35-44: אלה קהלי היעד המועדפים של נוכלים ברשת המקוונת

לפי נתוני הלמ"ס: בקרב בני 20 ומעלה בשנת 2022:  483.5 אלף בני 20 ומעלה דיווחו כי הם נפגעו מעבירות מקוונות (שיעור של 8.1% נפגעים) | ·השיעור הגבוה ביותר של נפגעי עבירה מקוונת היה בקרב בני 44-35 – 10.2% (119.2 אלף) | סוגי העבירות המקוונות השכיחות ביותר הן גנבה או הפצת מידע (46.9%) והתחזות או גנבת זהות (36.8%)

התחזות פישינג לבנק הפועלים | צילומסך

בקרב בני 20 ומעלה בשנת 2022:  483.5 אלף בני 20 ומעלה דיווחו כי הם נפגעו מעבירות מקוונות (שיעור של 8.1% נפגעים), כך עולה מנתוני הלמ"ס אודות גלישה בטוחה ברשת, מתוך סקר ביטחון אישי 2022 שערכה הלשכה.

כ-262 אלף נשים (8.5% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה) וכ-222 אלף גברים (7.6% מכלל הגברים בני 20 ומעלה) נפגעו מעבירה מקוונת.

·השיעור הגבוה ביותר של נפגעי עבירה מקוונת היה בקרב בני 44-35 – 10.2% (119.2 אלף), והשיעורים הנמוכים ביותר של נפגעים היה בקרב בני 65 ומעלה – 5.8% (68.6 אלף) ובקרב בני 24-20 – 5.7% (33.6 אלף).

השיעור הגבוה ביותר של נפגעי עבירה מקוונת לפי רמת השכלה היה בקרב בעלי תואר ראשון (33.8%) ואחריהם בקרב בעלי תואר שני ושלישי (21.9%).

סוגי העבירות המקוונות השכיחות ביותר הן גנבה ו/או הפצת מידע (46.9%) והתחזות או גנבת זהות (36.8%).

מרבית הנפגעים מעבירה מקוונת (93.2%) לא דיווחו על כך למשטרה.

26.8% מבני 20 ומעלה חוששים להיפגע מעבירה מקוונת (חוששים 'במידה רבה מאוד' או 'במידה רבה').

אחוז היהודים והאחרים שחוששים ('במידה רבה מאוד' או 'במידה רבה') להיפגע מעבירה מקוונת גבוה בפער ניכר מאחוז הערבים (29.1% לעומת 16.8%, בהתאמה).

כתיבת תגובה