דוח משרד העבודה ל-2022: נתוני התעסוקה גבוהים מערב הקורונה

שיעור המשרות הפנויות ב-2022 היה גבוה מאוד, אך בסוף השנה היה במגמת ירידה | גידול משמעותי במשרות פנויות בענפי אירוח ואוכל והייטק | בשנה האחרונה השכר חזר לתוואי הרגיל של העשור שלפני המגיפה, אך באופן שונה בין ענפים, בין השאר בגלל האינפלציה | השכר הריאלי ירד ב-10% מתחת לקו המגמה בענפים עם שכר נמוך, וגבוה ב-2% מקו המגמה בענפים עם שכר גבוה | ומה הם שיעורי תעסוקת נשים חרדיות בעשור האחרון?

ענף האוכל | אילוסטרציה. מקור: Pixabay

משרד העבודה מפרסם את "דוח שוק העבודה בישראל לשנת 2022", ממנו עולה כי שוק העבודה בשנת 2022 היה בתעסוקה מלאה, שיעור התעסוקה בגילי העבודה העיקריים גבוה ממה שהיה לפני משבר הקורונה וגבוה בהשוואה היסטורית.

בעשור האחרון שיעורי תעסוקת ערביות וחרדיות נמצאים במגמת עליה. אומנם שיעור תעסוקת ערביות עדיין נמוך מאוד, אך יש מגמת עליה כמעט בכל הגילים המלווה במגמת עליה בהשכלה – שיעור האקדמאיות הערביות הצעירות הכפיל את עצמו בתוך עשור.

שיעור המשרות הפנויות בשנת 2022 היה גבוה מאוד, ובתחילת השנה הגיע לשיא של 5%. מאז השליש האחרון של השנה שיעור המשרות הפנויות נמצא במגמת ירידה, שלא מתורגמת בשלב זה לעליה באבטלה או לירידה בשיעור התעסוקה.

הגידול המשמעותי ביותר במשרות הפנויות ב-2022 היה בענפי אירוח ואוכל והייטק. מאז סוף 2022 שיעור המשרות בהייטק נמצא בירידה והיום הוא נמוך מרמתו ב-2019.

בשנה האחרונה השכר חזר לתוואי הרגיל שהתקיים בעשור שלפני המגיפה, אך באופן שונה בין ענפים, בין השאר בגלל האינפלציה. השכר הריאלי ירד ב-10% מתחת לקו המגמה בענפים עם שכר נמוך, וגבוה ב-2% מקו המגמה בענפים עם שכר גבוה.

עבודה מהבית נשארה חלק משמעותי משגרות שוק העבודה. למרות הפוטנציאל להרחיב את אפשרויות התעסוקה בפריפריה, עבודה מהבית נפוצה שם פחות. תמהיל משלחי היד השונה מסביר חלק מהתופעה, אך גם עובדים בעלי אותו משלח יד מהפריפריה עובדים פחות מהבית מאשר מקביליהם במרכז הארץ.

מבין העובדים העצמאים, כ-40% משלבים בין עבודה שכירה ועצמאית. במהלך 20 השנים האחרונות גדלו כמות ושיעור המשלבים, זאת לא "על חשבון" העצמאים, אלא מתוך מי שהיו בעבר שכירים. עובדה זו יכולה להעיד על שוק עבודה שהופך להיות גמיש ורציף יותר.

שיעור התעסוקה בגילי 15+ חזר לרמה דומה לרמתו ערב משבר הקורונה. שיעור זה גבוה בהשוואה היסטורית. בגילי העבודה העיקריים 25־66 שיעור התעסוקה התאושש בצורה חדה יותר ואף עבר את רמתו ערב המשבר. 

כתיבת תגובה