הדולר יורד, בנק ישראל רוכש מט"ח

בניגוד לעולם, הציפיות לאינפלציה בישראל עלו מאז הסקירה הקודמת • בשישי הקרוב יתפרסמו מדדי המחירים לחודש מאי, ולהערכתנו המדד צפוי לעלות ב-0.5 עד 0.6 אחוז

הבנק המרכזי, הפדרל רזרב - ארה"ב | צילום: shutterstock

בשישי הקרוב יתפרסמו מדדי המחירים לחודש מאי, ולהערכתנו המדד צפוי לעלות ב-0.5 עד 0.6 אחוז בעיקר בשל עלייה עונתית חדה בסעיפי ההלבשה-וההנעלה לצד העלייה במחיר הדלק ובמחירי הפירות והירקות. בכך אנו נסיים את רצף המדדים החיוביים עונתית.

בניגוד לעולם, הציפיות לאינפלציה בישראל עלו מאז הסקירה הקודמת. הירידה האחרונה במחיר הנפט והייסוף בשקל מפחיתים כרגע את התחזית הראשונית שלנו למדד יולי לכיוון ה-אפס עד 0.1 אחוז. יחד עם זאת, התחזית שלנו ל-12 החודשים הבאים נשארת 1.3 אחוזים על רקע ביטול אפשרי של מימון הצהרונים. תחזית זו לא לוקחת בחשבון פעולות יזומות של הממשלה במהלך 2020 כדי להתמודד עם הגירעון העולה.

Box

 השקל חזר להתחזק – אנו מאמינים שבמידה והייסוף יימשך בנק ישראל יעמיק את ההתערבות שלו בשוק המט"ח.

יתרות המט"ח של בנק ישראל עמדו על 118 מיליארד דולר בסוף מאי, כ-32 אחוזים מהתוצר. בנק ישראל רכש מט"ח בסכום של 50 מיליון דולר במהלך מאי, אמנם הסכום יחסית זעום, אך זו ההתערבות הישירה הראשונה של הבנק בשוק המט"ח מאז חודש ינואר. אנו מאמינים שבמידה והייסוף יימשך בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח, כפי שגם נאמר בסיכומי הדיונים לקראת החלטת הריבית.

 כצפוי, הכנסות המדינה ממסים במאי (ללא יבוא ביטחוני) היו גבוהות. להערכתנו, הגירעון ימשיך להימצא מעל ליעד הממשלתי גם בהמשך השנה ולפחות בתחילת השנה הבאה.

כצפוי, הכנסות המדינה ממסים במאי (ללא יבוא ביטחוני) היו גבוהות ועמדו על 28.8 מיליארד ₪, על רקע הכנסות עקיפות שנדחו מאפריל. בניכוי גורמים אלו עדיין נרשם גידול יפה של כ-10 אחוזים ביחס למאי אשתקד. למרות השיפור בנתוני ההכנסות הגירעון כאחוז מהתוצר נותר על 3.8 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים, זאת בשל המשך גידול מהיר בהוצאות הממשלה. אנו צופים שהגירעון ימשיך להימצא מעל ליעד הממשלתי גם בהמשך השנה ולפחות בתחילת השנה הבאה.

השכר הממוצע של עובדים ישראלים ממשיך לעלות. להערכתנו, הגידול בשכר הממוצע בסקטור העסקי יתמתן בהמשך השנה.

השכר הממוצע של עובדים ישראלים למשרת שכיר עלה ב-0.5 אחוז במרץ (על פי נתונים מנוכים עונתיות) וקרוב ל‑4 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים, אך אנו סבורים שקצב הגידול בשכר הממוצע בסקטור העסקי יתמתן בהמשך השנה. מנגד, מספר משרות השכיר ירד ב-0.4 אחוז (על פי נתונים מנוכים עונתיות). למרות שנתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מעלה לא השתנתה מגמת ההאטה בקצב גיוס העובדים.

אשר לעולם, השווקים בארה"ב מגלמים קרוב ל-3 הפחתות ריבית עוד השנה. להערכתנו, זו הערכה פסימית מידי. האינדיקטורים האחרונים לצמיחה בארה"ב (אומנם פחות טובים) אך עדיין לא מלמדים על כך שאנו קרובים למיתון.

נגיד הבנק המרכזי הגיב פומבית בשבוע שעבר להתפתחויות השליליות האחרונות בעולם. הוא ציין שחברי הבנק עוקבים באדיקות אחרי ההתפתחויות האחרונות בנושא הסחר והכלכלה העולמית והשפעתם על התחזית לכלכלת ארה"ב. הם אינם יודעים כיצד ומתי מחלוקות הסחר יסתיימו אך הנגיד הדגיש שאם יתעורר הצורך הבנק יגיב על מנת לתמוך בצמיחה, בתעסוקה באינפלציה. הנגיד ממשיך להזכיר את חוזקת הכלכלה, אך רומז שהתנאים המינימליים להורדת ריבית ירדו. כלומר, בהחלטת הריבית הקרובה של הבנק ברביעי הבא (19 ביוני) אנו מצפים שהבנק ישמיט את המילה "סבלנות" לגבי הריבית, או שיאותת בדרך אחרת שהמהלך הבא שלו עם הריבית הוא כלפי מטה.

יחד עם זאת, האינדיקטורים האחרונים לצמיחה בארה"ב (אומנם פחות טובים) אך עדיין לא מלמדים על כך שאנו קרובים למיתון.

Inner

 

אמנם סנטימנט חברות התעשייה ממשיך להיחלש, אך סנטימנט חברות השירותים, המהוות את רוב כלכלת ארה"ב, ממשיכות עדיין להציג חוזקה. כך על פי מדד מנהלי הרכש של מכון ISM למאי שעלה ל-56.9 נקודות, טוב מהצפי וקרוב לרמה הממוצעת של המדד השנה. מרבית החברות עדיין אופטימיות לגבי הפעילות הכלכלית, אך בולט החשש לעתיד בשל נושאים כמו המכסים לצד בעיות היצע בגיוס עובדים מיומנים.

במאי נוספו אומנם רק 75 אלף משרות חדשות, נמוך מהצפי, ואף נתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מטה ב-75 אלף אך ממוצע הגידול במספר המשרות החדשות מתחילת השנה עדיין גבוה. במקביל, שיעור האבטלה (שמחושב בסקר נפרד) נותר על 3.6 אחוזים, קרוב לרמתו הנמוכה ביותר מזה 50 שנה. קצב עלייה השכר הממוצעירד ל-3.1 אחוזים, עדיין קצב מהיר.

נשיא ארה"ב ביטל את איום המכסים על מקסיקו, זאת כשבוע לאחר שהודיע במפתיע על העלאתם. יחד עם זאת,  להערכתנו, נמשיך לראות את השימוש בנשק המכסים ע"י הנשיא בנושאים דיפלומטיים שונים בעתיד. דבר שימשיך להביא לתנודתיות בשווקים.

הכותב הוא ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים

Side
Inner

כתיבת תגובה