הזמנתם מזון אונליין וחיכיתם זמן רב? החוק לצד הקמעונאי

בעקבות משבר הקורונה – הרשות להגנת הצרכן מפרשת את מגפת הקורונה כבסיס לחוסר וודאות באשר לסיבת האיחור (ואי היכולת לעמוד בחוק הטכנאים) • קמעונאים המשלחים מזון ויחרגו מהזמנים הקבועים בחוק בשל העומסים הגדולים שהם חווים ואלה לא ייקנסו • זאת, בעקבות סגירת הקניונים, איסור ההתקהלות וכתוצאה מעליית ההזמנות המקוונות והמשלוחים לבית הצרכן

קניות אונליין | צילום: יח"צ סיילספורס

הממונה על הרשות להגנת הצרכן עו”ד מיכאל אטלן, מפיץ היום גילוי דעת בעניין החרגת משלוחי המזון מחוק הטכנאים. גילוי הדעת משקף את הפרשנות הראויה לעמדתו של סעיף בחוק המתיר חריגה מן המועדים הקבועים בו.

כידוע, חוק הטכנאים חל גם על הובלה של טובין ובכלל זה על משלוחי מזון, בין אם נרכשו אונליין ובין אם נרכשו פרונטלית. בהתאם לכך, יש לתאם עם הצרכן מועד ושעה ולעמוד בלוח הזמנים שנקבע בחוק הטכנאים. החוק שעוסק במקורו בטכנאים, קובע כי כל ביקור של נותן שירות במענו של צרכן יתנהל באופן אשר ימנע המתנה ממושכת של הצרכנים בביתם.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

ברשות להגנת הצרכן מסבירים כי בשבועות האחרונים מתמודד העולם בכלל, ומדינת ישראל בפרט, עם התפשטות נגיף הקורונה. לאור ההתפשטות המדאיגה ולאור הנחיות משרד הבריאות יותר ויותר תושבים במדינה נכנסים לבידוד, כמו כן, תושבים רבים חוששים להגיע למקומות ציבוריים כגון קניונים, בתי קולנוע, חנויות מזון. 

להבדיל ממוצרי צריכה אחרים, מוצרי מזון הם מצרך בסיסי וחיוני לבריאותו של כל אדם. ממידע שהגיע לרשות עולה, כי כתוצאה ממשבר הקורונה, ישנה עליה חדה ברכישת מוצרי מזון בכלל (עקב חשש מפני מחסור) וכן ישנה עליה משמעותית ברכישת מוצרי מזון אונליין בפרט. מצב זה מביא לעליה דרמטית בכמות המשלוחים לבית הצרכן, אשר סביר להניח כי מצריכה חריגה משמעותית מהמערך שגויס עוד טרם המשבר כדי לעמוד בצרכים ובחוק הטכנאים.

ברשות מודעים לכך שתרחיש כזה כפי שנוצר בארץ ובעולם הינו תרחיש שקשה מאוד לצפות ובוודאי קשה למנוע את השלכותיו, לרבות התמשכות זמני ההגעה לבית הלקוח בהשוואה למועדים הקבועים בחוק. כמו כן, קשה לצפות את ההחמרה במצב ואת כמות הנכנסים לבידוד ובשל כך את כמות משלוחי המזון שאין כל ספק שחלה לגביהם עליה משמעותית לעומת המצב טרם המשבר.

מכיוון שכך, לדעתו של הממונה על הרשות להגנת הצרכן עו”ד מיכאל אטלן בעת משבר ובפרט במוצרי צריכה חיוני יש להחיל בתקופה זו את הוראת סעיף 18א(ו) לחוק הטכנאים: “נבע האיחור מסיבות שנותן השירות לא ידע עליהן בעת קביעת המועד ושעת הביקור ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש ולא יכול היה למנען, לא יהיה הצרכן זכאי לפיצוי לפי סעיף זה”.

