הדרים, ירקות ועופות || בין חרבות-ברזל לגידולי קרקע ולול

אסם הירקות של המדינה סגור ומסוגר בימים אלה | העובדים הזרים אינם, והשטח נחשב לבלתי עביר מבחינה בטיחותית | גם החקלאים שמגיעים אל המקום במטרה לבצע עיבוד לשדות ולמטעים, מסתכנים מאוד – ונמצאים בחוסר של ידיים עובדות | החשש: המחסור יורגש בחודשים הקרובים עקב אי ביצוע שתילה ומלאכות אחרות בקרקע | וזה עוד לפני אספקה של 17% מתרנגולי הודו לבשר מהתצרוכת המקומית בישראל, 16% מהעופות ו-15% מחלב הבקר

פירות וירקות בשוק הסיטונאי, גבעת שאול, ירושלים | צילום אילוסטרציה: הדס פרוש, פלאש 90

האם אנו לקראת מחסור עצום בירקות, בגידולי שדה ומטעים, פירות הדר ואבוקדו? תלוי את מי שואלים. יש הטוענים כי המצב בעוטף עזה (וכן בצפון) אינו מאפשר קטיף כסדרו, או שתילה ועיבוד האדמות. ויש הטוענים כי המחסור לא יורגש.

אך מה לגבי משק החלב, העופות וההודו? גם שם צפוי ככל הנראה מחסור. ללא ספק, חרבות ברזל, היא המלחמה שתיזכר בעיקר בשל הטבח הנורא שהביא לפריצתה – אך בשלבי ההמשך, נראה כי תהיה לה השפעות גם על שולחנם של האזרחים בבית ושל החיילים שכולנו תקווה שעד אז ישובו לשלום לבתיהם.

ובכן, מה היה היקף השטחים החקלאיים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, מרחבים, שדות נגב ושער הנגב – הקרובות לקו הגבול?

לפי נתונים שעיבדו 'כלכליסט' (במקור ממשרד החקלאות ומועצת הצמחים), הרי שבאזור הדרום כ-60 אלף דונם המיועדים לתפוחי אדמה, כ-22 אלף דונם של גזר בשטחים פתוחים, לצד כ-16 אלף דונם חממות עגבניות לסוגיהן – כ-70% מהעגבניות המגודלות בישראל.

עוד מגדלים באזור, כ-4,500 דונם בטטה, כ- 2,500 דונם פלפלים (מכל הסוגים), 2,500 דונם חצילים, 2,000 דונם כרוב, כ-1,000 דונם צמחי עלים במבנים ללא חרקים וכ-300 דונם מלפפונים לצד כ-2,500 דונם חממות של פרחים וצמחי בית.

כשליש מהירקות בישראל

בשבוע האחרון פרסמה הלמ"ס פילוח נתונים מדהים, כחלק מבדיקה שערכה הלשכה במטרה לבחון את ההשפעה הפוטנציאלית של מלחמת "חרבות ברזל" על התפוקה החקלאית המקומית, תוך תפיסה כי התקופה האחרונה היא מהקשות שידעה מדינת ישראל אבל דווקא בזמנים אלו יש חשיבות גדולה לשקף תמונת מצב חברתית וכלכלית לקובעי המדיניות ולציבור הרחב.

25% משטח גידולי השדה נמצאים בעוטף, 57% משטחי השעורה לגרגירים, 54% משטחי אגוזי האדמה (בוטנים).

4% משטחי המטעים (ללא הדרים), 10% משטחי גידול האבוקדו.

29% משטחי מטעי הדרים, 60% משטחי הלימונים ו-30% משטחי התפוזים.

30% משטחי הירקות, 60% משטח גידול תפוחי האדמה (וזה המקום לציין כי סעיד-דוד משה הי"ד, שנרצח בידי בני עוולה וזוגתו נחטפה ונמצאת בשבי האויב – הוא אחד מהעובדים במותג התפודים – ולא רק תפו"א – 'הדוד משה' וכך כינוהו בני משפחתו, למרות שאינו בעלי המותג; היו שטענו בשבוע שעבר כי דמות פניו של סעיד-דוד משה, שימשה לבניית הדמותג שמלווה את גידולי 'הדוד משה'), 47% משטחי העגבניות, 38% משטחי הכרוב ו-37% משטחי הגזר.

