ההייטק יוסיף לצמוח? המעסיקים: נמשיך לגייס

למרות אחוז תעסוקה גבוה בענף לאורך כל תקופת המשבר – הענף שבו האחוז הגבוה ביותר (52%) של מעסיקים הצופים גידול בתעסוקה, הוא ההייטק • יותר מ-60% מהחברות בענפי ההייטק דיווחו על ירידה ברווח התפעולי ב-2020 לעומת 2019 • כחצי מעסקים אלו אף קיבלו מענק קורונה

עובדים בענף ההייטק. אילוסטרציה. צילום: Pressmaster | שטארסטוק

במחצית הראשונה של חודש אפריל חזרו לעבודה 43.8 אלף ישראלים, אולם על בסיס דיווחי המעסיקים בסקר מצב העסקים של הלמ"ס, כ-29.3% מהמועסקים הנמצאים כיום בחל"ת, מסרבים לחזור לעבודתם. מנתוני הסקר עולה כי הסיבה העיקרית לסירוב (כ-64%) היא: העדפה לקבל דמי אבטלה.

אחוז האבטלה המצומצם הכולל מובטלים ומחול"תים, ירד במחצית חודש אפריל ל-8% לעומת 8.9% במחצית השנייה של חודש מרץ. בנוסף, ירד אחוז האבטלה המורחב (הכולל גם את אלה שלא מחפשים עבודה באופן פעיל שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020) מ-11.6% במצית השנייה של מרץ ל-10.6% במחצית הראשונה של אפריל.

כאשר מפרקים את האחוזים למספרים נראה שהמדינה צריכה להתמקד בעיקר בעובדים שהוצאו לחל"ת. מתוך 43.8 אלף ישראלים שחזרו לעבודה 2,800 הוגדרו כמובטלים וחיפשו עבודה באופן פעיל (נשארו עוד 188.2 אלף מובטלים). 4,300 כלל לא חיפשו עבודה באופן קבוע והם מוגדרים מפוטרים או שמקום העבודה שלהם נסגר בגלל הקורונה (נשארו עוד 118.3 אלף) ואילו 36,700 ישראלים שהו בחל"ת וחזרו לעבודה (נשארו עוד 133 אלף ישראלים מחול"תים).

במסגרת סקר משרות פנויות לחודש מרץ 2021 דווח על ידי הלמ"ס על גידול חד בביקוש לעבודה. גידול זה ישפיע לכאורה על שתי הקבוצות הראשונות שמנינו, המחפשים עבודה (188.2 אלף) ועל המיואשים מלחפש עבודה (118.3). על פי סקר מצב העסקים שנערך בלמ"ס בחודש אפריל, מתוך הקבוצה השלישית דהיינו העובדים שמקבלים חל"ת, ישנם רבים שכלל לא מעוניינים לחזור לעבודה.

בסקר נשלחו שאלונים ל-1,455 עסקים מייצגים ממרבית הענפים במשק והמספרים מצביעים על התאוששות מהירה. אחוז התעסוקה בענפי הסקר באפריל 2021 (כאחוז מהיקף התעסוקה לפני תחילת המשבר) עלה ל-86.1% לעומת 75.4% בינואר. הענף שרשם את ההתאוששות החדה ביותר בהשוואה לחודש ינואר הוא המסחר הקמעוני. אחוז התעסוקה בענף זה עלה מ-68%  ל-96%. גם ענף שירותי מזון ומשקאות רושם התאוששות יפה, אחוז התעסוקה בענף זה עלה מ-20% ל-51%.

לא רוצים לחזור

אך למרות אחוז התעסוקה הנוסק, עדיין ישנה אבטלה בישראל עם סירוב לחזור לעבודה. על בסיס דיווחי המעסיקים, ניתן לראות שכ-29.3% (כ-19,250 עובדים) מתוך סך העובדים בחל"ת (65,794 עובדים בסקר) מסרבים לחזור לעבודתם. באומדן, לפי מספר עסקים עולה, שמתוך אומדן של כ-13,561 עסקים שיש להם עובדים בחל"ת, כ-3,643 עסקים (כ-27%) מדווחים כי יש אצלם עובדים המסרבים לחזור מחל"ת.

מפילוח העסקים עולה כי מרבית העובדים (82%) שאינם מעוניינים לחזור מחל"ת מרוכזים בענפים הבאים: שירותי מזון ומשקאות (60%), מסחר קמעוני (12%) ושירותי אירוח (10%). מדובר בענפים המעסיקים לרוב צעירים בעבודות קשות, והתגמול הוא נמוך לטענת העובדים היות והשכר הממוצע הוא שכר מינימום עם בונוסים מעטים מאוד. ייתכן שעל המדינה מוטל להעלות את רמת השכר ולתגמל בהתאם את המעסיקים. בנוסף, רק 6% לא רוצים לחזור מחל"ת מענף התחבורה והשירותים המקצועיים ו-5% מהעובדים שלא מעוניינים לחזור משתייכים לתחום הבינוי.

בניתוח הסיבות לסירוב המועסקים לחזור מחל״ת, ניתן לראות מתוך הסקר, שכ-63.9% מהעסקים עם חל"ת ציינו שהעובדים מעדיפים לקבל דמי אבטלה, 14.2% ציינו שהעובדים חוששים שיאלצו לצאת שוב לחל'ת, ו-20.1% מהעסקים עם חל"ת ענו "אחר", בבחינת ההערות של העסקים שענו "אחר" נראה כי מרבית המדווחים ציינו שמדיניות החל"ת מקשה עליהם להחזיר לתעסוקה מועסקים אלו.

בטווח הארוך מאמינים המעסיקים כי היקף התעסוקה יגדל. כ-30% מהעסקים באוכלוסיית הסקר בחרו בתשובה 'יגדל' בשאלה על ציפיותיהם לשינוי בהיקף התעסוקה בחברתם בחודשים הקרובים. אפשרויות המענה היו: יעלה; יישאר ללא שינוי; יקטן. 58% בחרו בתשובה יישאר ללא שינוי ו-5% מהמעסיקים היו פסימיים וחשבו שהאחוז המועסקים בחברתם יקטן.

ההייטק צופה גיוסים

בסקר התבררה נקודה מעניינת, הענף שבו האחוז הגבוה ביותר של מעסיקים הצופים גידול בתעסוקה, הוא ההייטק (52%), וזאת למרות אחוז תעסוקה גבוה בענף זה לאורך כל תקופת המשבר. גם בענפי שירותי מזון ומשקאות ושירותי אירוח אחוז גבוה של מעסיקים (49%) צופים שיהיה גידול.

הסקר סיפק נתונים נוספים מעניינים על המשק הישראלי.

  • בכ-50% מהעסקים באוכלוסיית הסקר ירד הרווח התפעולי בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019, ואילו כ-12% מהעסקים דיווחו על עלייה ברווח התפעולי.
  • יותר מ-60% מהחברות בענפי ההייטק דיווחו על ירידה ברווח התפעולי בשנת 2020 לעומת שנת 2019. כחצי מעסקים אלו אף קיבלו מענק ממשלתי בגין הפגיעה בפעילות הכלכלית.
  • בחינת אומדני היקף הירידה ברווח התפעולי העלתה שמרבית העסקים שדיווחו על ירידה ברווח התפעולי נפגעו פגיעה קלה (ירידה של עד 25%)
  • אחוז התעסוקה הנוכחי (מספר מועסקים היום מתוך מספר מועסקים טרום המשבר) של עסקים שהרווח התפעולי שלהם נפגע בשנת 2020, נמוך מאחוז התעסוקה של עסקים שהרווח התפעולי שלהם עלה.
  • כ-50% מהעסקים באוכלוסיית הסקר קיבלו מענק ממשלתי, עלייה לעומת הנתון שנאמד באמצע חודש אוגוסט ועמד על כ-38%.
  • בענפי האירוח כ-82% מהעסקים קיבלו מענק, לעומת כ-35% שקיבלו מענק עד לחודש אוגוסט 2020.
  • ממצא מפתיע הוא הגידול באחוז העסקים המסווגים בענפי ההייטק שקיבלו מענק ממשלתי – מ-20% מהחברות בחודש אוגוסט לכ-46% מהחברות כעת.

ראוי לציין כי הסקרים הקיפו עסקים עם 5 משרות שכיר ומעלה בחלק גדול מהפעילות במשק: בענפי ההייטק, התעשייה המסורתית והמעורבת, הבינוי, המסחר הקמעוני, השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, שירותי המזון והמשקאות (הכוללים מסעדות, דוכנים ואולמות אירועים), ובגל זה נבחן גם ענף שירותי אירוח (ענפי המלונאות). זהו הסקר האחד עשר שנערך על ידי הלמ"ס בנושא מצב העסקים. הסקר הופנה לכ-1,455 עסקים ואוכלוסיית הסקר הקיפה כ-1,492,290 שכירים שהם כ-37% מסך השכירים במשק ערב משבר הקורונה. אחוז ההיענות לסקר זה עומד על 82%.

כתיבת תגובה