דיירי קומת קרקע שרוצים לספח לעצמם חלק מהחצר המשותפת

דיירי קומת הקרקע מבקשים למנוע מהשכנים להשתמש בחצר המשותפת בטענה שזה מפריע ומזיק להם, וממילא אם אין שימוש בה לשאר הדיירים הם רוצים לספחה לעצמם.

סיפוח הגינה לדירת הקרקע אילוסטרציה: shutterstock

בבניין שבו הדירות בקומת הקרקע היו בנויות צמוד לחצר הציבורית המשותפת ששייכת לכלל דיירי הבניין, רצו דיירי קומת הקרקע לסגור חלק מן החצר הזו ולהפוך אותם לחצר פרטית לעצמם. הדיירים דיברו עם השכנים ובקשו את רשותם, ומרבית השכנים הסכימו. חלק מן השכנים ביקשו שיחתם מסמך המודיע שזכויותיהם לא יפגעו.

אולם שכן אחד שגר בקומה העליונה התנגד בתוקף לאחד מבעלי הדירות בקומה התחתונה (היו שניים), ולא הסכים בשום אופן שיסגור לעצמו חצר פרטית על השטח הציבורי. זאת למרות שאותם שכנים כבר בנו גדר שגידרה להם את החצר משום שחשבו שישנה הסכמה מלאה בין הדיירים על כך.

ono box

בתשובה להתנגדותו של השכן מקומה העליונה טען דייר קומת הקרקע, כי בין כך איננו מסכים כי ילדי הבניין ישחקו בחצר הזו מכיוון שהדבר מפריע לו, מזיק לו באופן מידי וגורם לו נזק בטווח הארוך לערך הדירה. ומשכך אין שימוש לשכנים באותה החצר, וגם לבניה היא איננה ראויה כי תחסום את חלונות דירתו ולכן אין מניעה שישתמש בה לצרכיו.

כמו כן טען דייר קומת הקרקע כי לשכן מהקומה העליונה רצון לבנות על הגג המשותף ולכן עליו לאפשר לו את השימוש בחצר.

 

רבני בית ההוראה שדנו בשאלה השיבו כי אין השכנים מקומת הקרקע יכולים לדרוש מילדי הבניין שלא לשחק או להשתמש בחצר המשותפת שלא בשעות המנוחה המקובלות, וכי לא ניתן למנוע מהם את התשמישים בחצר גם אם יש נזק לדירתם. שהרי חצר משותפת מיועדת גם למשחקים ואין אפשרות למנוע אדם מלהשתמש בתוך שלו, כל עוד הוא לא עושה שום שינוי.

יתרה מזאת אף אם לשכנים לא היתה יכולת שימוש בחצר מסיבה כלשהי, עדיין יכולים הם וניתנת להם הזכות למנוע מדיירי קומת הקרקע מלספח את אותה חצר לדירתם בטענת ‘דינא ודיינא’, שמחר, כאשר השכנים ירצו להרחיב או לעשות שימוש מותר אחר בחצר, יצטרכו לדון ולריב עם בעלי דירות הכניסה.

אולם, רשאים הם להתנגד לשינוי בחצר שיגרום לה להיות יותר ראויה למשחק מבתחילה (בשעת גמר בניית הבניין) כגון אם ירצו דיירי הבניין לרצף את אותה חצר באם לא הייתה מרוצפת.

 

לגבי הטענה כי אותו שכן רוצה לבנות על הגג ואם כן עליו לוותר על זכותו שבחצר כנגד, זו אמנם טענה שיכולה לידון בבית דין, כבקשה לחלוקת השטחים בין השותפים – קרי דיירי הבניין. אולם זה דבר הצריך לידון בין שני הצדדים לאחר שישומו בבית הדין את שווי השטחים וישווה ביניהם.

 

שאלה זו נענתה ע”י רבני אתר דין, כתובת האתר: http://din.org.il/
בית הוראה: 02-5023637

side
ono-inner

כתיבת תגובה