הגל השני: הכלכלנים מעדכנים תחזיות כלפי מטה

על רקע העלייה בתחלואה: בנק לאומי מעדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה ל-2020 • צופה צמיחה שלילית של כ-4% • מעריך: בסקטור העסקי, הצמיחה השלילית עלולה להגיע למינוס 7%

הצמיחה נחתכת | צילום: PaulPaladin, שאטרסטוק

בנק לאומי מעדכן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה של ישראל לשנת 2020, בין היתר על רקע העלייה בתחלואה בקורונה בארץ ובעולם.

בסקירת המאקרו השבועית (שפורסמה בסופ"ש) כותבים הכלכלן הראשי ד"ר גיל בפמן, ראש ענף כלכלה איל רז והכלכלן אלון קול קרייז כי "ניתוח פעילות סחר החוץ (יצוא ויבוא סחורות), לצד הערכות באשר לפעילות בתחום יצוא ויבוא השירותים, משתקפת בהערכותינו באשר לירידה הצפויה השנה, הן ביבוא והן ביצוא הסחורות והשירותים, בעיקר על רקע הצמצום החד הצפוי בביקוש העולמי של שותפות הסחר המרכזיות של ישראל אשר עד כה נראה כי נפגעו, ברובן, יותר מישראל. בנוסף, הירידה החדה ביבוא מוצרי השקעה מרמזת על הצפוי גם בתחום ההשקעות בענפי המשק, אשר צפויות להיפגע באופן משמעותי, על רקע אי הוודאות הרבה המביאה לסיכון גובר.

"זאת, למרות הרמה הנמוכה של הריבית במשק (הריבית הריאלית שלילית, הן לטווח קצר והן לטווח הארוך),  אשר היתה אמורה לעודד ולהגביר השקעות. על רקע נתונים אלה ואחרים, וכן לנוכח הערכת מצב מחודשת לנוכח העלייה במספר הנדבקים בקורונה בישראל ובמדינות אחרות בעולם, והצפוי בעקבות כך, עדכנו את תחזיתנו לצמיחת המשק בשנת 2020 כלפי מטה, בהשוואה לתחזית קודמת וכעת אנו מעריכים כי צפויה צמיחה שלילית של כ-4% השנה, כאשר בסקטור העסקי, הצמיחה השלילית עלולה להיות בסדר גודל של כמינוס 7% .

"התגברות התחלואה בשבועות האחרונים עלולה לעכב את ההתאוששות של חלק מענפי המשק ולכן קיבלה ביטוי בהערכתנו למצב הסקטור העסקי". תחזית הצמיחה העדכנית של בנק ישראל (נכון לסוף מאי) עמדה על צמיחה שלילית של כ-4.5%.

בלאומי מתייחסים גם לירידה המפתיעה במדד המחירים לצרכן שפורסם בשבוע שעבר וכן במחירי שכר הדירה: "סעיף הדיור ירד בכ-0.3%, כתוצאה מירידה של 0.5% בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים חדשים ומתחדשים שהחלו בחודשים אפריל-מאי 2020). מדובר בירידה חדה יותר מהעונתיות המאפיינת את תת-הסעיף הזה בחודש מאי, ובכך יש אינדיקציה ראשונה להאטת מחירי השכירות בצל משבר הקורונה. בעקבות המדד הנמוך, קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות הואט מ-2.3% ל-2.0%. להערכתנו, קצב עליית מחירי השכירות עשוי להמשיך ולהתמתן בחודשים הקרובים, בצל משבר הקורונה, אם כי מגמה זו כנראה לא תימשך לאורך זמן.

"במקביל, קצב העלייה השנתי של מחירי הדירות (עפ"י סקר הדירות החודשי של הלמ"ס, אשר איננו נכלל במדד המחירים לצרכן) מצוי בהאטה הדרגתית מראשית שנת 2020 והגיע בחודשים מרץ-אפריל לכ-3.5%, לעומת קצב שנתי של 4.2% בחודשים דצמבר 2019-ינואר 2020. להערכתנו, ההאטה בקצב עליית מחירי הדירות עשויה להימשך גם בחודשים הקרובים, לאור הירידה הניכרת שנרשמה בצל משבר הקורונה בהיקף רכישת הדירות במשק והנכונות הנמוכה של משקי הבית לבצע רכישות גדולות בתקופה הנוכחית (כפי שעולה ממדד אמון הצרכנים שמפרסמת הלמ"ס)".

ביחס לאינפלציה כולה מעריכים בלאומי כי "האינפלציה השנתית (דהיינו, כל חודש יחסית לתקופה המקבילה אשתקד) צפויה לעלות בהדרגה במהלך השנה הקרובה, וזאת בהנחה שהמשקים בארץ ובעולם יוסיפו להתאושש ולא תחול הכבדה מחודשת של צעדי הסגר. תחת הנחות אלו, בסיכום שנת 2020 צפויה להערכתנו רמת האינפלציה להיות עדיין שלילית (סביב מינוס 0.5% עד מינוס 1.0%), אך שנה קדימה (יוני 2020 – מאי 2021) היא עשויה לחזור לתחום החיובי,  לסדר גודל חיובי מתון מאוד של 0.5%-1.0%. העלייה הצפויה באינפלציה בשנה הקרובה נתמכת ע"י מספר גורמים, כגון: יציאה מחלון החישוב השנתי של מדדים נמוכים במיוחד בעבר (יוני-יולי 2019); השפעת התאוששות מחירי האנרגיה והסחורות בעולם בשבועות האחרונים; המשך עליית סעיף הדיור, אם כי ייתכן באופן מתון; והצפי לעליית מחירים בחלק מענפי השירותים (טיסות לחו"ל, מסעדות וכו'), בניסיון לפצות על הפגיעה ברווחיות כתוצאה מיישום צעדי הריחוק החברתי.

"סעיף הדיור במדד עשוי גם הוא להאיץ בטווח הבינוני, בשל מחסור צפוי בדירות במשק, כתוצאה מהאטה בהתחלות הבנייה ובגמר הבנייה במהלך 2020 עקב השפעות הקורונה השונות בתחום זה; זאת, לצד ירידת ביכולת של משקי הבית לרכוש דירה, בצל ההרעה בשוק העבודה. מהלך עליית מחירי הדירות ושירותי הדיור (שכירות) עשוי להיות מושפע גם מהאצה אפשרית בגידול במספר משקי הבית, עקב התרחבות מסוימת בהיקף הגעת עולים לישראל".

כתיבת תגובה