האוצר חשף: זו שורת הרווח החריגה של היבואנים

למרות שהצטמצם עם השנים, שיעור הרווח של חלק ניכר מיבואני המזון והטואלטיקה הגדולים, בשנים 2010-2019, היה חריג במיוחד ועמד על 6.6 מיליארד ש"ח לעשר החברות הגדולות בענפים אלה | ניתוח מיוחד של אגף הכלכלנית הראשית באוצר בוחן את הרווחיות של היבואנים שבוחרים להעלות מחירים

רשת מזון | צילום אילוסטרציה: ביזנעס

על רקע הצהרות שנשמעו לאחרונה, בין היתר על ע"י חלק מיבואני המזון והטואלטיקה הגדולים, כי בכוונתם להעלות את מחירי מוצריהם, ערך אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר ניתוח הבוחן את רווחיות יבואני המזון והטואלטיקה לשנים 2010-2019.

הממצאים העיקריים שעולים מעבודה זו מצביעים על שיעור רווחיות גבוה של יבואני המזון והטואלטיקה, בפרט עשרת היבואנים הפרטיים הגדולים. כך, בשנת 2019 עמד שיעור הרווח לפני מס של החברות הגדולות על 12.5%, שיעור רווחיות חריג לענף שהינו מסחר סיטונאי. סך הרווח של חברות אלו, עמד על 600 מיליון ש"ח. במצטבר, בין השנים 2009-2019 צברו אותן עשר חברות רווח לפני מס בסך כולל של 6.6 מיליארד ₪ (במחירי 2019).

בשנים 2017-2019 נרשמה ירידה ברווחיות יבואני המזון והטואלטיקה, בפרט הגדולים שבהם, זאת לאחר זינוק חד ברווחיות זו מאז שנת 2005 ועד לשיא שנרשם בשנת 2013. באותה שנה, מציינים באוצר, גם נרשמה הרמה הגבוהה ביותר של מדד מחירי מזון (ללא ירקות ופירות), לפחות בעשרים השנים האחרונות. סביר להניח כי הירידה ברווחיות המסתמנת מאז שנת 2017 מוסברת לפחות בחלקה בכניסתה לתוקף של "רפורמת הקורנפלקס".

טבלת עליית המחירים העדכנית שהונפקה בלשכת ח"כ משה אבוטבול

שיעורי הרווחיות של יבואני המזון והטואלטיקה הפרטיים הגדולים גבוהים משמעותית מזה של יתר היבואנים בענף. כך, בשנת 2019 היה שיעור הרווחיות של החברות הגדולות גבוה פי 2.3 מזה של יתר היבואנים בענף. עם זאת, בהשוואה לשנת 2010 הצטמצם משמעותית פער זה.

ריכוז של כ-20% מהמחזור

עשרת היבואנים הגדולים בענפי המזון והטואלטיקה ריכזו בשנת 2019 כחמישית מסך המחזור של יבואני המזון והטואלטיקה. בהשוואה לשנת 2010 זוהי ירידה מתונה יחסית של 1.5 נקודות אחוז. מנגד, משקל אותם עשרה יבואנים גדולים בסך הרווח (לפני מס) בענף, ירד באופן משמעותי, משיעור של קרוב למחצית הרווח המצרפי בענף בשנת 2010 לשיעור של 35.7% בשנת 2019. חלק מסוים מירידה זו מוסבר ביציאה מהענף של חברות עם הפסדים גדולים (הפסדים אלו, מטים כלפי מטה את הרווח המצרפי).

בשנת 2019 העסיקו כלל יבואני המזון והטואלטיקה כ-32 אלף עובדים, בשכר חודשי ממוצע של 9.8 אלף ₪. עשרת יבואני המזון והטואלטיקה הפרטיים הגדולים העסיקו באותה שנה כארבעת אלפים עובדים, בשכר ממוצע של 12.1 אלף ₪ ברוטו לחודש. פער זה בשכר העובדים נמוך משמעותית מפערי הרווחיות בין החברות הגדולות ליתר החברות, עובדה שיש בה כדי לרמז כי החברות הגדולות חולקות באופן מצומצם את הרנטה שהם גורפים עם עובדיהם.

לסיום, מציינים באוצר, כי בשנת הקורונה, 2020, נרשמה ירידה של כ-5% במספר המועסקים בעשרת יבואני המזון והטואלטיקה הגדולים, חרף הביקוש הגובר למוצרים אלו על רקע מגפת הקורונה. 17% מהעובדים בחברות אלו הוצאו לחל"ת. (לא למותר לציין את מה שלא נכתב בדוח, אך גלוי לכל, כי הקניות של מוצרי היבואנים בענפי המזון והטואלטיקה רק התעצמו בשנה זו).

תגובה אחת ל: "האוצר חשף: זו שורת הרווח החריגה של היבואנים"

  1. הפיתרון קיים בדמות הקלה על יבוא מקביל .

כתיבת תגובה