הגידול באשראי לעסקים קטנים – כשליש מהגידול לעסקים גדולים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: האשראי שנתנו הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים עלה במחצית הראשונה של 2021 ביחס לשנת 2020 | עם זאת, הגידול באשראי לעסקים קטנים מהווה כשליש בלבד מהגידול באשראי לעסקים גדולים | ומה קורה בענף האשראי החוץ בנקאי?

הלוואות, אשראי ומימון | צילום: pexels.com

נתוני הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מגלים, כי האשראי לעסקים קטנים ובינוניים עלה במחצית הראשונה של 2021 ב-3.6% ביחס לשנת 2020 – גידול של כ-8.5 מיליארד ₪. האשראי לעסקים זעירים עלה בשיעור של 5% במחצית 2021, עלייה של כ-3.3 מיליארד ₪, זאת לאחר ירידה בשיעור של 6% בשנת 2020 (ירידה של כ-4.6 מיליארד ₪), כך שסך האשראי לעסקים זעירים עדיין נמוך מסך האשראי בסוף שנת 2019.

שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי המשיך במגמת הירידה בשנים האחרונות וירד לכ-44.4%, ירידה של 1.4 נקודות אחוז לעומת שנת 2020, שיעור זה דומה לרמה הנמוכה של שיעור האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים בסוף הרבעון הראשון לשנת 2020, טרם הפעלת הקרן המיוחדת בערבות מדינה שהוקמה עם פרוץ משבר הקורונה.

היקף האשראי החוץ בנקאי (נתוני חברות מדווחות) רשם עלייה חדה של כ-29% והגיע לכ-6.7 מיליארד ש"ח, זאת לאחר ירידה של כ-10% בשנת 2020.

⸎ האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עד 100 מיליון ₪) עלה במחצית הראשונה של 2021 ב-3.6% ביחס לשנת 2020 – גידול של כ-8.5 מיליארד ₪ (לאחר גידול של 2.8%, כ-6.5 מיליארד ₪, בשנת 2020). הגידול באשראי לעסקים קטנים הוא כשליש מהגידול באשראי לעסקים גדולים (מעל 100 מיליון ₪) שגדל ב-26.4 ממיליארד ₪ – 9.5%.

⸎ האשראי לעסקים זעירים (עד 2 מיליון ₪) עלה בשיעור של 5% במחצית 2021, עלייה של כ-3.3 מיליארד ₪, זאת לאחר ירידה בשיעור של 6% בשנת 2020 (ירידה של כ-4.6 מיליארד ₪), כך שסך האשראי לעסקים זעירים עדיין נמוך מסך האשראי בסוף שנת 2019.

⸎ בעוד האשראי לעסקים בינוניים (25-100 מיליון ₪) עלה בשיעור של 8% (תוספת של 5.8 מיליארד ₪) במחצית 2021, האשראי לעסקים קטנים (2-25 מיליון ₪) דווקא ירד בשיעור של 1% (ירידה של 546 מיליון ₪), כאשר את עיקר הירידה (6%) חוו עסקים עם מחזור שנתי של 5-10 מיליון ש"ח.

⸎ במחצית הראשונה של שנת 2021 בנק ישראל העמיד לבנקים הלוואות מוניטריות בריבית שלילית 0.1%-, בהיקף של כ-17.6 מיליארד ₪, בהמשך להלוואות בהיקף של כ-20 מיליארד ₪ בשנת 2020. הלוואות אלו משמשות את הבנקים למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

⸎ שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי המשיך במגמת הירידה בשנים האחרונות וירד לכ-44.4%, ירידה של 1.4 נקודות אחוז לעומת שנת 2020, שיעור זה דומה לרמה הנמוכה של שיעור האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים בסוף רבעון 1 2020, טרם הפעלת הקרן המיוחדת בערבות מדינה שהוקמה עם פרוץ משבר הקורונה.

אשראי חוץ בנקאי: רווחיות גדלה

ומה קורה בגזרת האשראי החוץ בנקאי? לפי נתוני החברות המדווחות, היקף האשראי החוץ בנקאי רשם עלייה חדה של כ-29% והגיע לכ-6.7 מיליארד ש"ח, זאת לאחר ירידה של כ-10% בשנת 2020. כ- 77% מיתרת האשראי לפרעון הוא לתקופה של עד חצי שנה.

כאמור, בבחינת נתוני חברות האשראי החוץ בנקאי במהלך מחצית שנת 2021 בהשוואה לנתוני השנים 2019 ו-2020, ניתן להבחין כי הביקוש לאשראי החוץ בנקאי גדל בצורה ניכרת במהלך המחצית הראשונה של 2021, כאשר בתקופה זו מדינת ישראל סיימה עם הגל השלישי של המגפה ונכנסה לתוך גל רביעי. בהשוואה לסבבים הקודמים של המגיפה, בגל הרביעי לא הוטלו מגבלות המונעות פעילות ולכן הייתה השפעה נמוכה על הענף.

במחצית הראשונה של שנת 2021, עלתה הרווחיות של חברות האשראי החוץ בנקאי אשר הביאה לחלוקת דיבידנדים, ולפדיון אגרות חוב.

צעד משמעותי שבוצע על-ידי החברות הוא הקטנת הריבית להלוואות שלקחו מתאגידים בנקאיים באמצעות הסכמים חדשים, אשר יכול להוביל בעתיד להגדלת הרווחיות על הלוואות שניתנות ללקוחות.

כתיבת תגובה