הדרים, ירקות ועופות || בין חרבות-ברזל לגידולי קרקע ולול

אסם הירקות של המדינה סגור ומסוגר בימים אלה | העובדים הזרים אינם, והשטח נחשב לבלתי עביר מבחינה בטיחותית | גם החקלאים שמגיעים אל המקום במטרה לבצע עיבוד לשדות ולמטעים, מסתכנים מאוד – ונמצאים בחוסר של ידיים עובדות | החשש: המחסור יורגש בחודשים הקרובים עקב אי ביצוע שתילה ומלאכות אחרות בקרקע | וזה עוד לפני אספקה של 17% מתרנגולי הודו לבשר מהתצרוכת המקומית בישראל, 16% מהעופות ו-15% מחלב הבקר

פירות וירקות בשוק הסיטונאי, גבעת שאול, ירושלים | צילום אילוסטרציה: הדס פרוש, פלאש 90

האם אנו לקראת מחסור עצום בירקות, בגידולי שדה ומטעים, פירות הדר ואבוקדו? תלוי את מי שואלים. יש הטוענים כי המצב בעוטף עזה (וכן בצפון) אינו מאפשר קטיף כסדרו, או שתילה ועיבוד האדמות. ויש הטוענים כי המחסור לא יורגש.

אך מה לגבי משק החלב, העופות וההודו? גם שם צפוי ככל הנראה מחסור. ללא ספק, חרבות ברזל, היא המלחמה שתיזכר בעיקר בשל הטבח הנורא שהביא לפריצתה – אך בשלבי ההמשך, נראה כי תהיה לה השפעות גם על שולחנם של האזרחים בבית ושל החיילים שכולנו תקווה שעד אז ישובו לשלום לבתיהם.

ובכן, מה היה היקף השטחים החקלאיים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, מרחבים, שדות נגב ושער הנגב – הקרובות לקו הגבול?

לפי נתונים שעיבדו 'כלכליסט' (במקור ממשרד החקלאות ומועצת הצמחים), הרי שבאזור הדרום כ-60 אלף דונם המיועדים לתפוחי אדמה, כ-22 אלף דונם של גזר בשטחים פתוחים, לצד כ-16 אלף דונם חממות עגבניות לסוגיהן – כ-70% מהעגבניות המגודלות בישראל.

עוד מגדלים באזור, כ-4,500 דונם בטטה, כ- 2,500 דונם פלפלים (מכל הסוגים), 2,500 דונם חצילים, 2,000 דונם כרוב, כ-1,000 דונם צמחי עלים במבנים ללא חרקים וכ-300 דונם מלפפונים לצד כ-2,500 דונם חממות של פרחים וצמחי בית.

כשליש מהירקות בישראל

בשבוע האחרון פרסמה הלמ"ס פילוח נתונים מדהים, כחלק מבדיקה שערכה הלשכה במטרה לבחון את ההשפעה הפוטנציאלית של מלחמת "חרבות ברזל" על התפוקה החקלאית המקומית, תוך תפיסה כי התקופה האחרונה היא מהקשות שידעה מדינת ישראל אבל דווקא בזמנים אלו יש חשיבות גדולה לשקף תמונת מצב חברתית וכלכלית לקובעי המדיניות ולציבור הרחב.

25% משטח גידולי השדה נמצאים בעוטף, 57% משטחי השעורה לגרגירים, 54% משטחי אגוזי האדמה (בוטנים).

4% משטחי המטעים (ללא הדרים), 10% משטחי גידול האבוקדו.

29% משטחי מטעי הדרים, 60% משטחי הלימונים ו-30% משטחי התפוזים.

30% משטחי הירקות, 60% משטח גידול תפוחי האדמה (וזה המקום לציין כי סעיד-דוד משה הי"ד, שנרצח בידי בני עוולה וזוגתו נחטפה ונמצאת בשבי האויב – הוא אחד מהעובדים במותג התפודים – ולא רק תפו"א – 'הדוד משה' וכך כינוהו בני משפחתו, למרות שאינו בעלי המותג; היו שטענו בשבוע שעבר כי דמות פניו של סעיד-דוד משה, שימשה לבניית הדמותג שמלווה את גידולי 'הדוד משה'), 47% משטחי העגבניות, 38% משטחי הכרוב ו-37% משטחי הגזר.

תפוח אדמה של הדוד משה. אחד ממותגי עולם הירק בישראל שמקורו בעוטף עזה

בנוסף, מועצות אזוריות אלו שיווקו 17% מתרנגולי הודו לבשר, 16% מהעופות ו-15% מחלב הבקר.

שטחים חקלאיים ותוצרת חקלאית במועצות אזוריות בעוטף עזה ובסך הכל ארצי
 שטח גידולי שדה (גד"ש) במועצות אזוריות בעוטף עזה וסך הכל הארצי, 2022
דונמים
גידולי שדה (גד"ש)/מועצה אזורית חוף אשקלון שער הנגב שדות נגב אשכול מרחבים עוטף עזה – סך הכל ארצי – סך הכל עוטף עזה – אחוז מסך הכל הארצי
   גד"ש – סך הכל 36,019 77,696 25,072 150,252 5,896 294,935 1,171,530 25.2
   חיטה לגרגירים           12,771        37,436        19,363            70,569         2,403               142,542        489,710 29.1
   שעורה לגרגירים             1,183          7,923          1,200            25,305            918                 36,529          64,030 57.0
   חמצה                475                –                –                   –               –                      475          11,410 4.2
   תירס, קלחים                   –                –                –                   –               –                         –          32,200                       –
   כותנה             1,643          2,888             305                   –               –                   4,836          84,700 5.7
   אגוזי אדמה (בוטנים)                   –             160             318            13,768               –                 14,246          26,470 53.8
   חמניות                   –                –                –                   –               –                         –            5,160                       –
   אפונה לשימורים                   –                –                –                   –               –                         –          17,160                       –
   אחר           19,947        29,389          3,886            40,610         2,575                 96,307        440,730 21.9
   מקור הנתונים: קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות.
שטח מטעים במועצות אזוריות בעוטף עזה וסך הכל הארצי, 2022
דונמים
מטעים (ללא זיתים)/מועצה אזורית חוף אשקלון שער הנגב שדות נגב אשכול מרחבים עוטף עזה – סך הכל ארצי – סך הכל עוטף עזה – אחוז מסך הכל הארצי
מטעים – סך הכל 9,592 9,275 12,689 18,533 15,407 65,496 683,620 9.6
   מזה: פרי הדר – סך הכל 6,904 5,500 11,383 8,144 15,003 46,934 164,200 28.6
   תפוזים       1,860    1,202    3,767        2,223   3,160           12,212    41,400 29.5
   אשכוליות          220       316       152             86        35                809    16,370 4.9
   לימונים          460       395    4,413        1,982   8,249           15,499    26,320 58.9
   אחר       4,364    3,587    3,051        3,853   3,559           18,414    80,110 23.0
מטעים ללא פרי הדר – סך הכל 2,688 3,775 1,306 10,389 404 18,562 519,420 3.6
   תפוחי עץ            30          –          –             –            –                  30          25,730 0.1
   אפרסקים          315         20          –               7         –                342          35,250 1.0
   ענבים              3          –          –             –         –                    3          82,130 0.0
   אבוקדו       2,192    2,461    1,208        6,179        82           12,122        127,030 9.5
   מנגו             –         46          –           482         –                528          21,400 2.5
   אחר          148    1,248         98        3,721      322             5,537        227,880 2.4
   מקור הנתונים: מועצת הצמחים.
שטח ירקות במועצות אזוריות בעוטף עזה וסך הכל הארצי, 2019
דונמים
ירקות/מועצה אזורית חוף אשקלון שער הנגב שדות נגב אשכול מרחבים עוטף עזה – סך הכל ארצי – סך הכל עוטף עזה – אחוז מסך הכל הארצי
   סך הכל           25,134        23,006        36,983          104,878       23,516               213,517        702,514 30.4
   עגבניות                567             462          3,820            16,287 978                 22,114 46,880 47.2
   מלפפונים                136                 6               82                 898 69                   1,191 9,554 12.5
   גזר                600          2,677          2,858              5,883               –                 12,018 32,300 37.2
   פלפל                514               31             945              1,540 955                   3,985 26,300 15.2
   בצל יבש             1,244             905             969                 351 1,020                   4,489 36,090 12.4
   כרוב             3,276          1,681          2,066                 606 5,342                 12,971 34,290 37.8
   כרובית                557                –               10                 318 691                   1,576 22,600 7.0
   תות שדה                    8                –               10                   42               –                        60 6,100 1.0
   אחר           14,382          2,852        16,446            21,912 6,648                 62,240 277,200 22.5
   תפוחי אדמה             1,549        10,974          8,272            56,602 6,409                 83,806 139,700 60.0
   אבטיחים             1,805          2,708          1,155                 435 767                   6,870 56,300 12.2
   מלונים                496             710             350                     4 637                   2,197 15,200 14.5
   מקור הנתונים: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סקר עובדים זרים.
בעלי חיים ותוצרתם (מוצרים נבחרים) במועצות אזוריות בעוטף עזה וסך הכל הארצי, לפי מוצרים נבחרים, 2022
מוצרים נבחרים/מועצה אזורית חוף אשקלון שער הנגב שדות נגב אשכול מרחבים עוטף עזה – סך הכל ארצי – סך הכל עוטף עזה – אחוז מסך הכל הארצי
   תרנגולי הודו* (טונות)             1,027                –                –            13,053               –                 14,080          84,095 16.7
   פטמים* (טונות)           23,756        11,034          9,873                   –       39,815                 84,478        532,948 15.9
   ביצי מאכל (אלפים)             4,060                –          8,371            16,482         5,899                 34,812     2,308,977 1.5
   חלב בקר (אלפי ליטרים)           42,649        47,655        10,085            55,944       76,412               232,744     1,554,252 15.0
   מקור הנתונים: מועצת הלול, מועצת החלב.
   * שיווק לבשר.
מקור: למ"ס

מפה אינטראקטיבית לייבוא

ומה עושים הגורמים הממונים? "משרד החקלאות פועל לרציפות תפקודית של המשק והכנסת תוצרת חקלאית טרייה למדינת ישראל בתקופת המלחמה לטובת ביטחון המזון של אזרחי ישראל", נכתב בהודעות משרד החקלאות.

לפי ההודעות, "משרד החקלאות עושה כל שביכולתו על מנת לסייע לתפקוד הנדרש של שרשרת האספקה ולענות על צרכי האוכלוסייה הן במזון מן החי והן במזון מן הצומח. לצד הסיוע השוטף שמספקים גורמי המקצוע של המשרד לחקלאים בשטח, מפקחי משרד החקלאות פועלים גם תחת אש בנמל אשדוד, חיפה, נתב"ג ומעבר הגבול נהר הירדן. כל זאת במטרה לשחרר את הסחורות המתקבלות.

בתוך כך, רק בראשית המלחמה טופלו ושוחררו מהנמלים כ- 17,750 טון של פירות וירקות: בצל, עגבניות, תפוחים, אגסים, פלפלים וכדומה. משרד החקלאות ממשיך לעקוב אחר מצב השוק ונערך לסייע ככל הניתן לשרשרת האספקה, לטובת הנגשת המזון לכלל האוכלוסייה.

ומה עושים בינתיים? מייבאים.

רוצים לראות את שלל המדינות מהן ישראל מייבאת תוצרת חקלאית טרייה? לפניכם מפה אינטראקטיבית שנוצרה ביוזמת השירותים להגנת הצומח ולביקורת, להנגשת המידע לכלל בעלי העניין ויצירת שקיפות להליך הערכת סיכוני נגעים, הכולל מיפוי עולמי של נגעים פוטנציאליים בפירות וירקות לשם קביעת תנאי הייבוא מהמדינות השונות.

זהו ממשק אינטראקטיבי, וויזואלי ונגיש, שמאפשר בלחיצת כפתור אחת להיחשף למידע אודות פירות וירקות שמיובאים ומיוצאים בין ישראל למדינה הנבחרת.

המפה האינטראקטיבית שמציג משרד החקלאות לייבוא פירות וירקות לישראל

למפה האינטראקטיבית, לחצו כאן

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה