דחיית מועדי התשלום: סיוע אמתי לקבלנים או כותרת חלולה?

משרדי האוצר והבינוי הודיעו כי הם דוחים תשלומים המגיעים להם מהקבלנים בגין קרקעות • מדובר בדחיית התשלומים המחויבים לרמ"י בחודש, דבר שלא בהכרח יסייע לקבלנים • טענה: ההטבה רלוונטית אולי לעשרה קבלנים

מכירות הקבלנים | אילוסטרציה: שאטרסטוק

משרדי האוצר והבינוי יצאו בהודעה על הקלה על הקבלנים בדחיית תשלומי החובה שלהם למדינה בחודש, אולם חלק מהקבלנים טוענים שמדובר בהטבה למעט מאוד חברות – רק זכייניות של המדינה מהתקופה האחרונה – וכי חודש דחיה, לא ממש תושיע אותם בסיטואציה הנוכחית.

בהודעת המשרדים נאמר, כי "מחזקים את ענף הנדל"ן". משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל באים לקראת הקבלנים והיזמים ודוחים את מועדי התשלום למדינה, במטרה לסייע לתזרים. אין ספק שענף הנדל"ן – המוגדר כ'קטר של המשק' – חייב חיזוק רב בימים אלה, לבל יקרוס. התחזוקה הכלכלית, תאפשר למשק להתאושש בקלות יותר בגמר המשבר.

על פי הנחיית שר האוצר, משה כחלון, ושרת השיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון, הודיעה רשות מקרקעי ישראל, כי היא דוחה את מועדי התשלום המגיעים לה. התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו על ידי רמ"י, נדחו עד ל 27.4.2020. דחיית התשלומים תתבצע ללא תוספת ריבית והצמדה. ההחלטה על דחיית התשלומים, התקבלה על רקע משבר הקורונה ורצונה של רשות מקרקעי ישראל, להיות קשובה לצרכי המשק ולמצוקת היזמים והקבלנים. יודגש, כי ההחלטה על דחיית תשלומים, לא חלה על תשלום תמלוגים לרמ"י, מכל סוג שהם.

על פי החלטת רמ"י, לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום, שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו, הינו בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר – ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן – עד ולא יאוחר מיום 27.04.2020, זאת, ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה, תחשב איחור או הפרה של תנאי העסקה או תנאי המכרז.

תנאים מגבילים

רמ"י מבהירה, כי מקום בו התשלום הינו תנאי לביצוע פעולה או הנפקת הסכם על ידי הרשות, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא, והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות.

בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז, יחולו בנוסף גם ההוראות הבאות:

א. עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה, עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 27.4.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה, המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות, דהיינו – המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות, והמצאת הסכם חתום לרמ"י.

ב. יובהר, כי דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח, תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין.

ג. דחייה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים, המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה.

ד. הרשות מבהירה, כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה.

שר האוצר, משה כחלון אמר לאחר ההחלטה, כי "המדיניות של ממשלת ישראל כפי שנקבעה על ידי ראש הממשלה, היא שבכל מקום שנוכל לסייע בהקלה על האזרחים והעסקים בישראל, אנחנו נעשה זאת. ענף הבנייה הוא ענף חשוב מאוד במשק הישראלי וחשוב לנו להמשיך ולסייע לענף, גם בתקופת משבר הקורונה".

שרת השיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון, התייחסה לדחיית התשלומים ואמרה בהודעתה, כי "ההחלטה על דחיית מועדי התשלום של הקבלנים למכרזי קרקע, היא עוד צעד שאנו נוקטים בשבועות האחרונים, על מנת להקל על הקבלנים ולמנוע פגיעה ברוכשי הדירות. ההחלטה מהווה צעד נוסף שיסייע לייצב את ענף הבינוי בתקופה מאתגרת זו. אנו נמצאים בקשר רציף עם התאחדות הקבלנים, על מנת לתת מענים לאתגרים של התקופה ולמזער פגיעה ברוכשי הדירות, בקבלנים וביזמים".

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו, הגיב על הודעת רמ"י בנושא דחיית מועדי התשלום, ואמר כי "ענף הבניה והתשתיות ממשיך לפעול, גם אם בהיקף חלקי, בזכות ובתמיכה של הממשלה והוא ימשיך לפעול כדי למנוע פגיעה אנושה בציבור רוכשי הדירות ובמשק כולו. כדי להמשיך את תנופת הבניה, על כל הגורמים הפועלים מול הענף, להמשיך לתמוך בקדום הבניה והקמת התשתיות, שעליהם מבוססת הכלכלה הישראלית". לדבריו, "הצעד הזה יאפשר לחברות הבניה לצאת מהמשבר הזה בצורה טובה יותר ולהשלים את הבניה של הדירות שלהן המשק זקוק".

כוסות רוח למת

לעומתם, יש קבלנים המתאוננים על המצב וטוענים כי אלו הם כוסות רוח למת. עפרה חדד, סמנכ"לית ומבעלי חברת יורו ישראל, מסרה כי "אין ספק שכל דחייה זו עזרה. יחד עם זאת, לפי הכותרת, ניתן היה להבין, שזו עזרה לכל הקבלנים והיזמים, אבל בסך הכל מדובר על קבלנים ויזמים שזכו לאחרונה במכרזים, ששווקו על ידי רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון ודחו להם תשלומים על הקרקע והפיתוח.

"זו בושה, זה רלוונטי אולי ל-10 קבלנים שזכו במכרזים כאלו, זו לא עזרה לענף כולו. המדינה מנסה לייצר כותרות במקום לעזור לענף כולו בדרכים אחרות, ולא חסרות כאלו".

אבי כראל, יזם קומפלקס מלון 'בראון 42 דגריז אילת': "אני מברך על החלטת רמ"י ועל כל החלטה של רשות ממשלתית נוספת או מקומית, על כל הקלה ודחיית תשלומים כזו או אחרת. אך מי שחושב שדחייה של חודש מספיקה – טועה, משבר הקורונה לא יסתיים בעוד חודש ואנו נראה את ההשלכות שלו, עוד הרבה אחרי. לכן המדינה ורשויותיה צריכות להכניס את היד עמוק לכיס, בכדי לתת אמון ליזמים ולעסקים, לחזרה 'לעסקים כרגיל', כמה שיותר מהר.

"המשבר יחלוף מתישהו ותפקידה של המדינה (ורמ"י בראשה) להחזיר את חלקי המשק לשגרה מהירה, באמצעות מענקים והקלות ולא רק בדחייה מינורית של תשלומים".

שמחה גרידינגר, יו"ר ובעלים של קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן: "הממשלה מציעה פה עזרה מינורית. היא יצאה בכותרת עם הטבה שלא עולה לה כסף, אבל לא באמת עוזרת לרוב החברות, כי בעוד חודש, הן הרי תצטרכנה לשלם. העזרה האמתית שתוכל להניע את השוק, גם בימים אלו, היא הקלות דווקא על ציבור רוכשי הדירות. לדוגמא פטור ממס רכישה, הקטנת המיסוי על משקיעים ועוד". לטענתו, "היות וענף הנדל"ן הוכרז כענף חיוני, והעבודה בשטח נמשכת, החזרת הרוכשים לבצע רכישות תסייע מאד".

כתיבת תגובה