דמי הניהול בקצבת הזקנה יוזלו | ומי נשאר בחוץ?

לפי תקנות ועדת הכספים המאושרות, מקבלי קצבאות הזקנה החדשים ייהנו מהפחתה של לא פחות ממחצית שיעור דמי הניהול המרבי | גם מקבלי קצבאות השארים ייהנו מהתיקון | הבשורה הרעה: התיקון לא יחול על מקבלי הקצבאות הוותיקים

קשיש ירושלמי | צילום אילוסטרציה: נתי שוחט פלאש 90

עומדים לצאת לפנסיה? הנה סיבה אחת משמחת לפנסיונרים החדשים ואלה שבדרך: החל מחודש זה ואילך יוזלו משמעותית דמי הניהול לקופות הפנסיה של מקבלי קצבאות הזקנה. במקרים מסוימים אלה אף ייחתכו עד למחצית מהעמלה שנגבתה עד כה מן החוסכים.

התיקון החדש לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, שאישרה וועדת הכספים בחודש שעבר ונכנס לתוקף כבר בראשית השבוע שעבר (בתאריך 1.2.2022), קובע כי שיעור דמי הניהול המקסימלי שייגבה ממבוטח על ידי הקרן המנהלת יעמוד על 0.3% בלבד. זאת, לעומת שיעור דמי הניהול המרבי שעמד עד כה על 0.6%. התיקון משקף הפחתה של לא פחות מ-50% משיעור דמי הניהול המרבי שקרנות הפנסיה יכלו לגבות ממקבלי קצבת זקנה.

בנוסף למקבלי קצבת זקנה, ייהנו מהתיקון החדש לתקנות גם שארי מקבלי קצבת זקנה בקרן פנסיה, וכן שארי מקבלי קצבת זקנה ומוטבי מקבלי קצבת זקנה בביטוחי מנהלים ותגמולים לעצמאים.

בהודעת קרנות הפנסיה שהופצה השבוע לסוכני הביטוח נכתב, בין היתר, כי "דמי ניהול אשר ייגבו ממקבלי קצבת זקנה, שיחלו לקבל את קצבתם החל מהמועד הקובע, וכן של שארי מקבלי קצבה כאמור, לא יעלו על שיעור שנתי של 0.3% מסך הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן למקבל הקצבה".

עם זאת, הבהירו בחלק מהקרנות כי מפאת הזמן הקצר בין עדכון התקנות לכניסתם לתוקף, ייקח להם מספר ימים לעדכן את הסימולטרים השונים המשרתים את סוכני הביטוח. כך למשל, בהודעת 'כלל' נכתב: "אנו פועלים לעדכן את הסימולטורים השונים, בהתאם לשינוי החל בשיעור דמי הניהול ממקבלי קצבאות, כאמור לעיל, עדכון אשר טרם הושלם לאור זמן ההיערכות הקצר". לצד זאת, הדגישו ב'כלל', כי "חישוב הקצבאות שתשולמנה ודמי הניהול אשר ייגבו ממקבלי קצבה חדשים החל מהמועד הקובע, יהיו בהתאם לאמור לעיל".

דמי הניהול אשר ייגבו ממקבלי הקצבה, בפוליסות שהופקו החל מראשית חודש פברואר השנה, וממוטבים של מקבלי קצבה כאמור, לא יעלו על שיעור שנתי קבוע של 0.3% מסך הנכסים העומדים כנגד התחייבויות למקבל הקצבה.

עם עדכון דמי הניהול לשיעור העדכני והמופחת התייחס חנוך הירשוביץ, מנכ"ל 'הירשוביץ פתרונות', לתקנות החדשות שאושרו בוועדת הכספים ואמר כי "ההחלטה להפחית את שיעור דמי הניהול המירבי היא לא רק מוצדקת, אלא אף נדרשת – וטוב שכך נעשה".

התיקון החדש לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, במסגרתו יופחת שיעור דמי הניהול המרבי למקבלי קצבאות הזקנה ושאריהם, חל רק על מקבלי הקצבאות החדשים, ואינו מתייחס למקבלי קצבאות זקנה שהחלו לקבל את קצבתם לפני המועד הקובע. "תכנית פרישה היא תכנית שניתן להתוות רק פעם אחת בחיים ויש לה השלכות רוחביות לגבי עתידנו ועתיד ילדינו", מדגיש הירשוביץ, "כבר לפני ההגעה לגיל פרישה, חשוב לנתח עם אנשי מקצוע פיננסיים ופנסיוניים ולמצות את כל האפשרויות עד לבחירה הנכונה לחוסך".

כתיבת תגובה