הארכה לתשלומים מרחוק על דירות חדשות: עד יולי

לאור היקפי המימוש הרחבים, משרד הבינוי והשיכון מאריך את תוקף ההקלות בביצוע תשלומים מרחו על דירות חדשות, עד 1.7 • רק לפני חודש נקבע כי אין צורך בנוכחות פיזית של רוכשי דירות בסניפי הבנק לצורך ביצוע תשלום על דירות חדשות • מאז, בוצעו תשלומים בסך של כ- 350 מיליון ש"ח: 100 מיליון ש"ח שולמו מהון עצמי ועוד כ-250 מיליון ש"ח ממשכנתאות

דירה חדשה מהקבלן | צילום: pixabay

במסגרת הקלות לציבור אשר פורסמו בשל התפשטות נגיף הקורונה, והנחיות משרד הבריאות בהתאם, פורסם נייר עמדה בנושא ביצוע תשלומים עבור דירות ללא צורך בהגעה לסניפי הבנק. לפי הנתונים עד כה הציבור עשה שימוש נרחב בהקלה.

מעבודת מטה שבוצעה במשרד הבינוי והשיכון, עולה כי הבנקים אימצו את נייר העמדה של הממונה על חוק המכר ואפשרו לבצע תשלומים מרחוק. בין התאריכים 23/3-20/4  ציבור רוכשי הדירות ביצע תשלומים בגין דירות חדשות בהיקף של 100 מיליון ₪ מהון עצמי, וכ-250 מיליון ₪ ממשכנתאות, סך הכול כ-350 מיליון ₪.

הוראות חוק המכר מכתיבות כי תשלום בגין דירה חדשה יבוצע באמצעות פנקס שוברים ייעודי, כך שרוכש דירה נדרש להגיע לבנק המלווה את הפרויקט מטעם היזם, ובנוסף להגיע גם לבנק בו נלקחה המשכנתא ולבצע את התשלומים מול פקיד הבנק. משבר הקורונה איתו מתמודדת מדינת ישראל בימים אלו, אינו מאפשר המשך של תהליך זה.

לכן, פרסם ממונה חוק המכר עמית גריידי, נייר עמדה הנוגע לאפשרות באשר ביצוע התשלומים ללא נוכחות פיזית בסניפי הבנק. הוראות נייר העמדה תהיינה בתוקף עד לתאריך 01/07/2020.

התנאים שנקבעו לביצוע פעולה זו:

  1. רוכש הדירה מחזיק בפנקס שוברים אשר נמסר לו על ידי מוכר הדירה.
  2. רוכש הדירה ימלא את השובר הרלוונטי בפנקס השוברים ויעביר העתק שלו לפקיד הבנק בו נלקחה המשכנתא באמצעות מדיה דיגיטלית. העברת העתק השובר תיעשה בכל דרך שתידרש על ידי פקיד הבנק.
  3. העברת השובר תלווה בהעתק תעודת זהות וכל אמצעי זיהוי נוסף שיידרש על ידי פקיד הבנק.
  4. לאחר השלמת הליך אימות הזהות ובדיקת הבקשה על ידי הבנק כמקובל, הכספים יועברו מהבנק בו נלקחה המשכנתא ישירות לחשבון הליווי. אסמכתא בגין ביצוע ההעברה תועבר מהבנק בו נלקחה המשכנתא לרוכש בכל אמצעי בו ייבחר הבנק.
  5. כאשר התשלום מבוצע באמצעות הון עצמי, על רוכש הדירה למלא את השובר הרלוונטי בפנקס השוברים ולשלוח עותק ממנו ואמצעי זיהוי מסוג תעודת זהות או רישיון נהיגה, לממונה חוק המכר בדואר אלקטרוני לכתובת:[email protected]. לאחר משלוח העותק לממונה חוק המכר, על הרוכש לבצע העברה בנקאית של התשלום לחשבון הליווי בלבד.

נייר העמדה  מאפשר לבנקים לבצע תשלום מרחוק בניגוד למה שהיה מקובל לפני, ובכך להישמע להנחיות משרד הבריאות ובמקביל לתת מענה לציבור רוכשי הדירות  כ- 1,000 רוכשים בממוצע בחודש.

שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון: "הנחתי את המשרד למצוא פתרונות לתשלום באמצעים דיגיטליים ללא צורך בהגעה פיזית על מנת לאפשר להם לממש את רכישת ביתם גם באתגרי תקופה זו. אני מברכת על כך שציבור הרוכשים מנצל את הפתרון היעיל שגובש ולכן החלטנו להאריך את תוקפו. את הפתרונות מתקופה זו ניישם גם בחזרה לשגרה על מנת להעניק לרוכשי הדירות אמצעים מתקדמים ומקוונים שיביאו ליעילות מערכתית".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, עו"ד אלעזר במברגר: "הנחתי את ממונה חוק המכר לבחון את האפשרות לקבוע את נייר העמדה כעמדה קבועה, עד להשלמת ההליכים בבנקים אשר עתידים לאפשר דיגיטציה מלאה של התשלום והערבויות הנלוות. תפקידנו לאפשר לשוק להמשיך להתנהל בשעת המשבר ובמקביל, לעשות את ההכנות ליום שאחרי".

כתיבת תגובה