ההוצאה החודשית הממוצעת למשק בית עם ילדים 18,744 ש”ח

כך לפי נתוני הלמ”ס לשנת 2016, מתוכם הוצאות על מזון עומדת על 17.2 אחוזים ו 14.7% על חינוך תרבות ובידור.

הוצאות למשפחה shutterstock

בשנת 2016 ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת של משקי בית בישראל עם ילדים הוציאו עמדה על 18,744 שקלים ממוצע פי 1.4 ממשקי בית ללא ילדים שעמד על 13,411 ש”ח. את הנתונים מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדו”ח מיוחד הנמתח נתוני משפחות בישראל.

בדוח מפורט כי אחוז ההוצאה על מזון מסך ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת במשקי בית עם ילדים מעט גדול יותר מאשר במשקי בית ללא ילדים ילדים – 17.2% בהשוואה ל-16.1%, בהתאמה. לעומת זאת משקי בית עם ילדים מוציאים יותר מפי שניים מההוצאה של משקי בית בלי ילדים על סעיף חינוך, תרבות ובידור כאשר משפחות עם ילדים מוציאות 2,752 ש”ח, שהם 14.7% מסך ההוצאה, לעומת משפחות שאין בהם ילדים או שהילדים בגרו שמוציאות רק  1,129 ש”ח, שהם 8.4% מסך ההוצאה.

sorek-box

ההוצאה של משקי בית עם ילדים על סעיף החינוך עמדה על 1,587 ש”ח. ההוצאות הגדולות ביותר היו על מעונות יום, משפחתונים וגנים פרטיים – 472 ש”ח (שהם 29.8% מסך ההוצאות לחינוך), על חוגים ושיעורי עזר- 321 ש”ח (20.2%) ועל צהרונים- 154 ש”ח (9.7%). במשקי בית עם ילדים אחוז ההוצאה על סעיף הבריאות מסך ההוצאות לתצרוכת נמוך יותר מאשר במשקי בית ללא ילדים (4.7% לעומת 6.8%, בהתאמה).

ל-81.8% ממשקי הבית עם ילדים יש מכונית אחת לפחות, ל-95.2% ממשקי הבית עם ילדים יש יותר מטלפון נייד אחד.

מספר המשפחות בישראל בשנת 2016 נאמד בכ-2.02 מיליון, מהן כ-1.61 מיליון משפחות שבראשן עמד יהודי (כ-80%), וכ-356 אלף משפחות שבראשן עמד ערבי (כ-18%).לגבי אורח החיים העיקרי מבחינה דתית בקרב המשפחות היהודיות 46.5% השיבו “חילוני, 25.9% – “מסורתי”, 11.9% – “דתי”, 2.2% – “דתי מאוד”, 10.2% – “חרדי” ו-3.1% – “אורח חיים מעורב”. בקרב המשפחות הערביות 56.3% השיבו “מסורתי”, 29.1% – “דתי/דתי מאוד”, 11.9% – “חילוני” ו-2.6% – “אורח חיים מעורב”.

inner

כתיבת תגובה