דירות קטנות, התחדשות ושכירות: זו תכנית מגורי הקשישים

כ-20 אחוזים מהאזרחים הוותיקים בישראל חיים ללא דירה משלהם | כחלק מאימוץ מסקנות הוועדה שדנה בתחום הדיור המשרד לשוויון חברתי מציג: זהו החזון החדש בתחום הדיור עבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים העצמאיים בישראל

קשיש בימי החנוכה | צילום אילוסטרציה: יעקב נחומי, פלאש 90

לאחר עבודת מטה של חודשים רבים, התכנסה בשבועות האחרונים מועצה מייעצת ייחודית, אותה כינס המשרד לשוויון חברתי, על מנת לדון בתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח בתחום הדיור עבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. כעת, עם תום עבודת ההכנה, מפרסם המשרד את עיקרי התוכנית.

בשנת 2018 פורסם "דו"ח מטה הדיור הלאומי" על ידי הוועדה הבינמשרדית לקידום פתרונות דיור לאזרחים וותיקים. עיקרי המלצות הוועדה היו – התאמת מלאי הדירות המתוכננות והקיימות, עבור אזרחים וותיקים המעוניינים להישאר בביתם, בהלימה לעיקרון "הזדקנות במקום"; הגדלת שוק הדיור המוגן, המופעל על ידי גורמים פרטיים והתאמתו למעמד הביניים; פיתוח ולמידה של  צורות דיור חלופיות.

250/200 סייד בר + קובייה

92% מהאזרחים הוותיקים מתגוררים בקהילה, מתוכם 78.3 בעלי דירה, 17.3% בשכירות ו4.4% בצורות אחרות של דיור. בשנים האחרונות פעל המשרד לשוויון חברתי בתאום ושיתוף פעולה עם רשות מקרקעי ישראל באפיקים של חשיבה אסטרטגית ומיפוי תחום הדיור, מחקר, למידה והכרות עם השטח, על מנת לייצר  תכנית אסטרטגית לפעילות בתחום הדיור כך שתתאים לאזרחים עצמאיים המעוניינים להזדקן בביתם.  עם תום עבודת המיפוי והמחקר, ניסח המשרד לשוויון חברתי את החזון שלו בתחום הדיור לאזרחים ותיקים: "לקדם ולתמוך במגוון צורות דיור, על מנת לייצר סל מענים רחב, מותאם ובר השגה, ממנו יוכלו  אזרחים ותיקים  לבחור את צורת הדיור המיטבית עבורם". חזון זה שם דגש על השונות הקיימת בקרב אזרחים וותיקים בשלב המשמעותי, בו הם מתכננים ובוחרים את צורת המגורים המיטבית עבורם לעתיד לבוא. המשרד לשוויון חברתי מאמין שתפקיד המדינה לאפשר ולהנגיש צורות דיור מגוונות ומותאמות מחד, ושהיצע הפתרונות יהיה כזה שיתאים למגוון אוכלוסייה רחב ככל האפשר.

לשם כך, כינס המשרד מועצה מייעצת מיוחדת לתחום הדיור עבור אזרחים ותיקים בה הוצג סל המענים הכולל 5 מוקדי פעילות. חברי המועצה המייעצת הם: סמי קידר, פרופ' עמירם רביב, ניסים אברם, פרופ' יצחק בריק, פרופ' ישראל דורון, פרופ' צבי לניר, פרופ' רביע חליאלה, יוסי היימן, פרופ' יורם מערבי, יפעת סולל, יעל חביב, ורד סוויד, שרון שיוביץ, חדווה בר, עינת פורת עמוס, דליה גאון, ליאת איילון, קולט אביטל, ענת סרגוסטי.

 דירות קטנות – בניה חדשה

רמ"י מקדמת יחד עם המשרד לשוויון חברתי ובתאום עם משרד השיכון והבינוי וחברת דירה להשכיר את המהלך על ידי הקצאת שטחים לבניה חדשה לכלל האוכלוסייה. במסגרת זו מקודמת בניה של שכונות מגורים במיקומים מרכזיים ובאזורי ביקוש, בפרויקטים אלו יבנו גם דירות קטנות יחסית של 2-3 חדרים אשר יתנו מענה גם לצרכים של אוכלוסייה וותיקה. בשנים הקרובות צפויות לקבל תוקף כ – 80,000 יח"ד קטנות, שיביאו לשינוי משמעותי בהיצע יח"ד בכלל שוק הדיור.  עוד הוחלט על קיומו של פיילוט במיקום מרכזי שבו יבנו 500 יחידות דיור, מהם כ 20%  דירות קטנות המותאמות לאזרחים ותיקים. המשרד יחד עם רמ"י יפעלו להרחבת ההיצוע, על בסיס הפיילוט. כמו כן, רמ"י יחד עם המשרד לשוויון חברת פועלים להגדלת אחוז הדירות הקטנות בכל פרויקט חדש שיבנה וכן ליצירת מנגנון אשר יבטיח שדירות אלו יאוכלסו גם על ידי אזרחים ותיקים, בהתאם ליחסם באוכלוסייה הכללית.

דירות קטנות – התחדשות עירונית

המשרד יפעל לקידום רגולציה המגדילה משמעותית ובאופן יזום את היצע הדירות הקטנות (עד 3 חדרים) בכל פרויקט, בהתאם להחלטת הממשלה. בנוסף בפרויקטים של פינוי בינוי במסלול מיסוי ובמסלול חיזוק מבנים (תמא), קיימים חסמים אשר פוגעים באזרחים ותיקים. במסלולים אלו  המשרד רואה את תפקידו בקידום מנגנון טיפול  הנותן מענה מיטבי ומותאם לאוכלוסייה ותיקה, כפי שנעשה בפרויקטים עליהם אחראית הרשות להתחדשות עירונית. כמו כן יזם המשרד פעילות משותפת להסרת חסמים לאוכלוסייה וותיקה במסגרת שולחן עגול שמכנסת הרשות להתחדשות עירונית ויעסוק בפיתוח מענים משלימים לטיפול באוכלוסיית הוותיקים בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים .

שכירות לטווח ארוך

17% מכלל בני 65+ הגרים בקהילה – גרים בשכירות. זהו מענה המשלב יתרונות עבור אוכלוסייה מבוגרת  כגון: אפשרות למעבר מדירות גדולות לקטנות,  דיור במרכזי ערים בנגישות לשירותים שונים, אלטרנטיבה לבעלות על דירה וכו'. כיום רמ"י מקצה מגרשים לפעילות החברה הממשלתית "דירה להשכיר", שמקדמת דיור לשכירות ארוכת טווח, לכלל האוכלוסייה וכעת יפעל המשרד לפיתוח שכירות לצמיתות על מנת לתת לאזרחים ותיקים ביטחון דיורי. להשגת מטרה זו פעל המשרד ביחד עם משרד האוצר לקידום שכירות מוסדית ארוכת טווח והצליח להעלות את השכירות כך שתעמוד על 10 שנים בניגוד ל-5 שנים בלבד כפי שהיה עד כה. כמו כן במסגרת הדיור המוסדי עברה החלטה מהותית על פיה המדינה תיתן הקלות במס ובאפשר רכישת קרקעות במחיר מופחת ליזמים ובתנאי שהבניינים והדירות יוצעו לשכירות למינימום 15 שנים עם הטבות נוספות, במידה והשכירות תוארך  לעוד 5 שנים.

דיור מוגן בר השגה

במסגרת עבודה משותפת של המשרד עם רמ"י וביחד עם משרד הרווחה, האחראי  על הדיור המוגן בישראל, מתבצעת בימים אלו עבודה משותפת על מנת לפתח מודל של דיור מוגן בר השגה, כך שיהיה רלוונטי לשכבות אוכלוסיות רחבות יותר ולא רק למעמד סוציו-אקונומי גבוה כפי שקיים כיום. רשות מקרקעי ישראל מקדמת כ-100 מגרשים בהיקף של כ – 30,000 חדרים על מנת לתת פתרון לאוכלוסיית מעמד הביניים בכל רחבי המדינה.

קידום צורות דיור חלופיות

על מנת לאפשר צורות דיור חדשות המשרד לשוויון חברתי יפתח מודל חדש בשם "דיור מאורגן" בקהילה: מקבץ דיור בר השגה בשכירות לצמיתות, אשר מאפשר המשך חיים עצמאיים בקהילה תוך מתן מעטפת שירותים מינימלית. מודל זה, יאפשר מגורים במקבצי דיור מותאמים, הכוללים חללים משותפים וציבוריים אשר יאפשרו גם את קיומם של צורות הדיור השיתופי והקואופרטיבי. דיור מאורגן יאפשר מעבר לדירות מותאמות בסביבת המגורים של האזרח הוותיק, המשך בשגרת החיים ויצירת קשרים חברתיים נוספים, תוך  המשך צריכת שירותים במרחב העירוני והקהילתי.

תמיכה ב"הזדקנות במקום"

בהתבסס על המודלים קיימים, המשרד מעוניין לפתח מוצר בר קיימא, לאוכלוסיית ותיקים רחבה, אשר יספק מעטפת שירותים מודולרית וגמישה בכתובת אחת. מעטפת זו תכלול שירותים עד הבית כמו גם תסייע בקיום פעילויות בסביבה החיצונית בהתאם לרצונו ומצבו של האזרח הוותיק. מעטפת השירותים תשפר את איכות החיים של האזרחים הוותיקים באמצעות יצירת מערך תומך וקבוע, אשר יחזק את תחושת הביטחון, העצמאות  והמסוגלות האישית של האזרח הוותיק המזדקן בביתו.

מעטפת השירותים תקדם "הזדקנות פעילה" בכך שהיא תאפשר הכוונה, עידוד וסיוע לצריכת שירותים בקהילה כגון: פעילות חברה ופנאי, פעילות מניעתית המקדמת אורח חיים בריא, סיוע בשגרת הטיפול הרפואי, ניהול משק בית, היסעים, הסעדה, מיצוי זכויות ועוד. השירות יהיה מודולרי וגמיש על מנת לאפשר פרסונליזציה התואמת את התהליך ההזדקנות אותו עובר האזרח הוותיק.

870/135 ליינר ארטקל

השרה לשוויון חברתי, מירב כהן: "אני מאמינה שחיים קהילתיים ומשותפים הם מתכון להזדקנות בריאה וטובה. כיום ישנם פתרונות יפים לאנשים שיכולים להרשות לעצמם לשלם בעבור דיור מוגן וישנם גם מקבצי דיור מטעם המדינה, שלהם זכאים מבוגרים בעלי הכנסות נמוכות מאד. אך לכל שכבת הביניים אין כיום למעשה היצע של פתרונות דיור קהילתיים, ועל הצורך הזה העבודה המשותפת שלנו עם משרד הבינוי והשיכון באה לתת מענה. בנינו סל של פתרונות שיכולים להתאים לקהלים שונים: בניית דירות קטנות המותאמות למבוגרים במיזמי מגורים חדשים ובמסגרת תכניות התחדשות עירונית, הגדלת היצע השכירות לטווח ארוך, הגדלת היצע הדיור המוגן במחירים ברי השגה ועוד. על רקע הזדקנות האוכלוסייה ומצוקת הבדידות שהולכת וגוברת תכנון מלאי דיור שמותאם למבוגרים הוא כורח המציאות. אני מודה לשר הבינוי והשיכון זאב אלקין ומנכ"ל משרדו  אביעד פרידמן, על שיתוף הפעולה, ולכל אנשי המקצוע במשרדם".

מר רפי אלמליח, מנהל אגף תכנון של רמ"י ציין כי לאור המגמות העולמיות של הזדקנות בקהילה, רשות מקרקעי ישראל רואה חשיבות בקידום תכניות מגורים המאפשרות פתרונות דיור במרכזי ערים ובשכונות הן כפתרונות ייעודיים לאוכלוסיית הגיל השלישי והן פתרונות של עירוב גילאים. במסגרת זו, משלבת רמ"י בכל התוכניות דירות קטנות בכלל ובמרכזי ערים בפרט בהיקף תכנוני של כ – 80,000 יח"ד, דיור מוגן למעמד הביניים בהיקף תכנוני של כ – 30,000 יח"ד ודיוריות. התוכניות שכבר קיבלו תוקף ואלו שיקבלו תוקף בשנים הקרובות, ייתנו פתרון עפ"י המודל שפותח יחד עם המשרד לשוויון חברתי.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה