הדוח השנתי של מודי'ס מנתח את דירוג האשראי של ישראל

מדובר בניתוח פרופיל אשראי, שאינו כולל דירוג או ציון כלשהו, בהמשך להחלטת החברה מלפני חודש לאשר מחדש של דירוג האשראי של מדינת ישראל על רמה של A1 עם תחזית ״יציבה״ ותחת מעקב הורדת דירוג בהתאם להתפתחויות במצב הלחימה | מסגרת הדוח שפורסם היום, מנתחת החברה את פרופיל האשראי של ישראל לפי פרמטרים של חוסן כלכלי, מוסדות וחוזק משילות, חוזק פיסקאלי ורגישות לאירועי סיכון

מודיס | צילום: Gil C, שאטרסטוק

חברת דירוג האשראי הבינלאומי Moody's פרסמה היום (ב') את הדו"ח השנתי המתייחס לדירוג האשראי של מדינת ישראל. זאת, בהמשך להחלטתה מה-19 באוקטובר 2023 על אישור מחדש של דירוג האשראי של מדינת ישראל על רמה של A1 עם תחזית ״יציבה״ ותחת מעקב הורדת דירוג (Review for Downgrade).

לדברי החברה, פרופיל האשראי של מדינת ישראל משקף את החשיפה המוגברת שלה לסיכונים גיאופוליטיים בעקבות המתקפה על ידי ארגון חמאס על מדינת ישראל ב-7 באוקטובר ועל התגובה הצבאית של ישראל מאז. בהתאם לכך, ב-19 באוקטובר 2023 הודיע החברה כי דירוג האשראי של מדינת ישראל, הנמצא ברמה של A1 עם תחזית ״יציבה״, עבר למעקב "שלילי" (Review for Downgrade), זאת במטרה לבחון את הסיכונים הקשורים למלחמה בדגש על מוסדות המדינה, יעילות יישום מדיניות הממשלה, מימון המלחמה והשפעתה על הכלכלה.

בהתאם להודעה החברה, במהלך תקופת המעקב, בכוונתה לבחון האם העימות הנוכחי יתכנס לכדי פתרון או לחלופין האם ישנה סבירות גבוהה להסלמה מהותית אשר תמשך זמן רב. ככל שהעימות יהיה ארוך ומורכב מבחינה ביטחונית, כך תגדל, ככל הנראה, ההשפעה על הפרמטרים המשפיעים על דירוג האשראי. כמו כן, החברה תבחן את יכולתה של הממשלה לקדם מדיניות אשר תצמצם את המשמעויות הכלכליות והפיסקליות ותעודד התאוששות מהירה מהמשבר.

מלבד הסיכונים הגאופוליטיים, החברה מציינת אתגרים נוספים הרלוונטיים לדירוג האשראי, בהם הבדלים מהותיים בצמיחת הפריון, השכלה ורמות ההשתכרות בין קבוצות שונות באוכלוסייה בדגש על יהודים אורתודוקסים וערביי ישראל. אתגרים אלו מגדילים את הסיכונים החברתיים.

מנגד, החברה מציינת לחיוב את הכלכלה התחרותית, אשר הפגינה עמידות משמעותית בפני זעזועים מקומיים וחיצוניים בעבר, עם צמיחה הנתמכת על ידי מגזר ההייטק הנהנה מהוצאות משמעותיות על מחקר ופיתוח (מו"פ) ותרבות יזמית חזקה. כמו כן, החברה מציינת לחיוב את העודף העקבי במאזן התשלומים ואת יתרות המט"ח הגבוהות של בנק ישראל.

החברה מציינת כי הדירוג של ישראל עלול לרדת אם החברה תגיע למסקנה שהסכסוך הצבאי הנוכחי יסלים באופן משמעותי או יתפשט מעבר לגבולות ישראל, שכן לדעת החברה סכסוך ממושך עלול לגרום להיחלשות משמעותית של מוסדות ישראל וחוסנה הפיסקאלי או הכלכלי.

לעומת זאת, החברה מציינת כי סביר להניח שדירוג האשראי יישאר ברמתו הנוכחית של A1 אם הסכסוך הצבאי הנוכחי יגיע לפתרון ללא פגיעה מתמשכת ומהותית בחוסנה הכלכלי, הפיסקאלי והמוסדי של ישראל.

במסגרת הדוח שפורסם היום (20/11/2023), מנתחת החברה את פרופיל האשראי של מדינת ישראל לפי פרמטרים של חוסן כלכלי, מוסדות וחוזק משילות, חוזק פיסקאלי ורגישות לאירועי סיכון, שהם ארבעת הגורמים האנליטיים העיקריים במתודולוגיית הדירוג של החברה.

כתיבת תגובה