החברה לשירותי איכות הסביבה בדרך לבורסה בתל אביב

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל תגיש היום לאישור ועדת השרים לענייני הפרטה תוכנית לביצוע הנפקת מיעוט לחברה לשירותי איכות הסביבה • בכך תוביל גמליאל לראשונה בישראל הנפקת מיעוט של חברה ממשלתית

השלכת פסולת פיראטית | צילום: המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל הגישה הצעת מחליטים שתידון היום (חמישי) בוועדת השרים לענייני הפרטה, להפרטת החברה לשירותי איכות סביבה. השרה בחנה את הנושא וערכה דיונים מקצועיים מתקופת כניסתה לתפקיד, והחליטה לצאת להליך הנפקה. הפיכתה של החברה לציבורית תחזק משמעותית את מנגנוני הפיקוח והבקרה כתוצאה מהחלת דיני ניירות ערך על החברה, שיביאו לשיפור הממשל התאגידי בחברה. יתרונות עסקיים נוספים הן שיפור האורינטציה העסקית וביצועי החברה, חיזוק הממשל התאגידי והגברת השקיפות.

ההחלטה המוצעת על-ידי גמליאל היא למכור עד 49% (בדילול מלא) ממניות המדינה בחברה בדרך של הצעה לציבור על פי תשקיף בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שתכלול הצעת מכר של המדינה, או גיוס הון לחברה או שילוב של השניים, בפעם אחת או יותר. שיעור אחזקות המדינה בחברה, כתוצאה מההנפקה או ההנפקות, לא יפחת משיעור של 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) – כך שהשליטה הממשלתית תישמר.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

ההנפקה או ההנפקות יהיו בהיקף, בחלוקה ובמועדים, שייקבעו על ידי רשות החברות הממשלתיות, בהתחשב בין היתר, במצב שוקי ההון.

החברה לשירותי איכות הסביבה נוסדה ב-1990 כחברה ממשלתית, המהווה תשתית לאומית, במטרה לטפל בכל סוגי הפסולת המסוכנת המיוצרים בישראל. במשך השנים התפתחה החברה, וכיום היא מספקת לתעשייה, למכוני המחקר, למעבדות ולבעלי עסקים מגוון שירותים רחב בתחום איכות הסביבה ובהם: טיפול בפסולת מסוכנת, שירותי מעבדה אנליטית, ניטור סביבתי ותעסוקתי, בדיקות ריח ועוד.

כדי להגן על האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה וקיום תחרות בשוק הטיפול בפסולת מסוכנת, ההנפקה תבוצע תוך עיגון האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה, בהם המשך קיום שירותי טיפול לאומיים בפסולת מסוכנת, קידום קיום התחרות בשוק הטיפול בפסולת המסוכנת והסכם זרוע ביצוע לשיקום קרקעות מזוהמות ברחבי המדינה, שמטרתו קידום הפשרת קרקעות לטובת פתרון מצוקת הדיור.

870/135 ליינר ארטקל 2

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: “החברה לשירותי איכות סביבה מהווה תשתית לאומית לטיפול בכל סוגי הפסולת המסוכנת בישראל ומשום כך היא בעלת חשיבות אסטרטגית למדינה. המתווה המוצע של הנפקת מיעוט לציבור, מאפשר את המשך שליטת המדינה בחברה הממשלתית – אולם לצד זאת, מבטיח יתרונות עסקיים שבהפיכת החברה לציבורית בהם גיוס הון, שיפור האוריינטציה העסקית וביצועי החברה, חיזוק הממשל התאגידי והגברת השקיפות. פעלנו במסגרת ההחלטה לשמירת האינטרסים החיוניים למדינה בפעילות החברה, בהם המשך קיום שירותי טיפול לאומיים בפסולת מסוכנת, קידום התחרות בשוק הטיפול בפסולת מסוכנת וכן הסכם זרוע לשיקום קרקעות המדינה, שמטרתו קידום הפשרת קרקעות לבנייה”.

עדכון

ועדת השרים לענייני הפרטה אישרה הבוקר (ה׳) את ביצוע הנפקת המיעוט לחברה לשירותי איכות הסביבה; השרה גילה גמליאל תוביל לראשונה בישראל הנפקת מיעוט של חברה ממשלתית.

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: ״הנפקת החברה היא הדרך הנכונה לחיזוק השוק החופשי והכלכלה הישראלית. החברה לשירותי איכות הסביבה מהווה תשתית לאומית לטיפול בכל סוגי הפסולת המסוכנת בישראל ומשום כך היא בעלת חשיבות אסטרטגית למדינה. המודל יאפשר את המשך שליטת המדינה בחברה ויאפשר במקביל יתרונות עסקיים בהם גיוס הון ממשקיעים פרטיים, שיפור ביצועי החברה והגברת השקיפות״.

שר הדיגיטל הלאומי והממונה על רשות החברות, ח״כ דוד אמסלם: ״מאז ומעולם אני מאמין גדול בהפרטה – שמבריאה, מייעלת ומחזקת את המשק ואת כלכלת ישראל. אני מאמין גדול בכלכלה חופשית ובטוח שמדינת ישראל, על אף קשיי הקורונה הנוכחיים, תדע להמשיך לצמוח, להתפתח כלכלית, כאשר גם הסכמי השלום האחרונים יביאו משקיעים חדשים וכספים שיכנסו ויזרמו לתוך כלכלת ישראל, על כל המשתמע מכך״.

מנהל רשות החברות הממשלתיות, מר יעקב קוינט: ״ברצוני להודות לוועדת השרים על ההחלטות שהתקבלו. תהליכי ההפרטה מהווים פוטנציאל להכנסות משמעותיות לקופת המדינה ומסייעים להגברת התחרות, שיפור השירותים הניתנים לאזרח וחיזוק הממשל התאגידי בחברות הממשלתיות. הליך ההפרטה בחברה לשירותי איכות הסביבה יתרום לשיפור בביצועי החברה, חיזוק הממשל התאגידי בחברה ולכניסה ופיתוח ענפים חדשניים וסביבתיים״.

יו״ר החברה לשירותי איכות סביבה, מר משה שמעוני: ״אני מברך על החלטת הוועדה לאשר את הפרטת החברה, הנחשבת לחוד החנית הלאומי במתן שירותי הגנה על הסביבה, טיהור וניקוי קרקע. המהלך יאפשר לנו להמשיך להוביל, להתפתח ולהשקיע במיזמים חדשים ובמתקנים נוספים של טיהור קרקעות, ויאפשר לציבור להיות שותף במהלכי החברה. אני מודה לשרה גילה גמליאל, לשר דוד אמסלם ולמנהל רשות החברות יעקב קווינט על שיתוף הפעולה וקידום ההחלטה״.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה