דוח הרשות לני"ע: הציבור מתפעל את השקעותיו בעיקר דרך הבנקים

דוח פעילות חברות ניהול תיקי השקעות של רשות ניירות ערך לשנת 2023: 324 מיליארד ש"ח מכספי הציבור מנוהלים על ידי חברות ניהול תיקים בעלות רישיון | 72% מהתיקים המנוהלים הינם בשווי נכסים של עד 1.5 מיליון ש"ח | 89% מהחשבונות המנוהלים מרוכזים בחברי בורסה שהנם בנקים, 86% מתוכם מרוכזים בחמשת הבנקים הגדולים בישראל

הבורסה לניירות ערך | צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

רשות ניירות ערך, המפקחת בין היתר על ענף מתן שירותי ניהול התיקים, מפרסמת דו"ח אודות פעילותם של מנהלי התיקים. נכון לסוף דצמבר 2023, פועלות בישראל 130 חברות ניהול תיקים אשר מנהלות שווי כולל של כ-324 מיליארד ₪ עבור כ-85,500 לקוחות, ביניהם לקוחות פרטיים, תאגידים, עמותות, מוסדות אקדמיים וגופים מוסדיים. 

בשונה מתחום ייעוץ ההשקעות במסגרתו ניתנות המלצות השקעה הנתונות לקבלת החלטתו של הלקוח, שירות ניהול תיקים מאפשר למנהל התיקים, באמצעות ייפוי כוח, לפעול בחשבונו של הלקוח, וזאת על פי מדיניות השקעות מוסכמת מראש ומותאמת לכל לקוח.

עיקרי הממצאים המפורטים בדוח:

בשנת 2023 חל קיטון של 4,497 תיקים (16.2%-) בקטגוריית התיקים הקטנים (עד חצי מיליון ש"ח), וגידול של 523 תיקים (8.6%) במספר התיקים הגדולים (מעל 5 מיליון ש"ח).

הציבור מתפעל את חשבונות ניירות הערך שלו בעיקר בבנקים. על פי ממצאי הדו"ח, 89% מהחשבונות המנוהלים מרוכזים בחברי בורסה שהנם בנקים, המשמשים משמורנים לניירות הערך. 86% מתוכם מרוכזים בחמשת הבנקים הגדולים בישראל. ממצא דומה מתקבל גם בקרב חברות ניהול תיקים הקשורות לחבר בורסה.

195 מיליארד ₪ (60%) משווי הנכסים המנוהל בתיקי הלקוחות, מנוהל עבור לקוחות פרטיים (שאינם מוגדרים "מוסדיים") – בעיקר לקוחות פרטיים וחברות. כ-72% מהתיקים הינם בטווח של עד מיליון וחצי ש"ח.

שיעור ההשקעה באמצעות קרנות נאמנות בתיקים מנוהלים קטנים (בשווי נכסים של עד חצי מיליון ש"ח) עומד על כ- 70%. בתיקים המנהלים שווי נכסים גדול יותר שיעור ההשקעה באמצעות קרנות נאמנות נמוך יותר.

מנהלי התיקים פועלים במגוון גדול של נכסים, בשנת 2023 רכשו ומכרו מנהלי התיקים 5,922 ניירות ערך ומכשירים פיננסים שונים הנסחרים ונסלקים בבורסה בתל אביב, מתוכם יחידות של 2,243 קרנות נאמנות. ב- 81 קרנות נעשו רק פעולות רכישה במהלך 2023.

סה"כ שווי הפעילות במסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שבוצע במסגרת פעילות ניהול התיקים בשנת 2023 (קניות ומכירות), עמד על כ- 178 מיליארד ש"ח. מתוך שווי זה, פעלו מנהלי התיקים בקרנות נאמנות בשווי של 45 מיליארד ש"ח. 

כ-95%, מהכנסות מנהלי התיקים, הינן הכנסות ישירות מדמי הניהול. בשנת 2023 סך ההכנסות בענף ניהול התיקים מדמי ניהול עמד על כ-804 מיליון ₪.

בשנת 2023 פועלות 40 חברות ניהול תיקים המנהלות 229 קרנות נאמנות ב"הוסטינג". 77% מהשווי המנוהל בקרנות אלה הן קרנות המשקיעות באג"ח ישראלי. 

כתיבת תגובה