דו"ח קרן המטבע: שילוב חרדים בשוק העבודה – אתגר מרכזי

משלחת קרן המטבע הבינלאומית הגישה היום את הדוח הראשוני על כלכלת ישראל לשנת 2017, הדו"ח מציין לחיוב את הצמיחה האיתנה ומצבו הטוב של שוק העבודה. הדו"ח מציין כי אתגר מרכזי בכלכלה הישראלית הוא שילוב קבוצות מיעוט באוכלוסייה, בפרט החרדים וערביי ישראל

בניין קרן המטבע הבינלאומית בז'נבה, שוויץ. צילום: Dominionart | שטארסטוק

קרן המטבע הבינלאומית הגישה לנגידת בנק ישראל ולמנכ"ל משרד האוצר את עיקרי הדו"ח השנתי ל-2017 על מצבה של הכלכלה הישראלית, וציינו לחיוב את הצמיחה האיתנה ומצבו הטוב של שוק העבודה. הצפי הוא להמשך הצמיחה האיתנה ועלייה באינפלציה בשנים 2018-2019, אם כי קצב העלייה באינפלציה אינו ודאי. הקרן הדגישה כי למרות ביצועים מאקרו-כלכליים טובים, סביבת האינפלציה בישראל מצויה מתחת לטווח היעד מזה זמן רב, בין היתר בשל מאמצי הממשלה להגברת התחרותיות ולהפחתת יוקר המחייה.

בתוך כך, הכלכלה הישראלית צמחה בשנת 2017 בשיעור של 3.4%, בהובלת צמיחת הביקושים המקומיים והשיפור בצמיחה הגלובלית. שיעור האבטלה פוחת בקצב קבוע לאורך השנים האחרונות, ירד מתחת ל-4% בתחילת 2018 ותמך בעליית שכר רוחבית במשק בשיעור ממוצע של 3.3% לשנת 2017.

250/200 סייד בר + קובייה

הקרן מדגישה כי במהלך השנים הקרובות יש להפחית את הגירעון התקציבי באופן מתון כדי לשמור על מגמת הירידה בחוב. תקופת הגאות הכלכלית יוצרת הזדמנות טובה ליישומן של רפורמות מבניות משמעותיות בייחוד בתחומי החינוך וההכשרה, שוק המוצרים והסביבה העסקית. אתגר מרכזי בכלכלה הישראלית הוא רמת כישורים ושיעורי השתתפות נמוכים בשוק העבודה בקרב קבוצות מיעוט באוכלוסייה, בפרט החרדים וערביי ישראל. בעוד שהקרן מציינת לחיוב את ההתקדמות שהשיגה הממשלה בשנים האחרונות בהתמודדות עם האתגר להעלאת שיעור ההשתתפות בקרב קבוצות מיעוט אלו, התחזיות הדמוגרפיות לגידול במשקלן באוכלוסייה בעשורים הקרובים דורשות שיפור נוסף.

על אף הגידול שנרשם בשנים האחרונות בתקציב החינוך, הקרן מדגישה כי עדיין ישנו מקום לשיפור ומחדדת את הצורך בהתייעלות המערכת. הקרן מציינת לחיוב את העבודה הנעשית כיום בתכנון וביצוע רפורמות בתחום ההכשרות המקצועיות, ומדגישה את הצורך בחיבור השינויים בתחום ההכשרות לצרכים של שוק העבודה.

עוד צוינה לחיוב בדו"ח עבודת הממשלה בתחום ההשקעה בתשתיות והודגש הצורך בשיפור בעיקר בתחום תשתיות התחבורה. בימים אלו נעשית עבודת מטה של ועדה ממשלתית בנושא פיתוח אסטרטגיה לאומית ארוכת טווח לתחום התשתיות עד לשנת 2030, וזו שמה דגש גם על פרויקטים הדורשים מענה בחומש הקרוב. לאור משכם הארוך של פרוייקטי תשתיות תחבורה, הקרן מדגישה את הצורך בטיפול גם בצד הביקוש לתשתיות בטווח הזמן הקצר וציינה לחיוב יוזמות דוגמת פיילוט "עוברים לירוק".

לאחר קבלת הדו"ח הודתה נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג לאנשי המשלחת מקרן המטבע על עבודתם המקצועית והיסודית, והוסיפה "ראויה לציון המלצת המשלחת לאשר בדחיפות את הקמתה של הוועדה ליציבות פיננסית, לנוכח השינויים הצפויים במערכת הפיננסית. המשלחת מפרטת מספר המלצות שיישומן הינו תנאי הכרחי להמשך הצמיחה האיתנה גם בטווח הארוך, ובדגש על הצורך לשפר את המיומנויות באמצעות שיפור רמת החינוך וכלים נוספים להעלאת הפריון; והמשך שילוב ערבים וחרדים בשוק התעסוקה. חשוב שהממשלה תאמץ המלצות אלו ותפעל ליישומן בעקביות."

גם שר האוצר, משה כחלון הגיב לתוצאות הדו"ח ואמר "עיקרי הדו"ח השנתי של קרן המטבע נותנים אישור בינלאומי נוסף ליציבות ולצמיחה של הכלכלה הישראלית. הדו"ח משקף את ההשקעה התקציבית האדירה של משרד האוצר במשרדים החברתיים ובתשתיות לצד קידום רפורמות מבניות. כל הנתונים מוכיחים – מדיניות של כלכלה חופשית ואחראית לצד חמלה ורגישות חברתית מצמיחה את המשק הישראלי ומחזקת את מעמדו כמשק כלכלי מוביל בעולם."

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה