דחיית תשלומים והטבות נוספות: אלה ההקלות שיעניקו הבנקים

דחיית תשלומי הלוואות משכנתא והלוואות נוספות תוך שמירה על הריבית המקורית וללא עמלות על פעולת הדחייה – לכלל לקוחות הבנקים | אלה הן רק חלק מהחלטות בנק ישראל שיחייבו את כלל הבנקים | במסגרת הקלות נוספות לתושבי העוטף ומשפחות המשרתים, הפצועים והנעדרים – יוכלו לדחות את תשלומי המשכנתא ללא ריבית או עמלות כלל | כמו כן יוענק פטור גורף מעמלות פעולות בנקאיות בסיסיות למשך שלשה חודשים | גם מסגרות האשראי יהיו תחת הקלות שיסייעו לאזרחים

דני חחיאשוילי | צילום: דוברות בנק ישראל

בלחץ חברי הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות: בנק ישראל מפרסם מתווה רשמי של רשימת ההקלות הבנקאיות שיינתנו בצל המלחמה השוררת.

הפיקוח על הבנקים פעל בימים האחרונים כדי לגבש מתווה רוחבי להקלה על נטל האשראי והעמלות למשקי הבית והעסקים אשר מתגוררים ופועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה, אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי, שגויסו למילואים בצו 8, או שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל הראשון) ומתייחס לדחיית תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי), יתרת חובה בחשבון עו"ש ועמלות. לקבוצה זו ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות.

ליתר לקוחות הבנקים (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל השני), תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות למשך 3 חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.

יובהר, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

כך למשל, דחיית משכנתאות והלוואות תתבצע על פי הריבית המקורית וללא עמלות על פעולת הדחייה עצמה, לכלל לקוחות הבנקים.

הקלות נוספות שיינתנו לתושבי העוטף בלבד (עד 30 ק"מ), למשפחות שפונו ע"י כוחות הביטחון, משפחות החללים, הנעדרים ומשרתי המילואים: דחיית משכנתאות והלוואות ללא ריבית וללא עמלות, פטור גורף מעמלות פעולות בנקאיות בסיסיות למשך 3 חודשים, הגדלת מסגרת האשראי ליתרת חובה ללא ריבית עד 10,000 שקלים – ללקוחות שהיו ביתרת חובה לפני פרסום המתווה. כניסת תוקף המתווה תהיה לכל המאוחר בעוד כשבועיים, בתאריך 31.10.2023

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "בזמנים קשים אלו על כולנו לתת כתף ולהירתם וחשוב שהבנקים ידעו להמשיך לספק פתרונות לציבור להתמודד עם הקושי הכלכלי שבעקבות המלחמה. כינסנו את ראשי המערכת הבנקאית כדי לגבש מתווה אחיד בדגש לסיוע לאוכלוסייה שנפגעה, לכוחות הביטחון שפועלים ולאלו שנדרשו לפנות את בתיהם והבנקים נרתמו לכך. אני מודה לראשי המערכת הבנקאית וסמוך ובטוח שמתווה זה יסייע לציבור לצלוח את התקופה המאתגרת הזו. במקביל, הצעדים הפרטניים שפרסמו הבנקים למען לקוחותיהם בימים האחרונים חשובים ואנו קוראים להם להמשיך לסייע לציבור שנפגע ובפרט להיות קשובים ללקוחותיהם ולמצוא גם פתרונות נקודתיים. אנו בבנק ישראל נמשיך לתת מענה לסוגיות הכלכליות השונות הנובעות מהמלחמה ונגבש צעדים תומכים ומסייעים בהתאם לכלים העומדים לרשותנו."

המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי: "המערכת הבנקאית בישראל ערוכה לתמוך בהמשך הפעילות הכלכלית במשק גם בשעת חירום. חוסנם של הבנקים הישראלים נבנה לאורך שנים ארוכות ומטרתו לשמש עתה גב תומך לאוכלוסייה בישראל ובפרט לסייע לאלו שנפגעו מהמלחמה. המתווה איתו יצאנו היום הוא צעד חשוב נוסף בעשייה שלנו ונותן מענה בתחומי אשראי ועמלות הן למשקי הבית והן לעסקים, ומקל באופן משמעותי על תזרים המזומנים שלהם בתקופה הקרובה. אני מברך את הבנקים על היוזמות שנקטו בהן מאז פרוץ המלחמה ועל הצטרפותם למתווה שגובש, במטרה לסייע ללקוחות לצלוח את התקופה המורכבת הזו. אנו מעודדים את הבנקים להמשיך להיות קשובים ללקוחות ולהרחיב את הסיוע בכל דרך שימצאו לנכון. אנו בפיקוח על הבנקים נמשיך לתמוך ולבצע את ההתאמות הנדרשות בסוגיות הבנקאיות השונות נוכח המצב הביטחוני ולמען הציבור."

תגובה אחת ל: "דחיית תשלומים והטבות נוספות: אלה ההקלות שיעניקו הבנקים"

  1. חרטאאאאאאאאכ

כתיבת תגובה