האם הגרלת מחיר למשתכן שוב בסכנה?

חשש לעיכוב נוסף בעריכת ההגרלה הגדולה של פרויקט מחיר למשתכן, בשל חוות דעת של היועמ"ש לממשלה • לאחר שאמש פורסם שביטול ההגרלה מבוטל, עולה החשש מפני אי חוקיות ההגרלות

דירות | צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

ממכתב שנשלח מלשכת היועמ"ש עולה כי ישנה בעייתיות בכל נושא ההגרלות של פרויקט מחיר למשתכן. זאת מאחר וחוק העונשין בסעיפים הנוגעים להסדרת שוק ההימורים, קובע כי כל הגרלה אסורה, אלא אם כן תעמוד בקריטריונים המאפשרים לה לקבל היתר מיוחד משר האוצר ולהיות מפוקחת על ידי הממונה על ההגרלות במשרד האוצר.

על פי התשובה המנומקת שניתנה לאסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר, במענה לשאלות שהפנה ליועמ"ש בשאלת הצורך בהיתרים מיוחדים לטובת קיום ההגרלות, כאשר לדעתו סיבת האיסור לקיום הגרלות, הינה החשש מהתמכרות להימורים ועוד סיכונים שאינם קיימים בהגרלות מחיר למשתכן, עונה היועמ"ש בין השאר, כי ההגדרה הקבועה בחוק העונשין, אינה מבדילה כלל בין סוגי הגרלות שונים שכולן נאסרו לחלוטין, ולמען אפשור הגרלות שאין הצדקה לאסרן, קבע המחוקק מנגנון היתר, הכולל את האישור המיוחד והפיקוח על כל הגרלה.

במכתבו, מסיר היועמ"ש את החשש מפני תביעות אזרחים שלא זכו בעבר בהגרלות מחיר למשתכן, על כך שלא נעשו כחוק ובפיקוח הנדרש, באמירה כי אין בכך שלא ניתן היתר כנדרש עד לאחרונה, כדי לפגוע בתקפן של ההגרלות שנערכו עד כה.

היועמ"ש מבהיר, כי באין שינוי בחקיקה, אין אפשרות להמשיך ולערוך את ההגרלות ללא היתר ספציפי, אולם מציין כי ייתכן מאוד שמאחר והגרלות מחיר למשתכן, נועדו לצורך שיווק קרקעות, ויש כבר היתר כללי משר האוצר לעריכת הגרלות לצורך שיווק, זה עשוי להיכנס תחת מטריית היתר זה.

 

האם ההגרלה הענקית הצפויה להתקיים בסוף החודש שוב בסכנה? נראה שלא. ממשרד הבינוי והשיכון התקבלה ההודעה כי " המשרד פועל מכח היתר שניתן לו לביצוע הגרלות מטעם שר האוצר, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, וההגרלה הגדולה תתקיים כמתוכנן".

אותי לימדו שלא שואלים 'כיצד מעשרין את המלח', או בעגה האזרחית 'שאלות קיטבג'. אולם נראה שהאנשים האמונים על שמירת החוק במשרדי הממשלה, עושים מלאכתם נאמנה, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק ובשקיפות הנדרשת על פיו.

כתיבת תגובה