האם העמותה המפעילה את ‘המודיע’ תפורק?

לביהמ”ש המחוזי בירושלים הוגשה בקשת פירוק נגד העמותה המפעילה את עיתון “המודיע” בעקבות ליקויים חמורים בהתנהלותה • לפי הבקשה שהוגשה, חלק מהטענות הינן על שמנכ”ל העיתון ומחותנו – קיבלו את מניות העיתון ללא תמורה, כשלציבור לא דווח כלל על מכירת העיתון • ‘המודיע’ הוא חברת בת של עמותת ‘הסתדרות אגודת ישראל, הוועד הפועל’

המודיע | צילום: 'ביזנעס'

רשם העמותות הגיש בקשת פירוק נגד עמותת הסתדרות אגודת ישראל, הוועד הפועל שהפעילה את עיתון “המודיע”, בעקבות ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה. זאת לאחר, שבמשך תקופה ארוכה התעלמה העמותה מדרישות חוזרות של הרשם להמציא דוחות מאוחדים עם חברת הבת, עיתון “המודיע”. בנוסף, מבדיקת הרשם עלה, כי היא העבירה את מניות עיתון המודיע ללא תמורה למנכ”ל העיתון, אלעזר קנופף (חבר עמותה ומורשה חתימה בה) ולמחותנו חיים שכטר.

טענות הרשם נגד העמותה הן, כי קיים חשש כבד שהסיבה להתעלמות העמותה במשך שנים מפניות הרשם, הייתה למנוע מהרשם אפשרות לפקח על כלל פעילות העמותה ועל קשריה עם חברת הבת. זאת, על מנת לחמוק מלהגיש דוחות מאוחדים ועל מנת להבריח מניות חברת המודיע לגורמים פרטיים, בהם חבר עמותה ומורשה חתימה בה, המשמש בתפקיד מנכ”ל העיתון. כל זאת, תוך הסתרת התנהלותה החמורה של העמותה מהרשם ומהציבור.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

הימנעות ממתן מענה לדרישות הרשם והימנעות מהגשת דיווחים מאוחדים עם עיתון המודיע, כמו גם מניעת אפשרות פיקוח מצד הרשם, בנוסף להעברת נכס העמותה לחבר עמותה ולקרוב משפחתו, זאת ללא כל תמורה וללא קבלת הערכת שווי בזמן אמת. מה גם, שלא פורסם דבר מכירת העיתון ואם נבחנו הצעות אחרות לרכישתו ועולה כי העמותה לא פעלה על מנת לקבל את התמורה המרבית ממכירתו – כל אלו מעלים חשש כבד לחלוקת רווחים אסורה לחבר עמותה ולקרוב משפחתו.

בקשת הפירוק הוגשה לביהמ”ש המחוזי בירושלים.

870/135 ליינר ארטקל

עו”ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים: “לאחר שיח ארוך וממושך עם העמותה הגענו לכלל מסקנה, כי אין בידנו לקבל את הסברי העמותה באשר לדרך התנהלותה. אנו פועלים ונמשיך לפעול ללא לאות על מנת למצות את הדין עם עמותות המתנהלות שלא כדין”.

נציין כי לכאורה, לא תהיה מניעה משפטית להמשך הוצאת העיתון על ידי חברת הבת – אולם העומדים בראש העמותה, כמו גם מנכ”לי החברה יצטרכו לכאורה להעניק תשובות בנידון לבית המשפט.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה