, כוללת התכנית גם כ-200 יח"ד למגורים שבנייתם בעיצומה, שטחי תעשייה ומלאכה בעלי אופי תיירותי בתחום היין ומוצריו, מבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים לרווחת ציבור המבקרים והנופשים.

עבודות בפארק היין בזכרון יעקב | צילום: איי שטרן חברה מפתחת

רמ"י מקדמת תכנית חדשה בייעודים של תיירות, תעשיה קלה, מלאכה ומסחר ביותר ממחצית שטח תכנית ש/656, שהוחלט בוועדה המחוזית חיפה להפקידה. מטרת התכנית היא להרחיב מסדרון אקולוגי הקיים באזור. לאחר אישור התכנית תשווק יתרת המגרשים בפארק היין לתיירות, תעשיה קלה, מלאכה ומסחר.

את ההצעות ניתן להגיש בכפוף להמלצת משרד התיירות. את הבקשות לקבלת המלצה ממשרד התיירות, יש להגיש בהתאם לתנאים כמפורט בחוברת המכרז שתפורסם בקרוב.

שר התיירות חיים כץ: "היין הישראלי עשה לעצמו, בצדק, שם עולמי. הביקוש לתיירות היין נמצא בעלייה מתמדת והמשרד עוסק בקידום הענף בזירה המקומית והבינלאומית. פעילות היקבים מכניסה למדינה כמיליארד ש"ח בשנה ותורמת ביצירת מקומות תעסוקה בפריפריה. שדרוג חווית התייר בתחום היין יחזק את מיצובה של ישראל כיעד קולינרי מוביל".

יעקב קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "מכרז זה הוא מודל ייחודי ומעניין, המשלב במתחם אחד מגורים, מסחר, תיירות ותעסוקה, והוא מהווה מוקד משיכה חדש לתיירות פנים וחוץ בזכרון יעקב. על רקע הביקוש ההולך וגובר לאתרי מלונאות ונופש בישראל, שיווק 3 המגרשים הללו יעניק תנופה משמעותית לעיר זכרון יעקב ולתיירות הפנים-ארצית והבין לאומית. הקמת המתחמים החדשים תיתן מענה של כ-265 חדרי מלון נוספים בעיר הייחודית באזור נופש, תיירות ומלונאות, מסחר ומגורים, המקושרים ישירות לתעשיית היין עם ערך נופי גבוה ואיכות חיים, ואף תספק מקורות תעסוקה נוספים וחדשים לתושבי האזור והעיר".

כתיבת תגובה