דחיפה נוספת לפרויקט הסולארי של פריים אנרג'י במושב תלמים

פריים אנרג'י התקשרה בהסכם עם קבוצת הראל לקבלת מסגרת אשראי בסך 60 מיליון שקל להקמת המתקן סולארי שהיקפו כ-22.5 מגה וואט | ההסכם עם הראל הינו חלק מהסכם מסגרת למימון פרויקטים סולאריים בהיקף מצטבר של כ-100 מגה-וואט ובסכום כספי של עד 350 מיליון שקל | במקביל, מעדכנת החברה כי העמידה לחברת החשמל ערבויות בסך כ-71 מיליון שקל ומימשה את זכייתה בהספק 475 מגה-וואט (AC) במכרז דו שימוש

ירון קיקוז, בעלים ויו"ר דירקטוריון פריים אנרג'י | צילום: שחר גל

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י ממשיכה להרחיב את פעילותה. החברה מעדכנת, כי התקשרה בהסכם מימון עם קבוצת הביטוח והפיננסים הראל לקבלת מסגרת אשראי בסך של עד 60 מיליון שקל. המימון הינו לצורך הקמת מתקן סולארי לייצור חשמל בהספק של 22.5 מגה-וואט (DC), בסמוך למושב תלמים. המתקן הסולארי בתלמים צפוי להתחבר לרשת החשמל מכוח הליך תחרותי מס' 4 למערכות קרקעיות.

הסכם מימון זה הינו הסכם מימון ראשון, מתוך מספר הסכמי מימון שעליהם צפויה לחתום פריים אנרג'י עם קבוצת הראל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022, בקשר למימון ומימון מחדש (Re-Finance) של פרויקטים סולאריים של החברה בישראל בהספק מצטבר של עד 100 מגה-וואט (DC) ובסכום כולל של עד 350 מיליון שקל.

במקביל, החברה מעדכנת היום כי מימשה את זכייתה מחודש נובמבר בהספק של 475 מגה-וואט (AC) במסגרת הליך תחרותי מס' 1 להקמת מתקני דו שימוש שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך, באמצעות  העמדת ערבויות בסך של 71.25 מיליון שקל בהתאם להוראות ההליך התחרותי.

בהקשר זה, החברה מעדכנת כי נכון להיום היא הגישה לחברת החשמל בקשות לפתיחת תיקי חיבור בהספק של 224 מגה-וואט (AC), כאשר החברה צופה כי במהלך הרבעון הראשון של 2022 יוגשו בקשות חיבור נוספות ביחס ליתרת הזכייה. 

ירון קיקוז, יו"ר פריים אנרג'י: "אנו מעדכנים היום על פרויקט ראשון שיוצא לדרך במסגרת הסכם שיתוף הפעולה שלנו עם קבוצת הראל בתחום המימון. הפרויקט בתלמים, שהקמתו תסתיים ברבעון הראשון של 2022, הינו הראשון מבין שורה של עשרות פרויקטים שבכוונתנו להקים במהלך השנה הקרובה, בהיקף כולל של כ-80 מגה וואט (בנוסף לכ-20 מגה-וואט אשר נמצאים בהפעלה מסחרית), מה שיתמוך במגמת הצמיחה של פריים אנרג'י בשוק הישראלי, במקביל להמשך ההתקדמות בפיתוח הפעילות הבינלאומית של החברה באיטליה וברומניה. בשוק הישראלי, בסוף שנת 2022 פריים אנרג'י תחבר מתקנים בהספק של כ- 80 מגה-וואט (בנוסף ל-20 שכבר מחוברים), כאשר עד אמצע שנת 2024, צפויה החברה לחבר מתקנים בהספק של 780 מגה-וואט, ובסך הכל להחזיק בישראל מתקנים בהספק של 880 מגה-וואט."

כתיבת תגובה