גיוס ענק לגב-ים: גייסה חוב בהיקף כולל של 1.34 מיליארד ש"ח

שיא בגיוסי חוב בגב-ים – החברה השלימה בשבוע האחרון גיוסי חוב בהיקף כולל של 1.34 מיליארד ש"ח, במח"מ משוקלל של 3.3 שנים, בריבית צמודה משוקללת ממוצעת בשיעור 3.06% | הגיוסים הינם במח"מ משוקלל של 3.3 שנים, בריבית צמודה משוקללת ממוצעת בשיעור 3.06%

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים | צילום: אלדד רפאלי

המשקיעים המוסדיים ממשיכים להביע אמון בגב-ים עם שיא בגיוסי חוב. החברה השלימה בשבוע האחרון גיוסי חוב בהיקף כולל של 1.34 מיליארד ש"ח, במח"מ משוקלל של 3.3 שנים, בריבית צמודה משוקללת ממוצעת בשיעור 3.06%.

החברה סיימה הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"א), בהיקף של כ-740 מיליון ש"ח, מח"מ 4 שנים, בריבית צמודה בשיעור 3.34%; הנפקת נע"מ סחיר (סדרה 2), בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח, לשנה, בריבית שקלית בשיעור ריבית בנק ישראל + 0.16%. לאחר עסקת הגנה מדדית שערכה החברה, יעמוד שיעור הריבית הצמודה על כ-1.58%; בנוסף – החברה הבת, גב-ים נגב, הנפיקה סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב'), אשר תיסחר ברצף המוסדי, בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח, מח"מ 4 שנים, בריבית צמודה בשיעור 3.84%.

לדברי אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "הביקושים הגבוהים בהנפקות השונות, בהיקף כולל של למעלה מ-2 מיליארד ש"ח, והצלחתן, באחת התקופות המורכבות והמאתגרות ביותר למדינת ישראל, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה, בלקוחות החברה – חברות הטכנולוגיה הבינלאומיות המובילות בעולם ובארץ, באיכות נכסיה, ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים.

"הגיוסים, בהיקף כולל של כ-1.34 מיליארד ש"ח, מספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית לשנים הבאות, במוקדי הנדל"ן האיכותיים ביותר בישראל, ביניהם מטרופולין ת"א, מרחב הרצליה, פארק מתם והפארקים האקדמיים בבאר שבע ובירושלים, ואשר כוללת צבר פרויקטים בפריסה רחבה באזורי ביקוש, וכולל 10 פרויקטים, בשטח של כ-410 אלף מ"ר (חלק החברה), בהשקעה של כ-4.4 מיליארד ש"ח (חלק החברה).

תמורת ההנפקות תשמש את החברה ואת החברה הבת למימון פעילותן השוטפת ולפירעון התחייבויות קודמות, באופן שיסייע, בין היתר, בהקטנת שיעור המינוף של החברה ובהגדלת ה-FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה".

שלוש ההנפקות, בהיקף כולל של כ-1.34 מיליארד ש"ח, במח"מ משוקלל של 3.3 שנים, בשיעור ריבית משוקללת ממוצעת של 3.06%, נערכו בהובלת הפניקס חיתום.

כתיבת תגובה