אטלן סבור כי אין הפרשנות של החור בנושא אינה צריכה להסתכם רק בראיה המצומצמת, מהם הסיבות לאיחור, קרי עליה משמעותית בכמות המשלוחים. ברוב המקרים צריכה להיות ידועה בעת קביעת מועד ושעת הביקור, אולם גם בעת תיאום מועד כיום קיים חוסר ודאות אובייקטיבי לגבי עמידה בהוראות חוק הטכנאים. הפרשנות של הסעיף המדובר צריכה גם להיות בראייה רחבה של משבר הקורונה בארץ והעובדה שתושבים רבים מנועים מלצאת מביתם ורבים אחרים חוששים להסתובב במקומות ציבוריים וכמן כן העובדה שלא ברור היקף המשבר קרי, כמות התושבים שצפויים להיות בבידוד ומשך תקופת המשבר. 

לפיכך סבור אטלן כי בנסיבות הקיימות, קיים חוסר וודאות באשר לסיבת האיחור (והיכולת לעמוד בחוק הטכנאים), היקפה ומשכה. ברשות מציינים כי גילוי הדעת של הרשות זה עוסק אך ורק במשלוחי מזון ואינו עוסק במשלוחי מוצרי צריכה אחרים. בנוסף, גילוי דעת זה חל בנסיבות משבר הקורונה וההשלכות שלו כאמור ולא יכול ואינו אמור לחול במצב שבשגרה.

יודגש כי הוראות חוק הטכנאים בעניין חובת פיצוי ללא הוכחת נזק היא הוראה אזרחית ועל כן גילוי דעת זה אינו מהווה הנחיית אי אכיפה. כמו כן, גילוי דעת זה אינו יכול לתת פטור מתביעות אזרחיות וכל כולו הוא בגילוי דעתו של הממונה על הגנת הצרכן ולסחר הוגן באשר לפרשנות הראויה של החריג בחוק הטכנאים לאור משבר הקורונה ומתוך הרצון לאזן בין אינטרסים.

“אני סמוך ובטוח כי עוסק המוכר מוצרי מזון אונליין עושה כל שאל ידו כדי להגביר את מערך המשלחים שלו”. כותב עו”ד מיכאל אטלן הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בגילוי הדעת. “מתן מענה לעליה המשמעותית בכמות המשלוחים דורש בוודאי גיוס כוח אדם נוסף, רכישה/השכרה של ציוד לרבות רכבי שילוח שמתאימים לשילוח מוצרי מזון, אשר אינם נדרשים כדבר שבשגרה. אלא שבעוד משבר הקורונה והתפשטות הנגיף במדינת ישראל היא עובדה ידועה כיום, מהמועד שבו הגיע נגיף הקורונה לישראל והתפשט למימדים מדאיגים, חלף זמן קצר ואף בעת כתיבת גילוי דעת זה קיים חוסר וודאות לגבי התפשטותו ומשכו של המשבר – האם תושבים רבים נוספים ייכנסו לבידוד ומהו פרק הזמן בו יימשך המשבר ויצריך היערכות מיוחדת בין היתר בכל הקשור במועדי הספקת המשלוחים לבית הצרכן. 

870/135 ליינר ארטקל

“זאת, במיוחד לגבי מוצרי מזון שלא ניתן לרווח את מועדי הספקתם. אני סבור כי תרחיש כזה כפי שנוצר בארץ ובעולם הינו תרחיש שקשה מאוד לצפות ובוודאי קשה למנוע את השלכותיו, לרבות התמשכות זמני ההגעה לבית הלקוח בהשוואה למועדים הקבועים בחוק. כמו כן, קשה לטעמי לצפות את ההחמרה במצב ואת כמות הנכנסים לבידוד ובשל כך את כמות משלוחי המזון שאין כל ספק שחלה לגביהם עליה המשמעותית לעומת המצב טרם המשבר”.

אטלן מסיים כי הוא מקווה “שהפרשנות של הרשות תתקבל גם על ידי בתי המשפט בהליכים אזרחיים ותקל על העוסקים על מנת שהצרכנים המעוניינים לקבל משלוח מזון לביתם יקבלו אותו גם אם באיחור מהזמנים הקבועים בחוק”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה