הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת: 68% עברו בהצלחה

מועצת רואי חשבון מפרסמת את ציוני הבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת (מועד סתיו 2023): 74% מכלל הנבחנים שניגשו לראשונה לבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת עברו בהצלחה | מתי יתקיים המועד הבא לבחינה? ובאיזה מקום לימודים נרשם שיעור העוברים הגבוה ביותר?

ראיית חשבון | צילום: Maksim Kabakou, shutterstock

מועצת רואי חשבון פרסמה את ציוני בחינת ההסמכה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת שנערכה ביום 13.02.24 בבנייני האומה בירושלים, אליה ניגשו 681 נבחנים ונבחנות. בשל נסיבות מלחמת 'חרבות ברזל', יתקיים מועד נוסף (מיוחד) לבחינה זו, והוא עתיד להתקיים בחודש מאי 2024.

באגף לאסדרת מקצועות במשרד המשפטים מציינים כי מדובר בבחינת ההסמכה הראשונה שהתקיימה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. בהתאם לכך, לקראת מועד בחינה זו הודיעה מועצת רואי חשבון על מספר הקלות לנבחנים כגון צמצום החומרים לכלל הנבחנים וכן הענקת תוספת זמן לחיילי מילואים אשר שירתו שירות משמעותי ולאוכלוסיות ייחודיות אשר נפגעו מהמלחמה. במועצת רואי חשבון ציינו כי נעשה מאמץ רב לפרסום הציונים מוקדם ככל האפשר ובזמן שיא של כחודשיים לאחר מועד הבחינה, ואף ציינו לטובה את התוצאות הטובות של הנבחנים במועד זה.

נתונים אודות הבחינה

שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הוא 68%.

שיעור המעבר של הנבחנים לראשונה בבחינה זו עומד על 74%.

מוסדות הלימוד המובילים בשיעור המעבר מקרב הנבחנים לראשונה: המכללה האקדמית ספיר (כ- 100%), אוניברסיטת אריאל בשומרון (כ-91%), אוניברסיטת בר אילן (כ-83%), המרכז האקדמי לב (כ-78%) והמסלול האקדמי של המכללה למנהל (כ-73%).

25% (168) מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים אשר ניגשו לבחינה בפעם השנייה או יותר, שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו הוא 51%.

 

מצורפת טבלת התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מוסדות לימוד ובחלוקה לפי מספר הפעמים בהן ניגשו לבחינה. אופן המיון והדירוג בין מוסדות הלימוד בוצע ראשית לפי אחוז העוברים בפעם הראשונה (מעל 10 נבחנים לראשונה)

התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מוסדות לימוד

שם המוסדמספר  נבחניםמספר העובריםשיעור העובריםמספר נבחנים לראשונהשיעור העוברים מהנבחנים לראשונה
המכללה האקדמית ספיר1111100%10100%
אוניברסיטת אריאל בשומרון383592%3591%
אחר423071%2391%
אוניברסיטת בר-אילן907179%8483%
המרכז האקדמי לב503774%4578%
המסלול האקדמי של המכללה למנהל1429869%12873%
המרכז האקדמי רופין765268%5969%
הקריה האקדמית אונו855565%6768%
אוניברסיטת חיפה301757%1663%
אוניברסיטת תל אביב312065%1953%
האוניברסיטה העברית בירושלים351646%1844%
האוניברסיטה הפתוחה331339%944%
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב181161%00

התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מספר הפעמים בהן ניגשו לבחינה

ניגשו בפעם ה-מספר הנבחניםאחוז העוברים
ראשונה51374%
שנייה10160%
שלישית ומעלה6737%

כתיבת תגובה