תפוח אדמה של הדוד משה. אחד ממותגי עולם הירק בישראל שמקורו בעוטף עזה

בנוסף, מועצות אזוריות אלו שיווקו 17% מתרנגולי הודו לבשר, 16% מהעופות ו-15% מחלב הבקר.

שטחים חקלאיים ותוצרת חקלאית במועצות אזוריות בעוטף עזה ובסך הכל ארצי
 שטח גידולי שדה (גד"ש) במועצות אזוריות בעוטף עזה וסך הכל הארצי, 2022
דונמים
גידולי שדה (גד"ש)/מועצה אזוריתחוף אשקלוןשער הנגבשדות נגבאשכולמרחביםעוטף עזה – סך הכלארצי – סך הכלעוטף עזה – אחוז מסך הכל הארצי
   גד"ש – סך הכל36,01977,69625,072150,2525,896294,9351,171,53025.2
   חיטה לגרגירים          12,771       37,436       19,363           70,569        2,403              142,542       489,71029.1
   שעורה לגרגירים            1,183         7,923         1,200           25,305           918                36,529         64,03057.0
   חמצה               475               –               –                  –              –                     475         11,4104.2
   תירס, קלחים                  –               –               –                  –              –                        –         32,200                      –
   כותנה            1,643         2,888            305                  –              –                  4,836         84,7005.7
   אגוזי אדמה (בוטנים)                  –            160            318           13,768              –                14,246         26,47053.8
   חמניות                  –               –               –                  –              –                        –           5,160                      –
   אפונה לשימורים                  –               –               –                  –              –                        –         17,160                      –
   אחר          19,947       29,389         3,886           40,610        2,575                96,307       440,73021.9
   מקור הנתונים: קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות.
שטח מטעים במועצות אזוריות בעוטף עזה וסך הכל הארצי, 2022
דונמים
מטעים (ללא זיתים)/מועצה אזוריתחוף אשקלוןשער הנגבשדות נגבאשכולמרחביםעוטף עזה – סך הכלארצי – סך הכלעוטף עזה – אחוז מסך הכל הארצי
מטעים – סך הכל9,5929,27512,68918,53315,40765,496683,6209.6
   מזה: פרי הדר – סך הכל6,9045,50011,3838,14415,00346,934164,20028.6
   תפוזים      1,860   1,202   3,767       2,223  3,160          12,212   41,40029.5
   אשכוליות         220      316      152            86       35               809   16,3704.9
   לימונים         460      395   4,413       1,982  8,249          15,499   26,32058.9
   אחר      4,364   3,587   3,051       3,853  3,559          18,414   80,11023.0
מטעים ללא פרי הדר – סך הכל2,6883,7751,30610,38940418,562519,4203.6
   תפוחי עץ           30         –         –            –           –                 30         25,7300.1
   אפרסקים         315        20         –              7        –               342         35,2501.0
   ענבים             3         –         –            –        –                   3         82,1300.0
   אבוקדו      2,192   2,461   1,208       6,179       82          12,122       127,0309.5
   מנגו            –        46         –          482        –               528         21,4002.5
   אחר         148   1,248        98       3,721     322            5,537       227,8802.4
   מקור הנתונים: מועצת הצמחים.
שטח ירקות במועצות אזוריות בעוטף עזה וסך הכל הארצי, 2019
דונמים
ירקות/מועצה אזוריתחוף אשקלוןשער הנגבשדות נגבאשכולמרחביםעוטף עזה – סך הכלארצי – סך הכלעוטף עזה – אחוז מסך הכל הארצי
   סך הכל          25,134       23,006       36,983         104,878      23,516              213,517       702,51430.4
   עגבניות               567            462         3,820           16,287978                22,11446,88047.2
   מלפפונים               136                6              82                89869                  1,1919,55412.5
   גזר               600         2,677         2,858             5,883              –                12,01832,30037.2
   פלפל               514              31            945             1,540955                  3,98526,30015.2
   בצל יבש            1,244            905            969                3511,020                  4,48936,09012.4
   כרוב            3,276         1,681         2,066                6065,342                12,97134,29037.8
   כרובית               557               –              10                318691                  1,57622,6007.0
   תות שדה                   8               –              10                  42              –                       606,1001.0
   אחר          14,382         2,852       16,446           21,9126,648                62,240277,20022.5
   תפוחי אדמה            1,549       10,974         8,272           56,6026,409                83,806139,70060.0
   אבטיחים            1,805         2,708         1,155                435767                  6,87056,30012.2
   מלונים               496            710            350                    4637                  2,19715,20014.5
   מקור הנתונים: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סקר עובדים זרים.
בעלי חיים ותוצרתם (מוצרים נבחרים) במועצות אזוריות בעוטף עזה וסך הכל הארצי, לפי מוצרים נבחרים, 2022
מוצרים נבחרים/מועצה אזוריתחוף אשקלוןשער הנגבשדות נגבאשכולמרחביםעוטף עזה – סך הכלארצי – סך הכלעוטף עזה – אחוז מסך הכל הארצי
   תרנגולי הודו* (טונות)            1,027               –               –           13,053              –                14,080         84,09516.7
   פטמים* (טונות)          23,756       11,034         9,873                  –      39,815                84,478       532,94815.9
   ביצי מאכל (אלפים)            4,060               –         8,371           16,482        5,899                34,812    2,308,9771.5
   חלב בקר (אלפי ליטרים)          42,649       47,655       10,085           55,944      76,412              232,744    1,554,25215.0
   מקור הנתונים: מועצת הלול, מועצת החלב.
   * שיווק לבשר.
מקור: למ"ס

מפה אינטראקטיבית לייבוא

ומה עושים הגורמים הממונים? "משרד החקלאות פועל לרציפות תפקודית של המשק והכנסת תוצרת חקלאית טרייה למדינת ישראל בתקופת המלחמה לטובת ביטחון המזון של אזרחי ישראל", נכתב בהודעות משרד החקלאות.

לפי ההודעות, "משרד החקלאות עושה כל שביכולתו על מנת לסייע לתפקוד הנדרש של שרשרת האספקה ולענות על צרכי האוכלוסייה הן במזון מן החי והן במזון מן הצומח. לצד הסיוע השוטף שמספקים גורמי המקצוע של המשרד לחקלאים בשטח, מפקחי משרד החקלאות פועלים גם תחת אש בנמל אשדוד, חיפה, נתב"ג ומעבר הגבול נהר הירדן. כל זאת במטרה לשחרר את הסחורות המתקבלות.

בתוך כך, רק בראשית המלחמה טופלו ושוחררו מהנמלים כ- 17,750 טון של פירות וירקות: בצל, עגבניות, תפוחים, אגסים, פלפלים וכדומה. משרד החקלאות ממשיך לעקוב אחר מצב השוק ונערך לסייע ככל הניתן לשרשרת האספקה, לטובת הנגשת המזון לכלל האוכלוסייה.

ומה עושים בינתיים? מייבאים.

רוצים לראות את שלל המדינות מהן ישראל מייבאת תוצרת חקלאית טרייה? לפניכם מפה אינטראקטיבית שנוצרה ביוזמת השירותים להגנת הצומח ולביקורת, להנגשת המידע לכלל בעלי העניין ויצירת שקיפות להליך הערכת סיכוני נגעים, הכולל מיפוי עולמי של נגעים פוטנציאליים בפירות וירקות לשם קביעת תנאי הייבוא מהמדינות השונות.

זהו ממשק אינטראקטיבי, וויזואלי ונגיש, שמאפשר בלחיצת כפתור אחת להיחשף למידע אודות פירות וירקות שמיובאים ומיוצאים בין ישראל למדינה הנבחרת.

המפה האינטראקטיבית שמציג משרד החקלאות לייבוא פירות וירקות לישראל

למפה האינטראקטיבית, לחצו כאן

כתיבת תגובה