דיון דרך המסך | בית הדין הדיגיטלי הראשון במשרד המשפטים

במהלך השנה החולפת נפתחו בבתי הדין לעררים לענייני קורונה תיקים רבים בנושא השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים | 1038 תיקים הגישו בעלי עסקים, מתוכם הסתיים הטיפול ב-509, וב-48% מהם התקבל הערעור שהוגש | אתמול נחנך בית הדין הדיגיטלי הראשון במשרד המשפטים ובממשלה, אשר פעילותו מתנהלת במלואה באמצעים דיגיטליים – כולל הדיונים עצמם

מנכל משרד המשפטים ערן דוידי | צילום: שלומי אמסלם, לע"מ

אתמול (ראשון) נחנך בית הדין לעררים על החלטות רשות המסים – השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים ומענק סיוע בשל פגיעה ממושכת כתוצאה ממשבר הקורונה. בית הדין נחנך עם מעברו למבנה הקבע של בית הדין בירושלים. מדובר בבית הדין הדיגיטלי הראשון במשרד המשפטים ובממשלה, אשר פעילותו מתנהלת במלואה באמצעים דיגיטליים, החל מהגשת הערר באמצעות הזדהות ממשלתית חכמה, דרך מסמכים לדוגמה – כך שכל אזרח יוכל להתנהל בצורה הקלה ביותר, ועד להנגשת סעיפי החוק הרלוונטי. עבודת הדיינים אף היא מתקיימת, לראשונה בישראל, בדיונים מקוונים ותוך הליך דיגיטלי מלא.

בית הדין הוקם כהמשך להחלטת הממשלה מאפריל 2020 על מתן מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט במסגרת הוראת שעה על הקמת בית הדין לעררים במשרד המשפטים, אליו זכאים בעלי עסקים שרואים עצמם נפגעים מהחלטת רשות המסים לסרב לבקשתם ל'מענק הוצאות קבועות', להגיש ערר ועניינם ייבחן על ידי בית הדין לעררים, והכל באופן דיגיטלי ללא צורך בהגעה לבית הדין.

אתמול כאמור נחנך מבנה הקבע של בית הדין, אשר פועל ברובו הגדול על תשתית ממוחשבת המאפשרת לצדדים להליך להגיש את תיקי הערר באמצעות אתר אינטרנט ייעודי, ללא צורך בנוכחות פיזית בבית הדין. במקרים בהם עולה צורך לערוך דיון, הוא מתקיים באמצעים טכנולוגיים בהם ויעוד חזותי.

הליך הערר המתקיים בבית הדין מתנהל "ללא נייר", במסגרת מערכת ממוחשבת לניהול תיקים. הצדדים להליך הערר ומייצגיהם מקבלים גישה למערכת אינטרנטית, באמצעות מנגנון ההזדהות הממשלתי. אתר האינטרנט של בית הדין כולל מדריכי מידע רבים שנועדו לפשט לציבור העוררים את הליך הגשת הערר. באתר מפורסמים טפסים ונהלים הקשורים להליך הערר, וכן כל ההחלטות הסופיות של ועדות הערר וסיכום דו שבועי שלהן.

עו"ד ערן דוידי, מנכ"ל משרד המשפטים עם חניכת בית הדין: "ביה"ד הוא ערכאה חדשנית, עם מאפיינים ייחודיים ביניהם: ההליך שמתנהל בביה"ד הינו מקוון מקצה לקצה, בפני ביה"ד יש ייצוג רחב של העוסקים, כשרבים מהם אף יכולים לייצג את עצמם בפני ביה"ד ללא צורך בייצוג; לביה"ד הוקנתה סמכות רחבה מאד על מנת לאפשר ביקורת שיפוטית מקצועית ויעילה על החלטות רשות המסים וגם הדיונים אשר מתקיימים בפני ביה"ד מתקיימים באופן מקוון בהצלחה רבה. בחודשים האחרונים וועדות הערר נתנו פסקי דין בהם ביקורת שיפוטית בונה לרשות, בה בין היתר הובעה העמדה הפרשנית של וועדות הערר במגוון רחב של נושאים כגון: חריגה מהנוסחה הקבועה בחוק, בחינת הקשר הסיבתי בין הירידה במחזורי העסקאות להשפעה הכלכלית בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, קביעת מבחנים לבחינת הוצאות קבועות, הכרה בוויתור על דמי שכירות מצד משכירים כירידה במחזורים ועוד. פסקי הדין של וועדות הערר זמינות ונגישות לציבור הרחב באתר בית הדין, וימשיכו לשמש את ציבור לקוחות ביה"ד עד להשלמת המשימה העומדת לפתחנו".

עו"ד תמר שטיינר, ראשת בית הדין לעררים לענייני קורונה – השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים כתוצאה ממשבר הקורונה הוסיפה ואמרה: "מהרגע הראשון ראינו במשימת הקמת בית הדין שליחות ומשימה לאומית מיוחדת, בעלת תרומה של ממש לשיפור ההליכים השיפוטים ולחדשנות בעולם המשפט. כולנו היינו צריכים לצאת מהקופסה בכל הקשור לתפיסה המסורתית של ההליך המשפטי ולהמציא את הגלגל מחדש, ובהתאם לכך ניתחנו את הדרכים הטובות ביותר לנהל תיקים תוך חשיבה מתמדת על הפקת לקחים, שיפור והתייעלות. טייבנו את הליך קביעת הדיונים המקוונים וכיום אני יכולה לומר בגאווה כי דיון מקוון מתקיים באופן שאיננו נופל ואף עולה לעיתים על דיון פרונטלי בבתי המשפט. בית הדין פועל בשקיפות מלאה כאשר כל החלטות בית הדין מועלות לאתר זמין וידידותי לציבור".

יצוין כי במקביל, הוגש דו"ח פעילות ראשון של בית הדין לעררים למנכ"ל משרד המשפטים, ערן דוידי, והוא כולל נתונים אודות פעילות בית הדין והחלטות שהתקבלו בעררים שהגישו בעלי עסקים מאז תחילת פעילותו בחודש ינואר 2021.

כתיבת תגובה